కామదేవత – Part 11 75

సుదర్శనం శారద ముఖంలోకి చూసేప్పటికి శారద సుదర్శనాన్ని బలంగా కౌగలించుకుని కళ్ళుమూసుకుని వున్నది. ఎప్పుడైతే సుదర్శనం శారద బిగికౌగిలిలో కదలకుండా అలా వుండిపోయేడో.. సుదర్శనం తనకౌగిలిలో కదలకుండా మెదలకుండా వుండడంతో అనుమానం వొచ్చిన శారద నిమ్మదిగా కళ్ళు విప్పింది.

శారద కళ్ళు తెరిచేప్పటికి.. తనముఖంలోకి ఆందోళనగా చూస్తున్న సుదర్శనం కనపడేప్పటికి.. శారద సుదర్శనం కళ్ళలో కళ్ళుపెట్టిచూస్తూ.. వొద్దు.. వొద్దంటుంటే.. ఇలాగేనా చేసేది? అని గారాలుపోతూ శారదా అడిగేప్పటికి.. అప్పటివరకూ జారిపోతున్న ధైర్యం సుదర్శనంలో తిరిగివొచ్చింది. దానితో సుందరం మెత్తగా.. నవ్వుతూ.. నీలాంటి అందాల కుందనపుబొమ్మ ఎప్పుడుకావాలంటే అప్పుడు దొరుకుంటుందేమిటి? అంటూ శారద ముఖాన్ని తన రెండుచేతుల్లోకి తీసుకుని సుదర్శనం శారద పెదదవులమీద ముద్దుపెట్టేడు..

ఈసారి శారద ఎటువంటి ప్రతిఘటనా లేకుండానే సుదర్శనం మెడచుట్టూ చేతులువేసి సుందర్శనాన్ని కౌగలించులున్నది. శారద నించీ అలాంటి ప్రతిస్పందనకోసమే ఎదురుచూస్తున్న సుదర్శనం ఇంక రెచ్చిపోయేడు.. శారద చేతుల్లో కదులుతూ.. తన నాలుకని శారద నోటిలోకి తోసి శారద నోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ తన రెండుచేతులనీ శారద సళ్ళమీదవేసి కసబిసా శారద సళ్ళని నలిపేస్తూ.. శారద ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచేస్తూ.. శారద పూకుమడతల్లో నిండుగా దిగబడిపోయిన తన మొడ్డని కొద్దిగా కదిలిస్తూ శారదని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు సుదర్శనం…

సుదర్శనం తన నడుం కదిలిస్తూ నిమ్మదిగా శారదని దెంగడం మొదలుపెట్టేప్పటికి.. శారద.. స్స్స్.. ఆహ్.. సుదర్శనం.. ఏంచేస్తున్నావు నువ్వు..?? నేను నీ కొలిగ్ భార్యని.. ముగ్గురుపిల్లల తల్లిని.. శారద అలా మాట్లాడే సమయంలో సుదర్శనం.. తన నడుముని పైకంటాలేపి.. తన మొడ్డని శారదపూకు అంచులవరకూ బయటకి లాగి.. గట్టిగా తన మొడ్డమొత్తంగా శారదపూకుమట్టానికంటాదిగబడిపోయేలాగా గూటించి శారదపూకులో పోటు వేసేప్పటికి.. స్స్స్.. ఆహ్.. హుమ్మ్మ్… ఆహ్.. స్స్స్.. చంపేస్తున్నావు.. సుందర్శనం.. ఏంచేస్తున్నావు..? నువ్వు.. ? నీ కొలిగ్.. భార్యని.. ఆహ్.. స్స్స్.. ముగ్గురు పిల్లలకి తల్లిని.. ఆహ్.. స్స్స్.. తప్పు కదూ.. నన్ను ఇలా చెయ్యడం.. ఆహ్.. నీకు భావ్యంగా వుందా.. అంటూ మళ్ళీ సుదర్శనాన్ని బలంగా కౌగలించుకుంటూ.. ఇంక సుదర్శనం మళ్ళీ శారదకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా జోరుజోరుగా ఓ 5 నిమిషాలపాటు ఓ మెషీన్ లా దబ.. దబా.. దబ.. దబా.. శారదాపూకులో ఆపకుండా మొడ్డపోట్లు వెయ్యడంతో.. ఆహ్.. సుదర్శనం.. ఓహ్.. సుదర్శనం.. హబ్బా.. ఆహ్.. ఏంటాజోరు.. ఆపు.. కొద్దిగా నన్ను ఊపిరితీసుకోనివ్వు.. సుదర్శనం.. మ్మ్.. ఆహ్.. సుదర్శనం అంటూ సుదర్శనం మొడ్డ దెంగుడులో ప్రధమ అధ్యాయం సమాప్తమయ్యిందనడానికి సాక్ష్యంగా .. శారద చిన్నపాటి తొలిభావప్రాప్తి పొందింది.. అలా భావప్రాప్తి పొందుతూ మరింతగా సుదర్శనం మొడ్డని తన పూకురసాలతో అభిషేకించింది..

వొద్దు వొద్దు అంటూకూడా తనతో దెంగించుకుంటూ తన దెంగుడిని ఎంజొయ్ చేస్తూ శారద భావప్రాప్తి పొందడంతో.. సుదర్శనంలో హుషారు పెరిగిపోయింది.. దానితో సుదర్శనం తన కాళ్ళని మచం కమ్మీకి దాపెట్టి.. కొద్దిగా తలని పైకి లేపి శారద సళ్ళని నోట్లోకి పీల్చుకుని విసురుగా శారద పూకులో తన మొడ్డతో పిడిదెబ్బలేస్తూ.. మార్చి మార్చి శారద సళ్ళని చీకుతూ శారద పూకుని కసిగా దెంగడం మొదలుపెట్టేడు సుదర్శనం.

ఆహ్.. సుదర్శనం.. ఆహ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. ఎక్కడనేర్చుకున్నావు..? ఈ పట్లన్నీ..?? ఆహ్.. కుళ్ళబొడిచేస్తున్నావుకదా..? మ్మ్మ్.. ఆహ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. స్వర్గం కనిపిస్తున్నాది సుదర్శనం.. స్స్స్.. ఓహ్.. హబ్బా.. ఎం దెంగుతున్నావురా మగడా.. ఆహ్.. మీ ఆవిడని కూడా నువ్వు ఇలానే దెంగుతావా? అన్నది శారద .. సుదర్శనంతో

దానికి కూడా నాలాగే దూల ఎక్కువ.. కసిలంజని ఎంతదెంగినా దానికి సరిపోదు.. దానివల్లనే నేను ఇలా తెయారయ్యేను.. దానికి మూడ్ వొచ్చిందంటే.. ఎక్కడున్నా.. ఎలా వున్న దెబ్బెయ్యవలసిందే.. లేకపోతే.. లంజ వూరుకోదు.. అన్నడు సుదర్శనం శారదని కసిగా దెంగుతూ..

మీ ఆవిడతో చేసేటప్పుడు కూడా ఇలాగే బూతులు మాట్లాడతావా? అదిగింది శారద..
శారద అడిగిన ప్రశ్నవిని సిగ్గుపడుతూ.. అలవాటు ఐపోయింది మరేమీ అనుకోకు అన్నాడు సుదర్శనం..
ఇలా బూతులు మాట్లాడితే మీ ఆవిడకి ఇబ్బందిగా వుండదూ? మళ్ళీ అడిగింది శారద.
ఆ లంజకి ఇబ్బందా? అసలు నేను ఇలా బూతులు మాట్లాడ్డానికి కారణమే ఆ లంజ.. అన్నాడు సుదర్శనం..
హబ్బా.. చాలించవయ్య నీ బూతు పురాణం.. ఆవిడవల్ల నువ్వు బూతులు మాట్లాడ్డమేమిటి? అదిగింది శారద.. నవ్వుతూ..
అదా..? మొదట్లో అందరు మగాళ్ళలాగే నేనుకూడా సైలెంట్ గా మాఆవిడని దెంగేవాడిని.. ఓరోజు.. అలా మూగవాడిలా మాట్లాడకుండా చెయ్యడమేమిటి? ఎదన్న మాట్లాదవొచ్చుకదా? అన్నది.. మొదట్లో దానితో దెంగులాటలో వున్నప్పుడు మాట్లాడ్డానికి చాలా.. సిగ్గుగా అనిపించేది..

ఓరోజు.. నాకు బాగా మూడ్ వొచ్చింది.. దానికి ఎందుకో ఆరోజు మూడ్ లేదు.. కానీ నేను దాన్ని వొదిలిపెట్టకుండా దానిమీదెక్కేను.. అది సరిగ్గా దెంగించుకోవడంలేదు.. ఏమిటే నీకు మూడ్ వొచ్చినప్పుడల్లా నేను దెంగాలి కానీ.. నాకు మూడ్ వొచ్చినప్పుడు నిన్ను రమ్మంటే ఒకటే నకరాలు దెంగుతున్నావు.. దెంగుడు లంజా.. అన్నాను.. అంతే..
అంతే.. మా ఆవిడ ఏమన్నావు? అని అడిగింది..
నకరాలు దెంగుతున్నావేంటే లంజా.. అన్నాను.. మళ్ళీ..
దానితో మా ఆవిడ .. ఆఖరు మాట మళ్ళీ అను అన్నది.. లంజ.. అన్నాను..
అదే మాట మళ్ళీ మళ్ళీ అంటూ దెంగు అన్నది..
ఎంటే లంజ.. నీకు మామూలుగా దెంగితే మూడ్ రాదా లంజా..? నిన్ను లంజని చేసి దెంగితేనే మూడ్ వొస్తుందా.. దొమ్మరిలంజ.. అంటూ దాన్ని దెంగడం మొదలెట్టేను.. దానితో అది.. బాగా ఎక్సైట్ అయ్యింది.. ఇంకా .. ఇంకా అంటూ నాతో దెంగించుకోవడం మొదలెట్టింది.. ఆరోజు మా ఆవిడ రెచ్చిపోయినతగా అంతకు ముందెప్పుడూ అది బెడ్ మీద అలా రెచ్చిపోలేదు..
అది మొదలు దానిలో కసిరేపాలంటే నేను బూతులు మాట్లాడ్డం మొదలెట్టేను అంటూ సుదర్శనం శారదని దెంగడం జోరు పెంచేడు..

ఆహ్ సుదర్శనం ఎం దెంగుతున్నావయ్యా.. అంటూ శారద వొళ్ళిచ్చి సమ్మగా దెంగించుకుంటుండగా.. ఒక్కసారిగా హాలులో వున్న ఫోను.. ట్రింగ్.. ట్రింగ్.. అంటూ మోగడం మొదలెట్టింది..

ఫోను శబ్దం వింటూనే శారద సుదర్శనాలు తుళ్ళిపడ్డారు.. కానీ సుదర్శనానికి దెంగుడు మధ్యలో శారద ని వొదిలిపెట్టి లేవడం ఇస్టం లేక శారదని వొదలకుండా దెంగుతుంటే.. అవతల ఫోను మోగుతున్నాది.. అసలు నేను వొచ్చిందే ఆ ఫోను కోసం.. లే.. లేచివెళ్ళి ఆ ఫోను పట్టుకురా.. అంటూ శారద సుదర్శనాన్ని తనమీదనించీ తొయ్యసాగింది..

నాకు ఇంకా అవ్వలేదు.. ఇంక ఇప్పుడుగానీ నిన్ను వొదిలేస్తే.. మళ్ళీ నన్ను నీ మీద ఎక్కనివ్వవు.. అన్నాడు సుదర్శనం.. శారదని వొదిలిపెట్టి వెళ్ళడం ఇస్టంలేక..
శారద నవ్వుతూ.. చాల్లే సంబడం.. ఒక్కసారి ఇంజన్ వేడెక్కేక మాకు మాత్రం కావాలని వుండదేంటి? ఇప్పుడు నువ్వు కానీ సగంలో వొదిలేసావంటే.. నీ మొడ్డకోసేస్తాను.. ఆ ఫోను మోగడం ఆగిపొయేంతలో తొందరగా ఆ ఫోను పట్టుకురా.. అని శారద తొందరచెయ్యడంతో.. ఒక్క అంగలో సుదర్శనం హాలులోకి దూకి ఫోనెత్తి.. హలో.. హలో.. అన్నాడు..

టెలీఫోను ఆపరేటర్.. సార్.. మీరు చెప్పిన నెంబరు వాళ్ళు అటుపక్క లైనులో మీకోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.. మాట్లాడండి.. అని లైను కనెక్ట్ చేసేడు..
సుదర్శనం ఫోనుని పట్టుకుని పడకగదిలోకి తీసుకువొచ్చి టెలీఫోను రిసీవర్ని శారద చేతికి అందించేడు.. శారద ఫోను రిసీవర్ని చెవిదగ్గరపెట్టుకునేప్పటికి సుదర్శనం మళ్ళీ శారద నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకుని నిగిడిన తన మొడ్డని శారద పూకులోతుల్లోదిగేసి శారదని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు..

కామదేవత – 30వ భాగం – 3వ అంకం
సుదర్శనం ఫోనుని పట్టుకుని పడకగదిలోకి తీసుకువొచ్చి టెలీఫోను రిసీవర్ని శారద చేతికి అందించేడు.. శారద ఫోను రిసీవర్ని చెవిదగ్గరపెట్టుకునేప్పటికి సుదర్శనం మళ్ళీ శారద నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకుని నిగిడిన తన మొడ్డని శారద పూకులోతుల్లోదిగేసి శారదని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు..

ఇంతలో అటుపక్కనించీ హలో.. అంటూ మధు గొంతు వినిపించింది.. హలో.. హలో.. ఎవరు మధునా?.. అడిగింది శారద..
ఆ.. ఎవరు అమ్మా? అన్నడు మధు అటుపక్కనించీ..
కాదురా నేను శారద అత్తని.. అన్నాది శారద..
మధు: ఓహ్.. శారద అత్తా.. ఎలా వున్నావు?
శారద: నేను బాగున్నాను.. మీరెలా వున్నరురా?
మధు: మేము బాగున్నాము అత్తా.. !
ఇంతలో సుదర్శనం తన కాళ్ళని మచం కమ్మీకి దాపెట్టి బలంగా శారద పూకులో పోటువేసేడు..
శారద: ఆహ్..స్స్స్.. మ్మ్మ్… హబ్బా… ఆహ్.. తాతయ్యగారి ఆరోగ్యం ఎలావున్నది?
మధు: ఏమయ్యింది.. అత్తా..!!
శారద: కింద ఎదో బలంగా దిగబడింది..
మధు: ఆ..! ఎమయ్యిది..??
శారద: ఈ ఫోను టేబుల్ పైన వుంది కదా? కింద ఎదో బలంగా దిగబడి నొప్పిపుట్టింది.. అంటూ సుదర్శనం కళ్ళలోకి చిలిపిగా చూస్తూ.. ఇంతకీ తాతయ్యగారికి ఎలా వుందో చెప్పనే లేదు అన్నది
మధు: నేనూ అదే అనుకున్నాను.. ఎదో బలంగా తగులుకున్నాట్లు వున్నాదని.. ఇప్పుడు తాతయ్యగారు బాగానే వున్నారు.. అక్కడ ఏమి తగులుకున్నాదో ఏమో.. సరిగ్గా చూసుకో..
శారద: ఆ.. ఆ.. చూసుకున్నాను.. గూటం దిగబడింది.. అదీ నొప్పి..
మధు: అదేంటి గూటం ఇంట్లో ఎందుకున్నాది? అది బయట కదా వుండాలి?
శారద: లేదురా మధ్యహ్నం నించీ ఇక్కడ జోరున ఒకటే వాన.. ఇనుము కదా తుప్పు పట్టేస్తుందని తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టేరుట.. నేను చూసుకొకుండా కూర్చునేప్పటికి.. గూటం దిగిపోయింది.. అన్నది మత్తుగా
మధు: ఓహ్.. అయినా గూటం దింపుకోవడానికి వేరేవాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి గూటం దిగేయించుకోవాలంటి? ఇంట్లో వాళ్ళం మేము లేమా? .. సరే కానీ ఇప్పుడు నొప్పి ఎలా వుంది..??

2 Comments

Add a Comment
  1. Very Very interesting story.

  2. Please contact me.
    I want to do this vratham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *