కామదేవత – Part 2 122

అప్పటికే సుశీల ఆంటీ చీర మోకాళ్ళవరకూ లేచిపోయివుండడంతో, మాన్నన్న చెయ్యని ఆంటీ తొడల్లోకి జరపడంతో సుశీల ఆంటీ చీర మొత్తంగా నడుం వరకూ జారిపోయి భళ్ళున ఆమె పూకు బయటపడిపోయింది.

సగం దెంగుడులో వుంటుండగా మా అమ్మ లేచివెళ్ళిపోవడంతో మంచి కాకమీదున్న మా నాన్న గబుక్కున తన చేతిని సుశీల పూకుమీద బోర్లించి పూకుపెదాలని బలంగా పిసుకుతూ తన మధ్యవేలుని సుశీల ఆంటీ పూరెమ్మల్లోనించీ కసుక్కున ఆమె బొక్కలోకి దిగేశాడు.

స్స్స్.. మ్మ్మ్.. హబ్బా.. బ్రహ్మం .. ఏంచేస్తున్నవు నువ్వు అంటూ సుశీల ఆంటీ కుర్చీలోనిచీ లేచి నిలబడిపోయింది. మా నాన్న గూడా మంచం మీదనించీ దిగిపోయి సుశీల ఆంటీని బలంగా కౌగలించేసుకుంటూ.. సుసీ.. నిన్ను ఇలా చూస్తూ ఆపుకోలేకపోతున్నాను. ఈ ఒక్కసారికీ ఒప్పుకో .. ప్లీజ్.. అంటూ సుశీలని మంచం మీద వాల్చేసేడు.

అలా సుశీల ఆంటీని మంచమీద వాల్చేస్తూనే మా నాన్న గూడా సుశీలమీద వాలిపోతూ సుశీల పెదాలని తన పెదాలతో బంధించేశాడు.

సుశీల ఆంటీ “అబ్బా.. బ్రహ్మం.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. బ్రహ్మం …” అంటూ.. విడిపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూన్నట్లుగా నటిస్తూనే నిలబడివున్న మా నాన్న మగతనాన్ని తన ఆడతనానికి రాపాడిస్తూ మంచం పైకి జరుగుతూ మా నాన్నమెడచుట్టూ చేతులువేసి అతన్ని మరింత బలంగా తన గుండెలకి అదుముకుంటూ..

‘తప్పు బ్రహ్మం.. నువ్వేంచేస్తున్నావ్..వద్దూ.. హబ్బా.. ఎంత బలంగా పట్టేవు? మ్మ్… నన్ను నలిపేస్తున్నావ్ బ్రహ్మం.. వొద్దు.. అలా నన్ను నలిపేయొద్దు. .. నాకేదో ఐపోతున్నది.. నువ్వు అలా చేస్తుంటే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను.. మ్మ్మ్… స్స్స్…. వొ…ద్దన్… టున్.. టే… ఆహ్హ్.. బ్ర….. హమ్మా…మ్మ్..”, అంటూ సుశీల ఆంటీ మా నాన్న కట్టుకున్న లుంగీని తన కాళ్ళతో లాగెయ్యడంతో ఆ లుంగీ కాస్థా జారిపోయి ఏడున్నర అంగుళాల పొడవున.. కోరికల భారంతో కసెక్కి .. చిలకడదుంపలా నిక్కిన మా నాన్న మగతనం బయటపడింది.

సుశీల ఆంటీని మంచం మీద అడ్డంగా వాల్చేయ్యడం వల్ల, మా నాన్న సుశీలఆంటీ రెండుకాళ్ళ మధ్యలో వుండటంవల్ల నిగిడిన మా నాన్న మగతనం సరిగ్గా సుశీల ఆంటీ తొడలమధ్యలో గుచ్చుకుంటున్నది.

ఐతే సుశీల ఆంటీ తను వున్న భంగిమలో సర్దుకోవడానికని తన రెండుకాళ్ళనీ ముడిచి మంచం కోళ్ళమీద ఆసరాగా ఆనించి సర్దుకోవడంతో ఆవిడ కట్టుకున్న చీర ఆంటీ తొడలమీదుగా నడుం మీదకి పడిపోయి, ఆమె ఆడతనం తలుపులు తెరుచుకుని మా నాన్నకి దర్శనం ఇచ్చింది.

ఇదే అవకాశంగా మా నాన్న నిగిడిన తన మగతనాన్ని విచ్చుకున్న సుశీలాంటీ ఆడతనపు లోతుల్లోకి కసుక్కున దిగేశాడు. “స్స్స్.. మ్మ్… బ్రహ్మం.. చంపేశావుగదరా.. “, అంటూ ఆంటీ తన రెండుకాళ్ళనీ మా నాన్న నడుంచుట్టూ మెలేసి తన మెత్తని ఎగరేసి మా నాన్న కి ఎదురొత్తులు ఇచ్చింది.

ఎప్పుడైతే సుశీలంటీ అలా ఎదురొత్తులిస్తూ మా నాన్నకి సహకరించడం మొదలుపెట్టిందో దాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని మా నాన్న సుశీల ఆంటీ పూకులో సమ్మగా మెత్తగా దరువులేస్తూ ఆంటీ మీదకి వాలి జాకెట్ గుండీలు వూడదీసి కసికసిగా ఆంటీ సళ్ళని పిసుకుతూ మార్చి మార్చి ఆంటీ సళ్ళని కుడవసాగేడు..

అలా మా నాన్న పరవశాంగా సుశీల ఆంటీని దెంగుతుండగా నిమ్మదిగా సుశీల ఆంటీ.. “బ్రహ్మం నాతో పొందు బాగుందా..?”, అని మత్తుగా అడిగింది.

“నీ పొందులో స్వర్గం కనిపిస్తున్నది”, అన్నాడు మత్తుగా మా నాన్న..

“ఎంతకాలం నించీ వుందేమిటి నా మీద మోజు ..”, అన్నది ఆంటీ మళ్ళీ విషయాన్ని రెట్టిస్తూ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *