కామదేవత – Part 11 75

శారద: ఇంట్లో మీరంతా వున్నారు.. కానీ ఎప్పుడన్నా ఈ అత్తని పట్టించుకుంటే కదా? ఏదైనా దిగబడగానే నొప్పెడుతుంది.. ఆతరువాత అంత నొప్పిగా అనిపించదులే .. పరవాలేదు.. ఇప్పుడేమీ నొప్పిలేదు..
మధు: అత్తని పట్టించుకోనేలేదని నువ్వనుకుంటున్నావు.. ఊహతెలిసినది మొదలు అత్త.. అత్తా.. అంటూ నీ వెంటతిరిగినది ఎందుకో నీకు తెలిస్తే నువ్వు ఇలా మాట్లాడవు

శారద: హబ్బా.. అంతుందా?
మధు: ఎంతవుందో అవకాశం ఇస్తే కదా తెలిసేది?
శారద: ఎప్పుడూ ఎవ్వరూ.. రా.. రమ్మని .. పిలిచి అవకాశం ఇవ్వరు.. ఎవరి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేసి అవకాశాలని దొరకపుచ్చుకోవాలి..
సుదర్శనం గుభీ.. గుభీ.. శారద పూకులో దరువులువేస్తున్నాడు.
మధు: ఏంటి ఆ శబ్దం..? ఫోను చెయ్యడానికి నాన్నో అమ్మో వొస్తారనుకున్నాను..
శారద: బయట చాలా పెద్ద వాన పడుతున్నాది.. బయటనించీ ఆ చప్పుళ్ళు.. మీనాన్న సిటీలోకి వెళ్ళేడు ఎవోకొనవలసినవి వున్నాయని.. అమ్మ ఇంటిపనుల్లో బిజీగా వుండి ఫోను చెయ్యడానికి నన్ను పంపింది
సుదర్శనం శారద సళ్ళని వడితిప్పి కసిగా నలిపేస్తూ తన మొడ్డని పూరెమ్మల అంచులదాగా లాగి విసురుగా తన మొడ్డ మొత్తం శారద పూకుమట్టానికి దిగబడేలా బలంగా శారద పూకులో పోట్లువేస్తున్నాడు..
శారద: ఆహ్..స్స్స్.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. హబ్బా.. నొప్పి.. దెబ్బ బాగా బలంగా తగులుతున్నదిరా..
మధు: మనం అజాగ్రత్తగా ఉంటే.. ఎక్కడపడితే అక్కడ గూటాలు దిగబడిపోతాయి.. నువ్వు కాస్త జాగ్రత్తగా వుండి చూసుకొవాలి కదా?
శారద: నాకేమితెలుసురా? గూటాన్ని తెచ్చి ఇంట్లో పెడతారని నేనేమన్న కల గన్నానా??
ఇంతలో టెలీఫోన్ ఆపరేటర్ మూడు నిమిషాల టైం అయిపోతున్నది అని వార్నింగ్ ఇచ్చేడు..
మధు: సరే అత్త 3 నిమిషాలు ఐపొతునది మమ్మల్ని ఎప్పుడు రమ్మని చెప్పేరు నాన్న?
శారద: రెండురోజులు పోయేక వొచ్చెయ్యమన్నాడురా మీ నాన్న..
మధు: అంటే.. రేపు కాకుండా ఎల్లుట రాత్రి బస్సుకు బయలుదేరితే .. అవతలెల్లుండి వుదయానికల్లా మేము అక్కడ వుంటాము.. అంతే కదా?
శారద: అంతే.. అంతే.. ఎల్లుట రాత్రి బసెక్కి వొచ్చెయ్యండి..
మధు: సరే అత్తా.. వుంటాను.. నిన్ను పట్టించుకోవడంలేదని నా మీద నిందవేసేవుగా.. సిద్ధంగా వుండు.. ఈసారి నిన్ను వొదిలేది లేదు మరి..
శారద: సరేరా మధు.. నేను ఎప్పుడూ సిద్దంగానే వుంటాను.. చూస్తాను.. నన్ను నువ్వు ఎంతలా పట్టించుకుంటావో..
మధు: బై..
శారద: బై.. బై..
శారద ఫోను పెట్టేయ్యగానే అప్పటివరకూ ఓ మాదిరిగా శారద పూకులో పోట్లు వేస్తున్న సుదర్శనం వూపందుకుంటూ.. ఏంటి? పిల్లాడితో అలా రెచ్చిపోతున్నావు? అన్నాడు
వాడు పిల్లాడేమీ కాదు 20 యేళ్ళు దాటేయి అంటూ.. నువ్వు మాట్లాడకుండా జోరుగా గుద్దు.. దగ్గరలో వున్నాను అన్నాది శారద..
సుదర్శనం శారద రెండుసళ్ళనీ వడితిప్పి పట్టుకుని శారద పూకులో జోరుజోరుగా దరువులేస్తున్నాడు.. శారద కళ్ళుమూసుకుని వాటంగా పడుతున్న సుదర్శనం మొడ్డపోటులో మజాని ఎంజొయ్ చేస్తున్నా కానీ శారద మనోఫలకంలో మాత్రం మధు కదులుతున్నాడు.. ఏమన్నాడు వాడు? “ఊహతెలిసినది మొదలు అత్త.. అత్తా.. అంటూ నీ వెంటతిరిగినది ఎందుకో నీకు తెలిస్తే నువ్వు ఇలా మాట్లాడవు”, అనా? అంటే.. వాడికి ముందునించీ నా మీద మోజు వుందా? నేనే వాడికి నామీదున్న మోజుని గుర్తించలేదా?

ఇంకేమన్నాడు? “నిన్ను పట్టించుకోవడంలేదని నా మీద నిందవేసేవుగా.. సిద్ధంగా వుండు.. ఈసారి నిన్ను వొదిలేది లేదు మరి..”, అనా? అంటే ఈరోజు ఫోనులో మాటలవల్ల నేను వాడితో ఇదవ్వడానికి ఇద్దంగా వున్నానని వాడికి తెలిసిపోయిదనేగా అర్ధం? అంటే వూరినించీ వొస్తూనే ఏంచేస్తాడు? మీద చేతులు వేస్తాడా? నన్ను వాడికౌగిలిలో నలిపేస్తాడా? నన్ను కౌగలించుకుని నా సళ్ళని నలిపేస్తూ నన్ను ముద్దుల్లో ముంచెత్తేస్తాడా? నా చీర పైకిలేపి పూకులోవేళ్ళుపెట్టి కెలికేస్తాడా..?? శారద ఉహలు అక్కడివరకూ వొచ్చేప్పటికి ఒక్కసారిగా బలమైన భావప్రప్తి వొచ్చేసింది శారదకి.

ఆహ్.. సుదర్శనం.. ఐపోతున్నాది.. అలాగే .. గుద్దు.. గట్టిగా గుద్దు.. ఆహ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. కుళ్ళబొడిచేసేవుకదా.. ఆహ్.. స్వర్గం చూపించేవు.. అంటూ శారద సుదర్శనాన్ని మీదకి లాగేసుకుని సుదర్శనం పెదవులని తన పెదవులతో ముడేసి గాఢమైన ఎంగిలిముద్దు పెడుతూ.. కార్చెయ్యి సుదర్శనం నాలోతుల్లో నీ తడినింపే అనుభూతిని ఆస్వాదించాలని వున్నది.. కార్చేయి.. నాలో కార్చడానికి మొహమాటపడకు.. అని శారద హుషారుచేసేప్పటికి.. సుదర్శనం తన మొడ్డని శారద పూకు మట్టానికి గుదిగుచ్చి.. చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వు.. మని నాలుగు విడతలు తన వీర్యాన్ని శారద పూకుమడతలలోతుల్లో పిచికారీ చేసి మళ్ళీ దబ దబా మరో అరడజను పోట్లు శారదపూకులో పొడిచి చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వు.. మని మరో విడత తన వీర్యాన్ని శారద పొత్తికడుపు నిండా నింపి.. శారదమీద వాలిపోతూ.. శారద ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచేస్తూ.. మనసు తీరలేదు శారద.. మధ్యలో ఆ ఫోను రావడం అంతా చెడిపోయింది.. అన్నాడు ముఖంలో అసంత్రుప్తి ప్రస్పుటంగా కనిపిస్తూవుండగా.

మీతో వొచ్చిన సమస్య ఇదే.. ఒక్కసారి.. వొక్కసారి అంటూ వేధిస్తారు.. పోనీ కదా అని ఒక్కసారికి అవకాశం ఇస్తే త్రుప్తిగా లేదంటూ మళ్ళీ కావాలంటారు.. అలా అని ఇంకోసారి వొప్పుకుంటే.. అది సరిపోలేదు ఇది సరిపోలేదు అంటూ.. అలా కావాలి ఇలా కావాలి అని కోరికల చిట్టా విప్పుతారు.. ఒక్కసారి ఒక్కసారి అని నువ్వు మీదపడినప్పుడే గట్టిగా ప్రతిఘటించి అరిచి గోల చేసివుండివుంటే పోయేది.. అన్నది శారద
శారద అన్నమాటలకి సుదర్శనం ముఖంచిన్నబోయింది. శారద అదేమీ గమనించనట్లుగానే మాట మారుస్తూ.. ఇంట్లో ఎక్కడా మీ ఆవిడ పిల్ల ఫొటోలు కనిపించవేంటి? ఇంటికి వొచ్చిన ఆడవాళ్ళని లొంగదీసుకోవాలని తెలుసుకానీ పెళ్ళాం పిల్ల నీ మాత్రం దాచేసుకుంటావు అన్నాది.
దెబ్బమీద దెబ్బ లాగ శారద మాటల భాణాలు వొదులుతుంటే.. ఛా.. ఛా.. దాచేసుకునేందుకేముంది..? అని శారదమీదనించీ లేచి లుంగీ కట్టుకుని బీరువా పక్కనున్న ఫ్హామిలీ ఫొటో తెచ్చి శారద చేతికి ఇచ్చేడు.

సుదర్శనం శారద చేతిలోపెట్టిన వాళ్ళ ఫామిలీ ఫొటో చూసిన శారద వొళ్ళు ఝల్లుమన్నాది.. దానికి కారణం ఏమిటంటే.. ఇందాకలా శారదని దెంగేటప్పుడు సుదర్శనం చెప్పేడు కదా? వాళ్ళావిడకి కామం కోరికలు ఎక్కువని.. సుదర్శనం వాళ్ళావిడ కూతురూ ఇద్దరూ తెల్లగా ముట్టుకుంటే మాసిపోయేంత తెలుపు.. అది కాకుండా.. ఆడవాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ అందాలు ఎంతలా పొంగరించి వుండాలో అక్కడక్కడ అంతలా పొంగరించిన ఎత్తులు.. శారద వొళ్ళు ఝల్లుమనడానికి కారణం అదికూడా కాదు.. ఆ తల్లీకూతుళ్ళిద్దరి కళ్ళూ సిల్క్ స్మిత కళ్ళలా.. మత్తెక్కించే మత్తుకళ్ళు.. అదీకాకుండా.. వాళ్ళిద్దరి కళ్ళలోనించీ కామం అమ్రుతంలా కురుస్తున్నాది.

ఆడది ఐన శారదకే వాళ్ళిద్దరి కళ్ళనీ చూసేప్పటికి శారద వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయి అప్పటిదాకా సుదర్శనం దెంగి దెంగి వొదిలిపెట్టినాకానీ మళ్ళీ ఒక్కసారిగా పూకులో తిమ్మిరెక్కి.. ఈ తల్లీకూతుళ్ళిద్దరితోనూ ఒకేసారి ఒకే బెడ్ మీద లెస్బియన్ సెక్స్ చెయ్యాలన్నత కోరిక కలిగింది శారదలో.. అంతలో శారద మనసులో మెరుపులా ఒక ఆలోచన వొచ్చింది. ఇలాంటి ఆడవాళ్లు లేకుండా కామదేవత వ్రతం ఏమిటి? కళ్ళలో కామం పొంగుతున్న ఇలాంటివాళ్ళని కదా కామదేవతకి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి..? ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వీళ్ళిద్దరినీ మా ఆయన పక్కలో పడుకోపెట్టవలసిందే.. ఇదే నేను కామదేవతకి నా వంతుగా సమర్పించే కానుక అనుకుంటూ.. వీళ్ళ పేర్లేమిటన్నావు సుదర్శనం? అన్నాది శారద.

సుభద్ర, భవాని .. సమాధానం చెప్పేడు సుదర్శనం.. నీకూతురు అంతా మీ ఆవిడ పోలికే.. ఎంతవయసేంటి నీ కూతురుకి? అన్నది..
మరో రెండునెలల్లో 17 నిండి 18 వొస్తాయి అన్నాడు సుదర్శనం.. బాగా చదువుతుందా? వివరాలు రాబెడుతూ అడిగింది..
అదొక్కటీ మాత్రం అడగవొద్దు.. అస్సలు చదువంటే శ్రద్దవుండదు.. రూపమే కానీ మొద్దు బుర్ర అనేసేడు సుదర్శనం
ఆడపిల్లకి అందం ఉంటే చాలు లేవయ్యా.. చదువెవ్వడికి కావాలి ఈరోజుల్లో.. అని అంటూ.. (స్వగతంలో.. హమ్మయ్య.. 18 ఏళ్ళు వొచ్చేసిన పిల్ల బాగా తెలివైనది ఐతే మా కామదేవత వ్రతంలోకి లాగడం చాలా కష్టం.. ఇలాంటి పిల్లలు చదువులో ఎంత తక్కువవాళ్ళు ఐతే ” అలాంటి విషయాల్లో ” కొద్దిగా ముదుర్లు అయ్యి ఉంటారు , అలా అయితే మాపని మరి కొంత సులువు అని మనసులో అనుకుంటూ.. ) శారద తన మనసులోని భావాలని బయటపడనివ్వకుండా.. నీ భార్యా పిల్లా చాలా అందంగా వున్నారయ్యా.. ఇంత అందమైన భార్యని పెట్టుకుని ఇంకా నాలాంటి వాళ్ళ వెనకపడతావెందుకు? అదీ కాక మీ ఆవిడకి ఆ యావ కూడా ఎక్కువే అన్నవుగా? ఇంక నీకేమి తక్కువయిందని ఈ కక్కూర్తి నీకు అనేసింది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Very Very interesting story.

  2. Please contact me.
    I want to do this vratham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *