కామదేవత – Part 2 122

గదిలో మా నాన్న చిరాకు పడడం, మా అమ్మ మా నాన్న చేతులనించీ విడిపించుకుంటూ మంచం దిగడం, మా నాన్న మళ్ళీ మా అమ్మని మంచం మీదకి లాగడం శబ్దాలు నాకు స్పస్టంగా వినిపిస్తూనే వున్నయి. ఆ శబ్దాలని బట్టీ ఆగదిలో ఏమి జరుగుతున్నాదో నా కళ్ళ ముందు సినిమాలా స్పస్టంగా కనిపిస్తున్నాది.

ఎలాగో మా అమ్మ మా నాన్న చేతుల్లోనించీ విడిపించుకుని అస్తవ్యస్తమైన చీరతో, గుండీలు పూర్తిగా విడిపోయిన జాకెట్ తో ముందుగదిలోకి వొచ్చి పడి నా కళ్ళముందే అలా అస్తవ్యస్తమైన తన వొంటిమీది బట్టలు సవరించుకుంటుంటే నా కళ్ళకి మా అమ్మ అపర రతీదేవిలా కనిపించి నాలో సెక్స్ కోరికలు పడగవిప్పుకుంటూ కసిగా బుసలు కొడుతూ నిద్రలేవడంతో నేను సోఫాలో బోర్లా తిరిగి పడుకుని నిగిడిన నా సళ్ళని సోఫాకి అదిమిపెట్టి నొక్కుకుంటూ తొడల్లో దిమ్మని కసిగా నా చేత్తో నొక్కుకుంటూ నావొంట్లో నరాలు తీయ్యగా తీపులుపెడుతుంటే ఆ సుఖానికి నాకళ్ళు మత్తుగా మూతులు పడుతుంటే నా నర నరాల్లో పాకుతున్న సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఓ రెండు నిమిషాలు మత్తుగా కళ్ళూ మూసుకున్నాను.

ఇంతలో మా అమ్మ తలుపులు తియ్యడం, సుశీల ఆంటీ మా అమ్మ చెయ్యపట్టుకుని పక్కకి లాక్కుపోవడం జరిగిపోయేయి. ఓ ఐదు నిమిషాలపాటు మా అమ్మ సుశీల ఆంటీ ఏవేవో గుసగుసలాడుకున్నారు. తవువాత వాళ్ళిద్దరూ అల్లరిగా నవ్వుకుంటూ నాన్న గదిలోకి వెళ్ళడం నేను చూసి వీళ్ళిద్దరూ మా నాన్నని ముగ్గులోకి లాగడానికి ఏదో ప్లాన్ చేసి వుంటారనుకున్నాను.

గదిలోకి వెళుతూనే సుశీల ఆంటి ఎలా వున్నరు అన్నయ్యగారూ అంటూ మా నాన్నని పలకరించడంతో, లేని నవ్వుని ముఖానికి పులుముకుంటూ, కట్టుకున్న లుంగీని సర్దుకుంటూ, మంచం మీద లేచి కూర్చున్ని సుశీల ఆంటీతో కబుర్లు చెప్పడం మొదలుపెట్టేడు.

ఓ రెండు, మూడు నిమిషాలు అక్కడే తర్లాడిన మా అమ్మ ఇప్పుడే వొస్తానని చెప్పి నిమ్మదిగా సుశీల ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళింది.

మా అమ్మ అలా వెళ్ళగానే సుశీల ఆంటీ ముందుగదిలోకి వొచ్చి, నిద్రనటిస్తున్న నా పిర్రమీద ఒక్కటిచ్చి పక్కనే వున్న కుర్చీ తీసుకుని మా నాన్న వున్న వాళ్ళ పడకగదిలోకి వెళ్ళింది.

నేను ఆంటీ వెనకాలేవెళ్ళి మా వాళ్ళ పడకగది గుమ్మం దగ్గరనక్కి గదిలోకి తొంగిచూడసాగేను. సుశీల ఆంటీ కుర్చీని సరిగా వెంటిలేటర్ గుండా వొస్తున్న వెలుతురు తన వెనకాలనిచీ పడేట్లుగా తన కుర్చీ వేసుకుని మా నాన్నకి అభిముఖంగా కూర్చుని తన రెండుకాళ్ళని ఎత్తి మా నాన్న మంచమీద వేసి కూర్చున్నది.

ఆ భంగిమలో వెనక వెంటిలేటర్ నించీ పడుతున్న వెలుతురువల్ల సుశీల ఆంటీ వొంపుసొంపులన్నీ బట్టలు విప్పదీసుకున్నత స్పస్టంగా మా నన్న కళ్ళకి విందులు చేస్తున్నాయి. ఇది చాలదన్నట్లు ఆంటీ కట్టుకున్న చీర ముందరివైపు మోకాళ్ళమీదకి లేచిపోయింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *