కామదేవత – Part 2 122

ఒకడు తన మొడ్డని రమణి పూకులోతుల్లో దిగేసి దరువులేస్తుంటే, మరొకడు రమణి సళ్ళని నలిపేస్తూ, ఆమె సళ్ళని మార్చి మార్చి నోటిలో పెట్టుకుని చీకేస్తున్నాడు. రమణిలో కోరికలు హద్దులుదాటిపోయి సివాలెత్తిపోతున్నది.

రమణి కళ్ళు తెరవడం చూసి కామదేవత అన్నదమ్ముల్లో మరొకడు ఒచ్చి రమణి పక్కలో ఆమె వెనుక చేరిపోతూనే, రమణి వెనకనించీ నిగిడిన తన లింగాన్ని ఆమె గుద్దలో సంధించేడు. రమణికి ఏదో ఐపోతున్నట్లుగా వుంది, ఇంకా ఏదో కావాలన్నట్లుగా వుంది. ఇంతలో మరో అన్నదమ్ముడు వొచ్చి తన మొడ్డని రమణి నోటిలోకి తోసేడు.

పదిహేనేళ్ళ రమణికి అంతమందిని భరించే శక్తి ఎక్కడినించీ వొచ్చిందో అర్థం కావడంలేదు. కానీ వాళ్ళు తన ఒంటిమీద చేస్తున్న దాడిని తనివితీరా ఆస్వాదిస్తూ, తన ఒంట్లో దెంగడానికి అనువుగా వున్న ప్రతీ దాన్ని తెరిచి వాళ్ళకి అందిస్తున్నాది. ఆనలుగురు చేతుల్లోనూ తాను నలుగుతూ ఎనలేని కామసుఖాన్ని పొందుతున్నాది.

అలా ఆ కామదేవత ఐదుగురు అన్నదమ్ములూ, రమణ అంకుల్ ఆరాత్రంతా వొంతులవారీగా కామదేవతనీ, రమణినీ, శారదని, సుశీలనీ దెంగుతూ వాళ్ళ రంధ్రాలన్నింటినీ తమ చిక్కని వీర్యంతో రాత్రంతా నింపుతునేవున్నరు. తెల్లవారుఝూమున సుమారు 3 గంటలౌతుండగా కామదేవత అన్నదమ్ములు ఒక్కక్కళ్ళుగా కామదేవతలో కలిసిపోయేరు.

అప్పుడు కామదేవత, రమణిని, శారదని, సుసీలని వుద్దేశించి ఇలా చెప్పింది.

ఈరాతంతా నన్ను నా అన్నదమ్ములనీ సుఖపెట్టి సంతోషపరిచినందుకుగానూ మీకు, మీకుటుంబాలకీ సిరిసంపదలని అనుగ్రహిస్తున్నాను. కానీ మీరూ, మీ తరువాత మీ వంశస్తులూ నా ఈ కామవ్రతాన్ని కొనసాగిస్తూనేవుండాలి. ఈ కామవ్రతం నియమాలకి అనుగుణంగా మీ కుటుంబవ్యక్తుల మధ్య కామక్రీడలు కొనసాగుతూనేవుండాలి.

ముఖ్యంగా ఎవరన్నా మీతోగానీ, మీ కుటుంబసభ్యులతోగానీ కామవాంఛలని తీర్చుకోవడానికి మీదగ్గరకి వొస్తే వాళ్ళ కోరికని కాదనకుండా మీరు వాళ్ళతో రమించి వాళ్ళ కోరికలని తీర్చి సంతోషపరచాలి. ముందుగా రమణి తన తండ్రితో రమించేవరకూ మరెవ్వరితోనూ రమించడానికి వీలులేదు.

ఒకసారి రమణి తన తండ్రితో రమించేక, సుశీల భర్తతో రమించాలి. ఆతరువాత రమణి తండ్రి, సుశీల భర్తా మరో ముగ్గురు కన్నెపిల్లలతో రతిక్రీడలలో రమించాలి. అప్పటినించీ వాళ్ళ కామవ్రతం వుపాసన మొదలౌతుంది. ఒకసారి ఈ కామవ్రతం మొదలెట్టేక వాళ్ళు జీవితాంతం వీలైనంత మంది కన్నెపిల్లలతో రతిక్రీడని సాగిస్తూనేవుండాలి.

ఏనాడైతే వాళ్ళు 100 మంది కన్నెపిల్లలతో రతిజరిపి వాళ్ళ కన్న్యత్వాన్ని దోచుకోవడం ముగిస్తారో అప్పటించీ కావాలంటే వాళ్ళు ఈ కామవ్రతాన్ని ఆపేసుకోవొచ్చు. కానీ రమణి మాత్రం తన జీవితాంతం ఈ కామవ్రతాన్ని కొనసాగిస్తూనేవుండాలి.

కానీ రమణి తండ్రి, సుశీల భర్తా అనుభవించే కన్నెపిల్లల పెళ్ళిళ్ళు ఐపోయి జీవితంలో స్థిరపడేవరకూ పూర్తి బాధ్యత వాళ్ళదే అఔతుంది. వాళ్ళు అనుభవించే కన్నెపిల్లల తల్లులని ముందుగా వాళ్ళు అనుభవించేక వాళ్ళ తల్లుల సమ్మతితోనే వాళ్ళ కూతుళ్ళకి కన్నెరికం చెయ్యలి. ఆ కన్నెపిల్లలకి కన్నెరికం వాళ్ళ తల్లులు చూస్తుండగానే జరగాలి.

ఇదంతా ఆచెరణసాధ్యమేనా అని ఆశ్చర్యపోవొద్దు. మీరు ఏకన్నెపిల్లమీద ఆశపడతారో ఆపిల్లా, ఆమె తల్లీ మీరు పెద్దగా శ్రమపడకుండానే నాశక్తివల్ల మీవశమౌతారు. మీరు ఈ నియమాలన్నీ నిష్ఠగా పాటించినతకాలం నా దయవల్ల మీ ఇంట సిరిసంపదలు వెల్లువలా పొంగుతూనేవుంటాయి.

అలా చెపుతున్న కామదేవత సుశీలవైపు తిరిగి, నీ భర్త నీ కూతుళ్ళతో రమించేక నువ్వు నీ కొడుకులతో రమించాలి. ఆతరువాత నీ కొడుకులు నీ కూతుళ్లతో రమించాలి. అటుపైన మీ రెండు కుటుంబాల మధ్య రతిక్రీడలు కొనసాగుతూనే ఉండాలి. మీ రెండు కుంటుంబాల సభ్యులూ మీ ఇంటికి ఒచ్చినవాళ్ళ కామతౄష్ట్ననీ తీర్చడమేగాక మీదగ్గరకి మనసుపడిఒచ్చిన ప్రతీవాళ్ళ కామతౄస్ట్ననీ చల్లారుస్తూవుండాలి. ఒక్కసారి మీకుటుంబ సభ్యులమధ్య కామక్రీడలు మొదలయ్యేక మీ కుటుంబంలోని మగవాళ్ళకి ఎనలేని కామశక్తి వీర్యవృద్దీ కలుగుతాయి. ఆ కామశక్తి వాళ్ళ మీ ఇంట్లో మగవాళ్ళు ఎంతమంది ఆడవాళ్ళతో ఎన్నిసార్లు రమించినా కానీ వాళ్లకి అలుపురాదు. వాళ్ళు కావాలనుకున్నప్పుడల్లా వాళ్ళ మగతనం గట్టిపడి కోరిన ప్రతీసారీ కోరినంత వీర్యాన్ని స్కలించగలుగుతారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *