కామదేవత – Part 2 122

మరో వారం రోజులపాటు మా నాన్న, ఎదురింటి సుంద్రం అంకుల్ రాక కోసం భారంగా ఎదురుచూశాము. ఎలా ఐతేనేం ఆ వారం గడిచింది. నేనైతే ఎప్పుడెప్పుడు మా నాన్న వొస్తాడా? ఎంత తొందరగా మేము లక్షాదికారులమైపోతామా? అని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాను.

* * * * *

మేమంతా ఆశగా ఎదురుచూసినరోజు రానేవొచ్చింది. మానాన్నా, సుందరం అంకుల్ అనుకున్నదానికన్న ఓ రోజు ముందుగానే ఒచ్చేశారు. ఐతే ఆ రావడం తెల్లవారుఝూమున 3 గంటలకి ఒచ్చేరు. నేను మా అమ్మా వాళ్ళగదిలో మా అమ్మతో పడుకుని వున్నాను.

అసలే గత 15, 20 రోజులుగా ఆడతోడులేక పస్తులు పడుకున్న మా నాన్న గదిలోకి ఒస్తూనే, గదిలో ఒస్తున్న మత్తైన మదపు వాసనకి మత్తెక్కిపోయి మా అమ్మని మంచం మీదికి లాగేడు.

మా అమ్మ మంచం శబ్దం చేస్తుందని చెపుతూ నన్ను మంచం మీద పడుకోమని చెప్పి వాళ్ళు క్రింద నేలమీద పక్క పరుచుకుని పడుకున్నారు. పక్కమీద చేరుతూనే మా నాన్న మా అమ్మ చీర విప్పేసి నగ్నంగా తెయారుచేస్తుంటే, అబ్బా ఒద్దండి పక్కన మంచం మీద పిల్లది వున్నాది. అది చూస్తే బాగోదు అంటూనే ఒక్కటొక్కటిగా తన బట్టలన్నీ విప్పడానికి మా నాన్నకి సహకరిస్తూనే రెండు మూడు నిమిషాలలో ఇద్దరూ నగ్నంగా తెయారైపోయేరు.

మా అమ్మని నగ్నంగా తెయారుచేస్తూనే మా నాన్న మా అమ్మ మీదెక్కి జోరు జోరుగా మా అమ్మ పూకుని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు. నిమ్మది, గదిలో పిల్లది వున్నది, శబ్దం చెయ్యకండి, అల్లరొద్దు అంటూనే మా అమ్మ కసిగా మా నాన్న కింద నలుగుతూనే కుతి తీరా మా నాన్న చేత దెంగించుకున్నది.

వాళ్ళిద్దరి దెంగులాట చూస్తూ నేను వేడెక్కిపోసాగేను. ఐతే నేను వాళ్ళిద్దరి దెంగులాటా చూస్తున్నసంగతి మా అమ్మకైతే తెలుసు. తెలియనిదల్లా మా నాన్నకే. నేను చూస్తున్నాననే మా అమ్మ చాలా ఎక్కువగా మూలుగుతూ మరింత మత్తుగా గుణుస్తూ గొప్ప కసిగా మా నాన్న చేత దెంగించుకుని త్రుప్తిపడింది.

మర్నాడు మానాన్న ఆఫీసుకి సెలవుపెట్టేసి ఇంట్లోనే వుండిపోయేడు. నాకు వొంట్లో బాగాలేదని వొంకపెట్టి స్కూలు ఎగ్గొట్టేశాను. మా అక్క రాధిక, మా చెల్లి దీపిక స్కూలుకి వెళ్ళేక నేను ముందు గదిలో సోఫాలో పడుకుని నిద్ర నటిస్తున్నాను.

నేను నిద్రపోయాననుకుని మా నాన్న మా అమ్మని ఇంట్లో ఒస్తున్న మత్తైన మదపు వాసనగురించి అడిగేడు. మా అమ్మ ఏమోనండీ మీరు వూరు వెళ్ళినప్పటినిచీ ఆగదిలో అలానే వాసన ఒస్తున్నదని చెప్పింది.

ఏమిటోనే ఈ మదపు వాసన మహత్యమో ఏమిటో నాలో కోరికలు ఆగటంలేదు అంటూ.. ఐనా నువ్వేంటి ఇంతలేటువయసులో ఇలా కొత్త కొత్త అందాలతో మిస మిసలాడిపోతూ నన్ను ఇలా వెర్రెక్కించేస్తున్నవు అంటూ.. మా అమ్మ వొంట్లో ఒచ్చిన మార్పులని వర్ణిస్తూ వెర్రెక్కిపోతూ.. మా అమ్మ ఒంటిపొంగులని తడుముతూ నలుపుతూ పిసుకుతూ నిమ్మదిగా మా అమ్మని గదిలోకి లాక్కుపోయి మళ్ళీ మీదెక్కి కుమ్మెయ్యడం మొదలెట్టేడు.

నాకు ఎందుకో ఒక్కసారిగా సుందరం అంకుల్ గుర్తుకువొచ్చేడు. సరే అక్కడ ఆ అంకుల్ ఏమిచేస్తున్నాడో చూడాలనిపించి నేను చప్పుడుచెయ్యకుండా నిమ్మదిగా సుశీల ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళేను. నేను వాళ్ళ ఇంటిలోకి రావడం చూసిన సుశీల ఆంటీ నన్ను పక్కకి తీసుకుపోయి “ఏంటి సంగతులు?” అని అడిగింది. నేను మా ఇంట్లో జరిగినది జరుగుతున్నది టూకీగా చెప్పేను.

సుశీల ఆంటీ గూడా నవ్వుతూ, ఇక్కడ మీ అంకుల్ కూడా ఆఫీసుకు శలవుపెట్టి తెగ వెర్రెక్కిపోతున్నరు అని చెపుతూ నువ్వుగానీ రావడం మరొక్క ఐదునిమిషాలు ఆలస్యం చేసుంటే నా పరిస్తితిగూడా అలానే వుంది. ఈపాటికి నేనుగూడా మీ అంకుల్ పక్కలో మీ అమ్మలాగానే నలిగిపోతూ వుండేదాన్ని అని అల్లరిగా కన్నుకొడుతూ చెపుతున్నదల్లా ఆగిపోయి.. ఒక్కక్షణం ఏదో ఆలోచించుకుని ..

రమణి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు గడియవేసుకుని నిద్రనటిస్తూ వుండు. నేను ఎంత తలుపు కొట్టినా నువ్వు లేచి తలుపు తియ్యకు. ఆ గదిలోనించీ మీ అమ్మేవొచ్చి తలుపు తియ్యలి మరి.. అని చెప్పి నన్ను ఇంటికి పంపించేసింది.

సుశీల ఆంటీ చెప్పినట్లుగానే నేను తలుపు గడియ వేసుకుని సోఫాలో పడుకుని నిద్ర నటించసాగేను. చెప్పినట్లుగానే మరునిమిషంలో సుశీల ఆంటీ వొచ్చి దబ దబా తలుపులు బాదసాగింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *