కామదేవత – Part 2 122

అలా మీ రెండు కుటుంబాలద్వారా నాలోని కామదాహం తీరుతున్నంతకాలం నేనూ, నాచే ప్రసాదింపబడిన సిరిసంపదలూ మీ ఇంట స్తిరంగా వుంటాయి. అని చెపుతూ రమణివైపు తిరిగి నా దయవల్ల మీ రెండుకుటుంబాల సభ్యులు ఎంతమందితో రతిసలిపినా ఏటువంటి రోగాలూ రుగ్మతలూ మిమ్మల్ని చేరవు.

నేను నీలో వూదిన గాలివల్ల నీలో ఓ అపూర్వమైన శక్తిచేరింది. అదేమిటంటే, ఎటువంటి అనారోగ్యంవున్నవాళ్ళ నోటిలోగానీ, యోనిలోగానీ నువ్వు నీనోటితో గాలివూదితే వాళ్ళు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతోలేచి తిరుగుతారు.

కానీ దీనిని అత్యంత అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే వాడాలి. మౄత్యవు సమీపించినవాళ్ళమీద దీనిని ప్రయోగించరాదు, అలాంటప్పుడు గానీ నువ్వు ఈ శక్తిని వినియోగిస్తే నీలో ఈ శక్తి నసించిపోతుంది అని చెపుతూ..

ఆఖరుగా నీకు మరో ముఖ్య విషయం చెప్పాలి. నీతో రతిసలిపే 100వ వ్యక్తి నీ భర్తే అయ్యేట్లు చూసుకో. అలా ఐతే నీ భర్తతో నువ్వు గడిపే సోభనపు రాత్రి నేను మళ్ళీ వొచ్చి నీకు నీ భర్తకి మరిన్ని శక్తులు ప్రసాదిస్తాను. అని చెపుతూ కామదేవత అదౄస్యమైపోయింది. చిత్రంగా కామదేవతతోపాటూ ఆగదిలో అలంకరించిన పూవ్వులూ సుగంధ ద్రవ్యాలు అన్నీగూడా మాయమైపోయేయి.

కామదేవత మాయమైపోయేక చిత్రంగా ఆ గదిలో మత్తైన సువాసన ఆవరించుకున్నది. ఐతే అప్పటికే ఎడతెగని రతిక్రీడలతో అలిసిపోయిన రమణ అంకుల్, రమణి, శారదా, సుశీలా ఎక్కడివాళ్ళు అక్కడే ఎలా పడుకుంటున్నారోకూడా చూసుకోకుండా అలాగే అస్తవ్యస్తంగా అడ్డదిడ్డంగా నిద్రలోకి జారిపోయేరు.

మర్నాడు వుదయం 8:30 అఔతుండగా వీధితలుపులు పిల్లలు దబ దబా బాదుతుంటే మెలకువలోకి వొచ్చిన శారద, గబ గబా మిగతావాళ్ళని నిద్రలేపి బట్టలు కట్టుకోమని, అందరూ బట్టలు కట్టుకున్నాక స్తిమితపడి అప్పుడువెళ్ళి వీధితలుపులు తెరిచింది.

ఏమయ్యింది ఇంతపొద్దెక్కినా మీరెవ్వరూ లేచి తలుపులు తియ్యకపోతే మేము ఖంగారుపడుతున్నం అంటూ బిల బిలా ఇంట్లోకి జొరబడుతూ ప్రశ్నలు వేస్తున్న పిల్లలకి ఏమిసమాధానం చెప్పాలో తెలియక శారద తికమక పడుతుంటే, గదిలోనించీ బయటకివొచ్చిన రమణ అంకుల్ ఏమీలేదూఅ రాత్రి రమణికి కొంచెం ఎక్కువగా కడుపునొప్పివొచ్చి హడావిడి చెయ్యడంతో రాత్రంతా సరిగ్గా నిద్ద్రలేక లేవడం లేటయ్యింది అని సర్ది చెప్పడంతో అప్పటికి విషయం సద్దుమణిగింది.

ఐతే రమణికి ఎలావుందో చూద్దామని గదిలోకి జొరబడబోతున్న పిల్లమూకలని అడ్డుకుంటూ రమణ అంకుల్, రమణి తెల్లవారుతుండగానే నిద్రపోయింది. కాసేపు పడుకోనివ్వండి. తనంతటతానుగా నిద్రలేచేక మాట్లాడుదురుగాని అని సమాధానపరుస్తూ రమణ వాళ్ళెవ్వరినీ రమణి పడుక్కున్న గదిలోకి పోకుండా అడ్డుకున్నాడు.

ఆరోజు రమణి 11 గంటలకి నిద్రలేచింది. రమణికి వొళ్ళంతా అదోరకంగా మత్తుగా తీపులుపెడుతున్నాది. కానీ అదోరకమైన సుఖం వొళ్ళంతా పరుచుకుని లోలోపల ఏదో తెలియని వుత్సాహాన్ని నింపుతున్నాది. రమణి స్తానపానాదులు ముగునిచుకునేప్పటికి సుమారుగా 12:00 గంటలయ్యింది.

ఇంతలో ఇల్లంతా తిరుగాడుతున్న రాదిక, దీపికలు నిమ్మదిగా రమణి పక్కన చేరి ఇల్లంతా పరుచుకున్న ఆ మత్తైన వాసన గురుంచి ఆరా తియ్యడం మొదలెట్టేరు. ఆవిషయాన్ని అప్పుడే మొదటిసారిగా గమనించినట్లు నటించిన రమణి గదిలోకెవెళ్ళి గుండెలనిండా ఒక్కసారి ఆ మత్తైన పరిమళాన్ని పీల్చింది.

రమణికి ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు ఝల్లుమన్నాది. బ్రాలో బిగించికట్టిన సళ్ళు ఒక్కసారిగా బిగుసుకుని, సళ్ళమీది ముచికలు కోరికతో నిక్కి నిలుచున్నాయి. తొడలమధ్యలో అదోరకమైన తిమ్మిరిలా ఎక్కి పూకులో జిల మొదలయ్యింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *