కామదేవత – Part 11 62

మెడా.. భుజాలూ.. మెడవెనుక.. సళ్ళు.. అవన్నీ శారదకి సెక్సువల్ గా చాలా సున్నితమైన భాగాలు. శారద వొద్దు.. వొద్దు.. అని పైకి అంటున్నా.. శారదకి తెలుసు తాను సుదర్శనానికి ఎటూ లొంగిపోబోతున్నానని.. వొద్దు.. వొద్దంటున్నకొద్దీ.. మగాడిలో కోరిక మరింతగా పెరిగిపోయి ఆ మగాడు మరింతగా రెచ్చిపోతాడన్న సంగతి కూడా శారదకి బాగా తెలుసు.

అదీకాక.. తెలిసి చేస్తున్నా తెలియక చేస్తున్నా.. సుదర్శనం శారద మెడమీద.. మెడవెనకాలా.. భుజాలమీద ముద్దులు పెట్టేస్తూ.. శారద సళ్ళని కసికసిగా నలిపేస్తుంటే.. శారద తొడల్లో తిమ్మిరెక్కిపోతున్నాది. పూకులో తడి వరదలైపోతున్నాది. సుదర్శనం తనని ఎంతతొందరగా మంచం మీద పడతోసి తనమీద పడిపోయి చిలకడదుంపలా తన గుద్దపాయల్లో వొత్తిపెట్టిరుద్దేస్తున్న అతని మగతనాన్ని ఎంత తొందరగా తన మానంలోకి తోసి తనపూకుని అరగదీస్తాడా.. అని ఎంత తొందరగా అతని మొడ్డదెంగుడులో సుఖాన్ని అనుభవిస్తానా అని తహతహలాడిపోతున్నాది శారద.. ఐనా కానీ.. తనకి ఇస్టంలేకపోయినా.. సుదర్శనమే తనని బలవంతం చేసి లొంగదీసుకుని అనుభవించేలా చెయ్యాలనే శారద అలా వొద్దు వొద్దంటూ సుదర్శనం చేతుల్లో గింజుకుంటున్నాది..

వాళ్ళిద్దరి పెనుగులాటలో వాళ్ళు ఇద్దరూ సుదర్శనం వాళ్ళ పడకగది గుమ్మం వరకూ వొచ్చేసేరు. వాళ్ళ పెనుగులాటలో శారద చీరపైటకొంగు సుదర్శనం చేతుల్లోచిక్కుకోవడంతో.. సుదర్శనం శారద చీరపైటకొంగుని పట్టుకుని లాగుతున్నాడు..శారద తనగుండెలమీదున్న చీరభాగాన్ని రెండుచేతులా పట్టుకుని ఆపుకుంటున్నాది.. కానీ గుండేలమీద చీరపైట లేకపోవడంతో శారద సళ్ళు పలుచని జాకెట్లోనించీ ఇంచుమించు నగ్నంగా కనిపించడమే కాక శారద చీరపైట కొంగుని రెండుచేతులా పట్టుకునేటప్పుడు ముందుకి వొంగివుండడంతో లోతైన క్లీవేజ్ ఆసరికే కోరికలవేడితో నిగిడిపోయిన శారద చనుముచికలు ఆమె ఎంతవేడెక్కిపోయిందో చెప్పకనే చెపుతుంటే..

శారద జాకెట్ కిందనించీ బొడ్డుకి రెండుబెత్తెలు కిందకి కట్టిన చీరవరకూ ఏ ఆచ్చాదనా లేకపోవడం వలన నగ్నంగా శారద నునుపైన పొట్ట లోతైన బొడ్డు.. వొంటిమీద వున్నా లేనట్లుగా పలుచగా వున్న చీరలోలంగా లోనించీ అరటిబోదెలలాంటి శారద తొడల అందాలు.. ఆ రెండుతొడలూ కలిసేచోట చిన్న నూగుతోకప్పడిన శారద పూకు.. ఆసరికే శారదపూకులో కామరసాలూరి శారద తొడలమధ్య తడిసిపోవడంవలన అసలే పలుచగా వున్న ఆమెవొంటిమీది లోలంగాకి అంటుకున్న పూకుతడి.., ఆమె కట్టుకున్న చీరమడతలని కూడా తడిపేస్తూవుండడం వలన శారద తొడలమధ్య ఆ ప్రాంతం తడిసిపోయి మెరుస్తూ సుదర్శనంకి కనబడేప్పటికి.. కోరికతో శారద పూకు తడిసిపోయినా కానీ.. శారద దేనికో భయపడడమో.. లేదా బెట్టుచెయ్యడమో చేస్తున్నదని అర్ధమైన సుదర్శనం అప్పటివరకూ తనచేతితో పట్టుకుని బలంగా లాగుతున్న శారద చీరపైటని ఒక్కసారిగా వొదిలేసేడు.

సుదర్శనం అలా ఒక్కసారిగా చీరపైటని వొదిలెయ్యడంతో.. అప్పటివరకూ తన చీరనిపట్టుకుని బలంగా గుంజుతున్న శారద ఒక్కసారిగా వెనక్కితూలి తనవెనకాలవున్న మంచం మీదపడిపోయింది. సరిగ్గా అలాంటి అవకాశంకోసమే ఎదురుచూస్తున్న సుదర్శనం సింహంలా శారదమీదకి వురికి నిలువునా శారదమీద పడి శారదని కసికసిగా నలిపెయ్యసాగేడు..

అలా తాను వెనక్కిపడిపోవడంతోనే కొంచెం ఖంగారు మరికొంచెం గందరగోళంలో పడిపోయిన శారద ఎంజరిగిందో అర్ధమయ్యేలోపులోనే సుదర్శనం అలా తనమీద పడిపోయి నలిపెయ్యడం మొదలుపెట్టేప్పటికి.. ఇంక సుదర్శనం చేతుల్లోనించీ తప్పించుకునే అవకాశంలేదని శారదకి అర్థమైపోవడంతో.. కొద్దిగా బెట్టుచేస్తూ.. సుదర్శనమే తనని బలవంతం చేసి లొంగదీసుకున్నట్లుగా నటిస్తూ నిమ్మదిగా సుదర్శనానికి లొగిపోవడానికి నిశ్చయించుకుంటూ.. ఎంటిది సుదర్శనం..? వొదులు.. తప్పు.. నువ్వు ఇలా చెయ్యకూడదు.. అంటూ సుదర్శనం చేతుల్లో పెనుగులాడసాగింది శారద.

సుదర్శనం నిగిడిన తన మొడ్డని శారద పూదిమ్మకేసి వొత్తుతూ తన తొడలతో శారద తొడలని తన కాళ్ళతో శారద కాళ్ళనీ తన చేతులతో శారద చేతులనీ వొత్తిపెట్టి.. శారద ముఖం మీద ముద్దులుపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ.. ఒక్కసారి శారద.. ఈ ఒక్కసారికీ వొప్పుకో.. ఒక్కసారి వొప్పుకుంటే.. మళ్ళీ ఎప్పుడూ నీజోలికి రాను.. ఈ వొక్కసారికీకాదనకు.. ప్లీజ్.. ప్లీజ్.. వొప్పుకో శారదా.. ప్లీజ్.. ప్లీజ్.. అంటూ శారద ముఖం మీద ముద్దులుపెట్టే ప్రయత్నం చెయ్యసాగేడు సుదర్శనం.

సుదర్శనం తన ముఖం మీద ముద్దులుపెట్టనివ్వకుండా శారద తన ముఖాన్ని అటూ ఇటూ తిప్పేస్తున్నాది కానీ చెట్టంతమనిషి అలా తనమీద నిలువునా పడుకుని అతని తొడలతో తన తొడలని అలా వొత్తిపెట్టి నొక్కేస్తూ నిగిడిన అతని మగతనాన్ని తన పూదిమ్మకి వొత్తిపెట్టిరుద్దడానికి ప్రయత్నంచేస్తూ అలా తన ముఖం మీద ముద్దులుపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంటే.. అతని చాతీకింద తన సళ్ళు బలంగా నలిగిపోతూ బాగా వొరిపిడికి గురౌతుంటే.. శారదకి కోరిక ఆపుకొవడం చాలా కస్టంగా వున్నాది.. అలా అని అంత తొందరగా సుదర్శనానికి లొంగిపోవడానికి కూడా తాను అంత సిద్దంగా లేదు.. అందుకే మరికొంచెం సేపు పెనుగులాడుతున్నట్లుగా నటిస్తూ నిమ్మది నిమ్మదిగా అతని శరీరం కింద నలగడానికి అనువుగా తన శరీరాన్ని సర్ధుకోవడం మొదలుపెట్టింది..

ఐతే శారద అలా సుదర్శనం చేతుల్లో పెనుగులాడుతుండగానే సుదర్శనం తన నడుముకి కట్టుకున్న లుంగీ విప్పేసి కిందపడేసేడు.. అలానే తన వొంటిమీది చొక్కా కూడా విప్పేసి కిందపడేసేడు.. ఇప్పుడు సుదర్శనం పూర్తిగా నగ్నంగా ఐపోయి శారదమీద పడుకుని శారదని నలిపేస్తున్నాడు.

శారద పెనుగులాడుతున్నట్లుగా తన తొడలని విడదీసింది.. దానితో అసలే పలుచగా వున్న ఆమె చీర లంగాలమీదనించీ నిగిడిన సుదర్శనం మొడ్డ శారదపూరెమ్మల మధ్య వెచ్చగా వొత్తుకున్నాది. అప్పటికి చాలాసేపటినించీ పెనుగులాడుతుండడంతో అలిసిపోయిన శారద అలసట తీర్చుకోవడానికన్నట్లుగా ఒక్క క్షణం ఆగి.. వూఫ్ఫ్ఫ్.. అని .. గుండెలనిండా గాలిపీల్చుకుని .. నిస్సహాయంగా చూసినట్లు సుదర్శనం కళ్ళలోకి చూసింది.

సరిగ్గా దొరికిన అవకాశాన్ని వుపయోగించుకుంటూ సుదర్శనం శారదపెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి కొద్దిగా తన నడుముని పైకిలేపి శారద వొంటిమీది చీరని లోలంగాతో సహా శారద నడుం వరకూ లేపేసి.. తన రెండుచేతులనీ శారద సళ్ళమీదవేసి.. శారద చనుగుబ్బలనించీ వొడిసిపట్టి కసిగా శారద సళ్ళని నలిపెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు.

మ్మ్మ్.. మ్మ్మ్.. అంటూ.. శారద గింజుకుంటూ.. దబదబా.. సుదర్శనం వీపుమీద ఓ నాలుగు దెబ్బలు వేసి.. తన కాళ్ళని సుదర్శనం నడుం చుట్టూ లంకెవేసి తన కాలిమడమలతో సుదర్శనం పిర్రలమీద గుభీ.. గుభీ.. అని కాళ్ళతో గుద్దుతూ.. వొదులు.. నన్ను వొదలమంటుంటే నీకు కాదూ.. అంటూ కాళ్లతో చేతులతో సుదర్శనాన్ని తన్నుతూ గుద్దుతూ.. శారద హడావిడి చేస్తుంటే.. సుదర్శనాన్ని కాళ్ళతో తన్నడానికని శారద తన కాళ్ళని సుదర్శనం నడుం చుట్టూ లంకె వెయ్యడంవలన శారద తొడలు విచ్చుకుని.. శారద పంగపరిచి సుదర్శనానికి అందించినట్లయ్యింది.

ఎప్పుడైతె శారద అలా తన పంగతెచి నన్ను దెంగుకో అన్నట్లు సుదర్శనానికి పూకు అందించిందో.. దొరికిన అవకాశాన్ని పూర్తిగా వుపయోగించుకుంటూ సుదర్శనం.. తన నడుం పైకిలేపి.. శారదకీ తనకీ మధ్యలో చెయ్యపెట్టి నిగిడిన తనమొడ్డని చేతపట్టుకుని విచ్చుకున్న శారద పూకురెమ్మలమడతల్లోకి తన మొడ్డశీర్షాన్ని గుదిగుచ్చి.. వొక్క వుదుటున తన మొడ్డని విసురుగా శారద పూకుమడతల్లోకి బలంగా గూటించేడు..

తన పూరెమ్మలు మడతలుపడిపోతుండగా తన ఆడతనాన్ని చీల్చుకుంటూ కస్సున తనమానలోకంటా సుదర్శనం మగతనం విసురుగా దిగబడిపోయేప్పటికి.. ఆహ్హ్.. సుదర్శనం.. ఏంచేసేవు.. నువ్వు.. అంటూ.. ఒక్కసారిగా శారద రెండుచేతులా సుదర్శనాన్ని బలంగా కౌగలించేసుకుని సుదర్శనం నడుం చుట్టూ లంకెవేసిన కాళ్ళని మరింత బలంగా బిగించేస్తూ.. తన తొడలతో సుదర్శనం నడుముని కదలనివ్వకుండా బిగించి వుడుంపట్టులా పట్టు పట్టేసింది శారద.
శారద ఎంతబలంగా సుదర్శనాన్ని పట్టు పట్టిందంటే.. శారద పట్టిన వుడుంపట్టులో సుదర్శనం ఒక్క అంగుళం మేర కూడా కదలలేకపోయేడు. అవకాశం దొరికిందికదా అని నిగిడిన మొడ్డనైతే శారద పూకులోకంటా గూటించేసేడు కానీ… తరువాత పరిస్థితులు పరిణామాలు ఎలా వుంటాయో అని భయపడిపోతూనే అతికష్టం మీద శారదా ముఖంలోకి చూసేడు..

2 Comments

Add a Comment
  1. Very Very interesting story.

  2. Please contact me.
    I want to do this vratham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *