కామదేవత – Part 21 71

మాధవి రమణా అలా మాట్లాడుకుంటుండగానే మరోపక్క బ్రహ్మం మాధవి గుండేలమీద పైటతీసి ఒక్కటొక్కటిగా మాధవి జాకెట్ గుండీలు విప్పదీసేడు. మాధవి జాకెట్ లోపల బ్రా వేసుకోకపోవడంతో నిండైన మాధవి సళ్ళు నగ్నంగా బయటకురికేయి. సరిగ్గా అదేసమయానికి.. రమణ.. అదీ మామాధవంటే అంటూ ముందుకి వొంగి మాధవి పెదాలమీద ముద్దుపెడుతూ తన రెండుచేతులనీ మాధవి సళ్ళమీదవేసి బలంగా మాధవి సళ్ళకి కసిగా నలిపేడు ..

దానితో మాధవి స్స్స్.. ఆహ్.. ప్రొద్దున్న ప్రొద్దున్నే నన్ను ఇలా రెచ్చగొట్టవొద్దు.. ప్లీజ్.. నేను తట్టుకోలేను అని మత్తుగా మూలిగింది

వొంటగదిలో పొయ్యమీద పెట్టిన కూర కలపడానికని వొంటగదిలోకివెళ్ళిన శారద సరిగ్గా అదేసమయానికి మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ పడకగదిలోకి వొస్తూ తన మొగుడివొళ్ళో జాకెట్ హుక్కులువిడిపోయి నగ్నంగా తన సళ్ళని బయటపడేసి కళ్ళుమూసుకుని తనపెదవులమీద ముద్దుపెడుతున్న రమణ ముద్దుని ఆస్వాదిస్తున్న మాధవి కళ్ళపడేప్పటికి శారదతొడలమధ్య పూకు జివ్వుమనిపోయి.. రమణకేసి చూస్తూ.. ఇదిగో రమణా.. మాధవిసంగతి మాఅయన చూసుకుంటాడు కానీ నువ్వు ఒక్కసారి ఇలా వొస్తావా? నాకు బయట నీతో చిన్నపని వున్నాది అని రమణని పిలిచింది..

శారద పిలుపుతో రమణ మాధవిని వొదిలిపెట్టి శారద వెనకాల వాళ్ళ పడకగదిలోనించీ బయటకి వొచ్చేడు. అలా బయటకివొచ్చిన రమణ చెయ్యపట్టుకుని శారద రమణని వొంటగదిలోకి లాక్కుపోయి రమణని బలంగా కౌగలించుకుంటూ తనపెదవులతో రమణ నోటిని ముడేసి గాఢమైన ముద్దుపెట్టింది. శారదలోని కోరికని అర్ధంచేసుకున్న రమణ శారదని బలంగా పెనవేసుకుంటూ తన నాలుకని శారదనోటిలోకి తోసి తన నాలుకతో శారదనోటిలో కలియదిప్పుతూ తన నాలుకని శారద నాలుకతో పెనవేసి విన్యాసాలు చేస్తూ నిమ్మదిగా శారద భుజం మీదనించీ చీరపైటని కిందకి జార్చేసి ఒక్కొక్కటిగా శారద జాకెట్ హుక్కులు విప్పేసి నగ్నంగా బయటకురికిన శారద సళ్ళని కుదుళ్ళదగ్గరనించీ పట్టుకుని వడితిప్పి మెలేసి మర్ధిస్తుండగా గుమ్మంలో ఆటో ఆగింది.

ఐతే ఇటు వొంటగదిలో రమణ శారదలూ, అటు పడకగదిలో బ్రహ్మం మాధవిలు సెక్స్ కోరికల వేడిలో ఎవరికి దొరికిన ఆనందాన్ని వాళ్ళు జుర్రుకునే పనిలోవున్నారు కానీ వాళ్ళల్లో ఏవొక్కరికీ పరిశరాలమీద గమనింపే లేనిపరిస్తితిలో వున్నరు.

అటుపక్క సుదర్శనం తన భార్య సుభద్రతో శారద, బ్రహ్మాలగురించి గొప్పగా చెప్పివుండడంతో ఆటో దిగుతూనే సుబధ్ర, భవానీలు చొరవగా శారద ఇంట్లో చొరబడి మరింత చొరవగా వాళ్ళ ముందుగది దాటి వొంటగది గుమ్మం దగ్గరకి వొచ్చేప్పటికి..

ముందుగా పడకగదిలో గుండెలమీద పైట జారిపోయి జాకెట్ హుక్కులువూడిపోయి నగ్నంగా బయటపదిన మాధవి నిండైన బరువైన సళ్ళు మెత్తగా బ్రహ్మం చేతుల్లో నలుగుతుంటే.. మాధవి పరవశంగా కళ్ళుమూసుకుని తలతిప్పి తన పెదవులని బ్రహ్మం పెదవులకి ముడేసి ఎంగిలిముద్దులుపెడుతూ రతికేళికి సిద్దంగావున్న అభిసారికలా సుబధ్ర, భవానీ కళ్ళపడేప్పటికి ఒక్కసారిగా ఆ తల్లీకూతుళ్ళిద్దరి వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయి ఎమిచెయ్యలో తెలియని సంధిగ్ధంలో తలతిప్పి వొంటగదిలోకి చూసేప్పటికి..

అక్కడ శారద పరిస్తితి అంతకన్న భిన్నంగా ఏమీ లేకుండా.. ఓపక్క శారద వెనక నిలబడిన రమణ మీద వాలిపోయి కళ్ళు మూసుకుని రమణ చేతుల్లో నలిగిపోతున్న శారద వొంటిమీది చీరపైట వూడిపోయి నేలమీద జీరాడుతుండగా, మరోపక్క రమణ తనపెదవులతో శారద పెదవులని ముడేసి శారదతో ఎంగిలిముద్దులోని మాధుర్యాన్ని ఆసాదిస్తూ వుండగా.. శారద సళ్ళు నగ్నంగా కారు హెడ్‌లైట్‌స్లాగా తమ మదమణచమని రా.. రమ్మని కౌవిస్తూ కనపడుతుంటే.. రమణ ఒకచెత్తో మార్చి మార్చి శారద సళ్ళని కసిగా మర్ధిస్తూ.. మరోచెయ్యిని శారద చీరకుచ్చిళ్ళ లోపలకి దోపి.. తిన్నగా శారద పూకునీ.. పూరెమ్మలనీ కసిగా నలుపుతుంటే .. తన ఆడతనంలో నాట్యమాడుతున్న రమణ చేతికి కావలసినంతగా తనతొడలని విచ్చదీసి తనపూకుని రమణ పరం చేసి పరవశించిపోతున్న శారద.. సుబధ్ర, భవానీల కళ్ళపడ్డారు.

అలాంటి స్తితిలో శారద రమణలని చూసేప్పటికి సుబధ్ర, భవానీలలో ఒక్కసారిగా కోరికలు రేగి మరునిమిషంలో తారస్థాయికి చేరుకున్నాయి.. ఇదంతా ఒక్క క్షణంలో అంటే, సుదర్శనం ఆటోవాడికి డబ్బులిచ్చి ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టే సమయంలోపూలోనే జరిగిపోయింది.

ఐతె ఇలాంటి విషయాల్లో బాగానే అనుభవం వున్న సుబధ్ర అంతలోనే తేరుకుని.. తనని తాను సంభాళించుకుంటూ మరునిమిషంలో తన కూతురు భవాని చెయ్యపట్టుకుని ముందుగదిలోకి తీసుకువొచ్చి వీధి తలుపుమీద టకటకా కొడుతూ.. లోపల ఎవరువున్నారండీ అంటూ గట్టిగా కేకవేసేప్పటికి.. వూడిపోయిన జాకెట్ హుక్కులని గబగబా సర్దుకుంటూ జారిపోయిన చీర పైటలని గుండెలమీద సర్దుకుంటూ శారద, మాధవిలు హడావిడిగా ముందుగదిలో కి వొచ్చేరు.

ముందుగదిలో ముందుగా అడుగుపెట్టిన శారద ఆముందుగది మధ్యలో నిలబడివున్న సుబధ్రనీ, భవానీని గుర్తుపట్టి రండి.. రండి.. వూరునించీ ఎప్పుడొచ్చేరు అంటూ మర్యాదగా ఆహానిస్తూ వెనకాలే వొస్తున్న సుదర్శనాన్ని చూస్తూ రండి అన్నయ్యగారూ రండి.. అంటూ ఆహ్వానం పలుకుతూ వుండేప్పటికి లోపలనించీ రమణ, బ్రహ్మమాలు కూడా ముందుగదిలోకి వొస్తూ శారదకి వంతపలుకుతూ రావోయి సుదర్శనం రా.. రా.. చాలా కాలం తరువాత అంటూ.. సుదర్శనానికీ అతని కుటుంబానికి ఆహ్వానం పలికేరు.

2 Comments

Add a Comment
  1. V panditangavittalprasad

    Story chala adbhutamgavundi poorthy story chadavadaniki dorukutunda please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *