కామదేవత – Part 21 71

మధు చేస్తున్న పని ఏమిటో అర్ధమవ్వడంతో ఒక్కసారిగా శారద వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయి పూకు కంపించిపోతుండగా శారద పూకులో మదనరసాలు జలజలా పొంగుతూ శారద పూకుతడిసి ముద్దైపోయింది.. దానితో శారదలో కూడా హుషారొచ్చి.. చూద్దాం ఈ మధుగాడు ఎంతదూరం వెళతాడో అని మనసులో అనుకుంటూ.. ఎంచేస్తున్నావురా అంటూ తన పూకుని మధు తొడలమధ్యకి అదిమింది.

తాను చేస్తున్న అల్లరికి శారద అత్తయ్య దగ్గరనించీ ఎటువంటి ప్రతిఘటనా లేకపోగా.. అలా మత్తుగా కువకువలాడుతూ తన అత్తయ్యే స్వయంగా తన పూకుని తన నడుములోకంటా అదిమేప్పటికి మధు నిగిడిన తన మొడ్డ పేంట్ మీదనించీ అత్తయ్య చీరమడతలని చీల్చుకుంటూ వెళ్ళి అత్తయ్య పూదిమ్మకి వొత్తుకోవడంతో.. మధు తన నడుముని మరింత ముందుకి జరుపుతూ నిగిడిన తన మొడ్డని శారద అత్తయ్య పూకుకి ఒత్తిపెట్టి అదుముతూ తన చేతులని మళ్ళీ అత్తయ్య పిరుదులమీదకి జరిపి అక్కడినించీ తన చేతులని కిందకి జారుస్తూ అత్తయ్య పిరుదులు వొంపుతిరిగి తొడలు కలిసేచోట వుత్పుల్లమై పొంగరించిన శారదత్త పూరెమ్మలని తడుముతూ తనచేతివేళ్ళని అత్తయ్య పూరెమ్మలపాయలమడతల్లోకి అదిమేప్పటికి..

స్స్స్.. ఆహ్.. ఎంచేస్తున్నావురా..? నేను నీ అత్తయ్యని.. నీ అమ్మ వయసుదాన్ని.. తప్పురా.. నువ్వలా చెయ్యకూడదు అంటున్నాదే కానీ మధుని దూరంగా తొయ్యడంలేదు సరికదా తన తొడలని మరింతగా విడదీస్తూ మధు తన పూకుని తడమడానికి అనుగుణంగా సర్దుకుంటూ తన ఆడతనాన్ని తడుముతున్న మధు చేతికి మరింతగా దారిచ్చింది.

అప్పుడు ఫోను చేసినప్పుడు “మేమెప్పుడూ నిన్ను పట్టించుకోలేదన్నావుగా”.. అందుకే ఇప్పుడు “పట్టించుకుంటున్నాను”.. ఇప్పుడు వొద్దంటే ఎలా? అంటూ తన చేతివేళ్ళతో శారదఅత్త పూకుని ఆమె చీరమడతలమీదుగా ఈచివరనించీ ఆచివరవరకూ తడిమేప్పటికి.. స్స్స్.. ఆహ్.. ఎంచేస్తున్నావురా అల్లరోడా.. నువ్వింకా చిన్నపిల్లాడివే అనుకున్నాను.. అలా అక్కడ తడమకూడదురా.. అలా తడిమితే అక్కడంతా రొచ్చు.. రొచ్చైపోతుంది.. వొద్దురా.. ప్లీజ్.. అల్లరిచెయ్యకురా అంటూ శారద మత్తుగా గుణుస్తూవుండగా.. ముందుగదిలో సుశీల మాట్లాడుతూ.. మాట్లాడుతూ.. పడకగదివైపుగా వొస్తున్నట్లు సుశీల అడుగుల శబ్దం వినపడి ఇంక ఇహనో ఇప్పుడో
సుశీల వాళ్ళ పడకగదిలోకి గదిలోకి రావొచ్చని శారదకి అనిపించడంతో.. వొదలాలని లేకపోయినా అతికష్టంమీద మధు చేతుల్లోనించీ విడిపించుకుంటూ..

అల్లరోడా.. కిందంతా రొచ్చు రొచ్చు చేసేసేవు.. ఇలా దొంగచాటుగా ఎందుకు.. కుదిరినప్పుడు తిన్నగా ఇంటికి వొచ్చెయి.. అప్పుడు చూస్తాను నువ్వు ఎంత పట్టుకుంటావో.. ఇంకెంత పట్టించుకుంటావో.. అంటూ మధు చేతుల్లోనించీ విడిపించుకుంటూ శారద తన వొంటిమీది చీర సవరించుకుని సర్దుకునేసమయానికి సుశీల వాళ్ళ పడకగదిలో అడుగుపెడుతూ.. అయ్యేయా అత్త అల్లుళ్ళ ముచ్చట్లు అన్నాది..

ఏమవ్వడం.. నువ్వేమి చేసేవో.. మీఇద్దరిమధ్య ఏం జరిగిందో నాకైతె తెలియదు కానీ పిల్లాడు ఒకటే కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుంటున్నాడు.. విషయం ఏమిటో నాకు తెలియలేదు కానీ.. నువ్వేదో వాడిని గట్టిగానే మందలించినట్లున్నావు.. నేను వెళ్ళేక కాస్తంత నీచేతులతో నువ్వె వాడికి ఆటిఫెనేదో పెట్టి వాడిని వోదార్చు.. ఇంక నేను వెళుతున్నాను అంటూ శారద నిమ్మదిగా ఆ గదిలోనించీ ముందుగదిలోకి వెళ్ళిపోయింది.

శారద వెనకాలే సుశీల ముందుగదిలోకి వొస్తూ, సరేలే నేనే వాడితో మాట్లాడి వాడికొచ్చిన కష్టమేమిటో.. వాడు ఎందుకు బాధపడుతున్నాడో కనుక్కుంటాను అన్నది.

ముందుగదిలోకి వొస్తూనే శారద పుత్తూరు తైలాన్ని అందుకుంటూ.. మరి మేము వెళ్ళొస్తామే, రాత్రి బస్సు ప్రయాణంలో వాళ్ళిద్దరికీ అస్సలు నిద్దరేలేకుండా పోయిందిట. పిల్ల పడుకుంటానంటే నీకు పరిచెయం చేస్తానని దాన్ని బలవంతంగా తీసుకువొచ్చేను. అంటూ సుబద్రనీ, భవనీనీ వెంటబెట్టుకుని శారద తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది.

(ఇంకావుంది..)

2 Comments

Add a Comment
  1. V panditangavittalprasad

    Story chala adbhutamgavundi poorthy story chadavadaniki dorukutunda please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *