కామదేవత – Part 2 122

రమణి ముఖంలో మారుతున్న భావలని గమనించిన రాధిక, దీపికలు రమణి పక్కన చేరి, చూశావా? నువ్వు ఎలా ఫీల్ అనౌతున్నావో మేము అలానే ఫీల్ అఔతున్నాం. అసలు ఏమయ్యిందే ఈ గదిలో అని మళ్ళీ ఆరాతియ్యడం మొదలెట్టేరు.

ఆ ఏమీ కాలేదు, రాతి నాచేత ఏవో మందులు తాగించేరు. ఓ మందు సీసా పడి పగిలిపోయింది. దాని వాసననుకుంటాను. అని చెపుతూ ఆ గదిలోనించీ బయటకి వొచ్చేసింది రమణి.

కామదేవత – 9 వ భాగం
తొమ్మిదవ భాగం

ఆతరువాత మరో వారం పదిరోజులపాటు మా ఇంట్లో ఏమీ జరగలేదు. కానీ రమణి, శారదా, సుశీల ఒంట్లో మాత్రం చాలా మార్పులు ఒచ్చేయి. వీళ్ళ ముగ్గురి ముఖాల్లో ఓ రకమైన కాంతి, ఒళ్ళు నిగారింపు ఒచ్చి వీళ్ళని చూసినవాళ్ళ మదిలో ఏవేవో కొత్త కొత్త వూహలు కోర్కెలూ రేకెత్తిసున్నాయి

కొంచెం బాగా పరిచయం వున్నవాళ్ళైతే, ఏమిచేస్తున్నారేమిటే ఇంతలా మెరిసిపోతున్నారు అంటూ తెగబడి ముఖం మీదనే అడగడం మొదలుపెట్టేరు.

ఇంట్లో రమణీ, శారదా, సుశీల తప్ప ఇంకెవ్వరూ లేనప్పుడు మాత్రం మా నాన్నా, సుందరం అంకుల్ వూరినించీ ఒచ్చేక వాళ్ళని ఈ కార్యానికి ఎలా ఒప్పించాలా అని మాత్రం తెగ ఆలోచించేవాళ్ళం.

ఏతండ్రి ఐనా తన సొంత కూతుళ్ళని అనుభవించడానికి సమ్మతిస్తాడా? అలాగే ఏ కొడుకైనా తన సొంత తల్లిని అనుభవించడానికి ఒప్పుకుంటాడా? అని మాలో మేమే మధనపడసాగేము.

మేము ఇలా మధన పడడం చూసిన రమణ అంకుల్ తేలిగ్గా నవ్వేస్తూ.. దానికి నా దగ్గర ఓ వుపాయం వుంది అన్నాడు. అదేమిటి దాన్ని ఎలా అములుచెయ్యలి అని మేమంతా ఆత్రంగా అడిగేప్పటికి రమణ అంకుల్ నవ్వేస్తూ..

ఏముంది చాలా simple. వాళ్ళిద్దరూ వూరినించీ రాగానే, రమణ అంకుల్, సుశీల అంటీ చాటుగా రంకుభాగోతాన్ని నడిపుతున్నట్లు నటిస్తూ బ్రహ్మం కళ్ళల్లో పడిపోవడమే. అలాగే శారదా రమణ అంకుల్ రంకు భాగోతాన్ని నడుపుతూ సుందరం అంకుల్ కంట్లో పడడమే. దానితో వాళ్ళిద్దరూ ముందుగా tempt ఐ ఈ ఆడవాళ్ళిద్దరిమీదా పడతారు. తరువాత నిమ్మదిగా ఆడవాళ్ళూ ఈ మగాళ్ళని ముగ్గులోకి దించుతారు.

ఇలా అనుకున్నదే తడవుగా మేము మా నాన్ననీ, సుందరం అంకుల్ని ముగ్గులోకి దించడానికి ఓ పధకం తెయారు చేసుకున్నాం. దానిప్రకారం రమణ అంకుల్, సుశీల ఆంటీ ఏదో ఒక వొంకన మా బెడ్రూంలో పడుకుంటారు. మా నాన్న పడుకునేలోపులోనే వాళ్ళిద్దరూ మానాన్న చూస్తుండగానే రతి చేసుకుంటారు.

ఆ దెబ్బతో వేడెక్కిపోయిన మానాన్న సుశీల ఆంటీమీద పడతాడు. అప్పుడు సుశీల ఆంటీ మా నన్నకి తనతో పాటుగా తన కూతుళ్ళనీ, ఇంకా కాలనీలో తనకి ఇస్టమైన వాళ్ళందరినీ కలిపి దెంగే అవకాశం వుందనీ, కానీ అలా చెయ్యాలంటే ముందుగా తన కూతుళ్ళతో కనీసం ఒక్క రాత్రైనా గడపాలనీ ప్రలోభ పెడుతుంది.

ఇదే కధని తిరిగి సుందరం అంకుల్ ఎదురుగా నడుపుతారు, కాకపోతే ఈసారి సుశీల అంటీకి బదులుగా మా అమ్మ శారద వుంటుంది. ఆవిధంగా మగవాళ్ళిద్దరినీ ప్రలోభపెట్టి రంగంలోకి దించడానికి రంగం సిద్దమైపోయింది. మా అందరికీ ఈ పధకం బాగా నచ్చింది. ఇంక ఈ పధకాన్ని తూ.చా. తప్పకుండా అమలు జరపాలని నిర్ణయించుకున్నాం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *