కామదేవత – Part 11 75

సుదర్శనం లోపల ఎదో పనిలోవున్నటున్నాడు.. ఆ.. వొచ్చే.. వొచ్చే.. ఎవరూ? అంటూ సుదర్శనం హాల్ లోకి వొచ్చి వీదిగుమ్మంలో వానకి తడిసిముద్దైపోయి తనవొంటిలో అంగాంగాలనీ మూడొంతులు నగ్నంగా కనిపిస్తూ గుమ్మంలో నిలబడ్డ శారదని చూసి ఆనందంతో ముఖం చుచ్చుబిడ్డీలా వెలిగిపోతుండగా.. ఎవరు? శారదనే.. ? రండి రండి.. అయ్యో పూర్తిగా తడిసిపోయేరే.. అంటూ శారదని ఆహ్వానిస్తూనే తడిసిన చీరజాకట్ లోపలనించీ స్పస్టంగా కనిపిస్తున్న బలిసిన శారద సళ్ళనీ దానిమీద బెత్తెడు వెడల్పులో కనిపిస్తున్న ఆమె చనుముచికల భాగాన్ని కళ్ళింతగా చేసుకుని చూస్తూ కళ్ళతోనే శారదని రేప్ చేసేస్తుంటే.. ఇప్పుడున్న పరిస్తితిలో తన మానాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడం వృధాప్రయాస అని బాగాతెలిసిన శారద నగ్నంగా కనిపిస్తున్న తన ఆడతనపు అందాలని కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చెయ్యకుండానే సుదర్శనంతో మాట్లాడ్డం మొదలుపెట్టింది.

ఇంటిదగ్గర బయలుదేరినప్పుడు వాతావరణం బాగానేవుంది. రెండువీధులు దాటేంతలో వాతావరణం ఇంతలా మారిపోయి జోరున వానవొచ్చేసి పూర్తిగా తడిపేసింది అన్నాది శారద తాను అలా తడిసిపోవడానికి గల కారణం వివరిస్తూ..

అయ్యయ్యో.. పూర్తిగా తడిసిపోయేరుగా.. వుండండి తువ్వాలు ఇస్తాను తుడుచుకుందురుగాని. అలాగే వుండిపోతే ఏ జలుబో చేస్తుంది. అంటూ సుదర్శనం లోపలకి వెళ్ళి కొత్త తువ్వాలు తెచ్చి శారద చేతికి అందిస్తూ., వానజోరుగా పడుతున్నాది.. వానజల్లు ఇంట్లోకంటా వొచ్చేసి ఇల్లంతాకూడా తడిసిపోతున్నాది. వుండండి తలుపువేస్తే జల్లుకొట్టదు అంటూ శారదని రాసుకుంటూ వెళ్ళి వీధితలుపులు మూసేసేడు.

శారద తువ్వాలుతో తల తుడుచుకుంటున్నా కానీ తనకి తెలుసు తన చేతులు పైకి లేపి తన తలని తుడుస్తుంటే తడిసిముద్దైపోయిన పలుచని జాకెట్ లోనించీ అంతకన్న పలుచని బ్రాలోనించీ తన సళ్ళు ఇంచుమించు నగ్నంగా సుదర్శనం కళ్ళపడతాయని. కానీ ఇప్పుడు శారద వున్న పరిస్తితిలో శారదకి మరోదారి లేదని కూడా తెలుసు. అదీకాక ఆరోజు సుదర్శనం తన ఇంటికివొచ్చి చేసిన పనులకి అప్పుడు శారదకి కోపం వొచ్చినా.. ఇందాకా సుశీల చెప్పినమాటలవల్ల శారద వేడెక్కివుండడం వలననూ ఇకమీదట ఇలాంటి మగాళ్ళు మీదచేతులువేస్తే ఎటూ వొద్దు కాదనకుండా వొళ్ళిచ్చి దెంగిచుకోక తప్పదని శారద మనసు రాజీ పడడం వలనా.. శారదలో ఒకరకమైన తెగింపువొచ్చి ఎమైతే అయ్యిందని అలా సుదర్శనం ఇంటి గుమ్మంలోనే నిలబడి సుదర్శనం ఇచ్చిన తువ్వాలుతో తల తుడుచుకుంటూ.. ఓరకంట సుదర్శనం ఏమిచేస్తున్నాడో శారద గమనించసాగింది.

శారద చేతులని పైకి లేపి తలతుడుచుకుంటుండడంవలన నిండుగా పొంగరించిన శారద సళ్ళు ఆ సళ్ళమధ్య బెత్తెడు వెడల్పున చిక్కని కాఫీరంగులో చనుముచికలు తడిసిన జాకెట్లోనించీ ప్రస్పుఠంగా కనిపిస్తుంటే సుదర్శనం ఆబగా శారద సళ్ళతోపాటుగా వానకి తడిసిపోయిన చీరపైట దగ్గరగా కూడుకుపోయి వుండచుట్టుకుపోవడం వలన జాకెట్ కిందనించీ మొదలుకొని బొడ్డుకిందదాకా అనాచ్చాదితంగా నగ్నంగా కనిపిస్తున్న శారద పొట్టనీ.., దానిమధ్య లోతైన ఆమె బొడ్డునీ గుటకలు వేస్తూ చూస్తున్న సుదర్శనాన్ని చూసి ఈవయసులోకూడా పిటపిటలాడిపోతున్న తన అవయవసంపద అందాలని చూసి సుదర్శనం అలా నోటమాటరానట్లుగా గుటకలువెయ్యడం చూసేప్పటికి తనకి తెలియకుండానే శారదలో అదోలాంటి గర్వం పొంగుకొచ్చి సుదర్శనాన్ని మరింతగా రెచ్చగొట్టి పిచ్చెక్కించెయ్యాలనే ఓ చిలిపి ఆలోచన శారద మనసులో పుట్టడంతో.. అసలు ఇంట్లో ఎవరెవరు వున్నారో తెలుసుకుని మరీ ముందడుగువేస్తే మంచిదని అనుకుని..

శారద మరికొంచెం ముందుకి వొంగి తువ్వాలుతో తన మెడవెనుక భుజాలమీద తుడుచుకుంటూ.. వొదినగారు ఇంట్లోలేరా? అని అడిగింది.
శారద నగ్నఅందాలని చూస్తూ మైమరిచిపోతూ మత్తెక్కిపోతున్న సుదర్శనం .. ఆ.. సుబధ్రా?? లేదుగా..!! సుబధ్ర అమ్మాయి భవాని కలిసి వాళ్ళవాళ్ళింటికి వెళ్ళేరు. రేపు ప్రొదున్నకల్లా వొచ్చేస్తారు అన్నాడు తొట్రుపాటుగా.

సుదర్శనం తత్తరపాటుకి కారణం తెలిసిన శారద మనసులో నవ్వుకుంటూ.. ఐతే ఇంట్లో మీరొక్కరే వున్నారన్నమాట అంటూ తలమీదనించీ కప్పుకున్న తువ్వాలుతో తలా భుజాలు తుడుస్తుండగా తువ్వాలుతగిలి భుజం మీది తడిచీరపైట పూర్తిగా కిందపడిపోయింది… ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఖంగారుపడి గందరగోళం అయిపోయి లేనిపోని హడావిడి చెయ్యడం ఎందుకని శారద పైటజారిపోయిన సంగతి తనకి తెలియనట్లుగానే తల జుత్తూ తువ్వాలుతో తుడుచుకుంటూ మరికొంచెం ముందుకి వొంగింది.

శారద అలా మరింతగా ముందుకి వొంగడంతో.. తన రెండుసళ్ళూ ముందుకి వేళ్ళాడుతూ తడిసినజాకెట్ లొనించీ ఆమె రెండుసళ్ళమధ్య లోతైన క్లీవేజ్ తోపాటుగా శారద సళ్ళు మూడుంతులు నగ్నంగా సుదర్శనం కళ్ళపడేప్పటికి ముప్పైలు దాటినా కానీ ఇంకా ఇరవైలలో వున్నట్లుగా నున్నటి నిగారింపుతో యవ్వనపు మిసమిసలతో పిటపిటలాడిపోతున్న శారద సళ్ళని చూసి సుదర్శనం పిచ్చెక్కిపోయేడు.

తడిచీరలో మూడొంతులు నగ్నంగా కనిపిస్తున్న శారద వొంటి మెరుపు నిగారింపు మిసమిసలకే సుదర్శనం మొడ్డ తనలుంగీలో నిగిడిపోయి శారదపూకుమడతల్లో దూరిపోవాలని తహతహలాడిపోతుంటే, అగ్నిలో ఆజ్యం పోసినట్లు అతంతమాత్రంగా అడ్డమున్న శారద చీరపైట అలా కిందకిపడిపోవడం అది సరిపోదన్నట్లు శారద మరింతగా ముందుకి వొంగడంతో లోతుగా కత్తిరించిన లోనెక్ జాకెట్ గుండా శారద సళ్ళు చనుముచికలతో సహా నగ్నంగా సుదర్శనం కళ్ళకి విందులుచేస్తుంటే.., నోరు తడారిపోయి సుదర్శనం అలా చిత్తరువులా నీలబడిపోవడంతో.. సుదర్శనానికి చూపించవలసినదంతా చూపించేసేనని నమ్మకం చిక్కిన శారద గుండెలమీద వుండవలసిన తన చీరపైట జారిపోయినసంగతి అప్పుడే చూసుకున్నట్లు సిగ్గుతో ముఖమంతా ఎర్రగాచేసుకుంటూ శారద తన చీరపైటని తన భుజం మీద వేసుకుంటూ తడిచీర అవ్వడంవలన చలికి.. స్స్స్..ఆహ్.. అని వొణకడంతో.. అప్పటివరకూ శారద నగ్న అందాలని చూస్తూ మత్తులోపడిపోయి బిగదీసుకుపోయిన సుదర్శనం మళ్ళీ ఈలోకంలోకి వొస్తూ..

అరె..రే.. అయ్యో.. అయ్యో.. ఆ.. తడిచీరలో ఎంతసేపు అలా వుంటారు? వుండండి.. బీరువాలో మా సుభద్రది ఎదన్న పొడిచీర తెచ్చిస్తాను.. అంటూ సుదర్శనం వాళ్ల పడకగదిలోకి వెళ్ళేడు.

శారద ఎంతగా వొద్దువొద్దని వారిస్తున్నా వినిపించుకోకుండా తన భార్య సుబద్రది ఓ చీర జాకెట్ లోలంగాతో సహా తెచ్చి శారదచేతిలో పెడుతూ బాత్రూంలోకి వెళ్ళి మీరు ఆతడిచీరవిప్పేసి.. బెడ్రూంలోకి వెళ్ళి ఈపొడిచీర కట్టుకోండి అని చెపుతూ బలవంతంగా శారదని వాళ్ళ బాత్రూంలోకి తోసేడు.

సుదర్శనం చెప్పినట్లే శారద బాత్రూంలో తడిబట్టలు విప్పేసి చేతిలోవున్న తువ్వాలుని నడుంచుట్టూ కట్టుకుని భుజం మీదకి పూర్తిగా రాని ఆ తువ్వాలు అంచుని తన సళ్ళమీద అడ్డంగా పెట్టుకుని అడుగులోఅడుగువేసుకుంటూ బాత్రూంలోనించీ సుదర్శనం పడకగదివైపు అడుగులువేసింది.

తనవొంటిని పూర్తిగా కప్పలేని తువ్వాలుని తొడలపైవరకూ ఎంతపైవరకూ అంటే.. శారద అడుగులువెయ్యడానికి కాళ్ళని కదిలిస్తుంటే తువ్వాలు కింద అంచులనించీ శారద పూరెమ్మలు కనపడతాయా..? అన్నంత పైవరకూ కట్టుకున్న తువ్వలు ఆమె 38″ సైజులతో కొవ్వుపట్టి మిసమిసలాడిపోతున్న శారద సళ్ళని పూర్తిగా కప్పలేకపోయిన ఆ తువ్వాలు ఆమెసళ్ళని మూడొంతులు బయటపడేసి బాత్రూంలోనించీ బయటకి వొచ్చిన శారద రూపాన్ని చూసి నోరెళ్ళబెట్టేసి ఎదో చెయ్యలని వున్నా.. ఏంచెయ్యాలో ఎలా చెయ్యాలొ? ఎలా మొదలుపెట్టాలో తెలియక చేస్టలుడిగి నిలబడిపొయి కళ్ళప్పగించి చూస్తున్న సుదర్శనానికి తన వొంటిలో చూడవలసిన అందాలనన్నీ పూర్తిగా చూపిస్తూ.. సుదర్శనం పడకగదిలోకి అడుగుపెట్టేటప్పుడు పూర్తిగా వెనక్కి తిరిగి పూర్తిగా నగ్నంగా వున్న తన వీపునీ ఒక్క తన పిరుదులని తప్ప నగ్నంగా వుండిపోయిన మొత్తం వెనకభాగాన్ని సుదర్శనం పూర్తిగా చూసి తరించి చెలించిపోయేంత నిమ్మదిగా సుదర్శనం పడకగదిలోకి వెళ్ళి వాళ్ల పడకగది తలుపులని మూసి గడవేసింది శారద.

2 Comments

Add a Comment
  1. Very Very interesting story.

  2. Please contact me.
    I want to do this vratham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *