కామదేవత – Part 2 132

ఆంటీ అలా సూటిగా అడిగేప్పటికి ఆంటీ కాళ్ళ మధ్యలో జోరుగా కదులుతున్న మా నాన్న ఒక్కసారిగా బిర్ర బిగుసుకుపోయాడు. కొద్ది క్షణాల్లో తేరుకుని.. “అదేంటి అలా అనేశావు.. ఏదో మనిద్దరం ఓవయసువాళ్ళమని ఒక్కసారి కాలు జారినంత మాత్రాన.. పిల్లలని గూడా పాడుచేసేటంత చెడ్డవాడిననుకుంటున్నావా నన్ను”, అన్నాడు మా నాన్న..

“చ.. అదికాదు బ్రహ్మం.. నేను నిజంగానే అడుగుతున్నాను, చూడు.. 16, 17 ఏళ్ళ పిల్లలు.. ఇంకా కన్నె చెర వీడకుండా, మగాళ్ళ చేతుల్లో నలగకుండా తాజాగా వున్న వసివాడని కసి పరువాలతో పిటపిటలాడిపోతున్న మన పిల్లలు. ఏం.. నేను, శారదా వొప్పుకుంటే మాకు అభ్యంతరం లేకపోతే మా సీతని, పద్మని మీ రాధిక, రమణి, దీపలని నీ పక్కలో పడుకోపెడితే నువ్వు మడికట్టుకు కూర్చుంటా ఏమిటి? చక్కగా వాళ్ళ లేత లేత పరువాలతో కసిదీరా పండగ చేసుకోవూ?”, అని అంటూ సుశీల మా నాన్న పెదాలని నోటిలోకి పీల్చుకుని గాఢంగా ముద్దు పెట్టింది.

అలా వాళ్ళిద్దరూ ఓ రెండు మూడు నిమిషాలపాటు గాఢమైన ముద్దుల్లో మునిగితేలుతుంటే, నాన్న చేతులు సుశీల ఆంటీ సళ్ళని కసికసిగా మర్దిస్తూ జోరు జోరుగా సుశీల పూకులో దరువులెయ్యసాగేడు.

వాళ్ళలా ఆ పనుల్లో మునిగితేలుతుంటే సుశీల మా అమ్మ ఎటునుంచి నరుక్కొస్తున్నరో నాకు నెమ్మదిగా ఆర్థమవ్వసాగింది. అప్పుడు నాకు మా అమ్మ సంగతి గుర్తుకు వచ్చింది. అంటే అక్కడ సుశీల ఆంటీ ఇంట్లో అమ్మ గూడా సుందర్ అంకుల్ చేతుల్లో నలుగుతూ ఇలానే సుందర్ అంకుల్ కి కూడా చెపుతూ వుంటుందా? ఆ ఆలోచన రాగానే నా వొళ్ళంతా అదో మాదిరి తిమ్మిరిలా ఆవరించింది.

వున్నపళంగా నే వెళ్ళి అమ్మ ఏంచేస్తున్నదో చూడాలని కోరిక కలిగింది. ఐతే నాకు ముందుగా మా నాన్న ఏం సమాధానం చెబుతాడో తెలుసుకోవాలని నా కోరికని అణిచిపెట్టి మా నాన్న సమాధానం కోసం ఎదురు చూడ
సాగేను. మా నాన్న సుశీల ఆంటీ సళ్ళు పిసుకుతూ మరింత జోరుగా సుశీల ఆంటీ పూకులో దరువులెయ్యసాగేడు.

“ఏంటి బ్రహ్మం .. నేను నిన్నో ప్రశ్న అడిగేను. నువ్వు ఏమీ సమాధానం ఇవ్వలేదు..”, అన్నది సుశీల మా నాన్నని రెట్టిస్తూ…

“ఏం సమాధానం ఇచ్చేది?.. వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు.. మన కళ్ళముందు పెరిగినవాళ్ళు.. నువ్వు అడిగే ప్రశ్న ఎంత అసహజంగా వుందో.. ఎంత అసమంజసంగా వుందో నీకు తెలుస్తున్నదా..?”, అన్నాడు మా నాన్న..

దానికి సుశీల ఆంటీ నవ్వేస్తూ “ఎందుకు అబద్దం చెబుతావు బ్రహ్మం .. నువ్వు నోటితో అలా చెబుతున్నావు కానీ.. నా లోతుల్లో కదులుతున్న మీ వాడు పిల్లల పేరు చెప్పగానే మరింతగా బిగదీసుకుపోయి మరింత
గట్టిపడి నాలోతుల్ని మరింతగా తరచి తరచి తడిమేస్తూ నీ మనసులోని కోరికని చెప్పకనే చెపుతున్నాడు.. Hippocracy వొద్దు నిజం చెప్పు .. “, అంది..

దానికి సమాధానంగా మానాన్న సిగ్గుపడుతూ “నిజమే అనుకో.. కానీ వాళ్ళు మనం కన్న పిల్లలు.. ఎవరికన్నా ఈ విషయం తెలిసినా.. ఎక్కడన్నా.. ఈ సంగతి బయటకి పొక్కినా.. నలుగురూ మన ముఖాలమీద వుమ్మెయ్యరూ ..” అన్నాడు నసుగుతూ…

“అంటే.. ఈ సంఘం, నలుగురూ ఏమనుకుంటారో అన్న భయమే గానీ నువ్వు సిద్దమే అన్నమాట ..”,

“అబ్బా.. అదికాదు నేనంటున్నది..”

“ఏది కాదు బ్రహ్మం.. నాకు ఆర్థమయ్యిందిలే.., నేను శారదా వొప్పుకుంటే నువ్వు మనపిల్లల్ని చెయ్యడానికి సిద్దమే అని.. ”

“నేను అలా చెప్పలేదు..”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *