కామదేవత – Part 11 75

ఓపక్క ఆ పుస్తకాలు చదవకుండా ఉండలేని పరిస్థితి.. మరోపక్క మనసులో తప్పుచేస్తున్న అపరాధభావన.. నామనసులో ఈ అపరాధభావన నించీ బయటపడడానికాని ఓరోజు ఇదేవిషయాన్ని నేను మా ఆయన సుందరంతో మాట్లాడేసేను.. ఎందుకండీ నామనసు ఇలా వేరే మగాళ్ల సహచేర్యాన్ని కోరుకుంటున్నది? పోనీ బయటి మగాళ్ల సాహచేర్యం కోరుకుంటే పరవాలేదు.. కానీ నామనసు నా కొడుకుల సహచేర్యాన్ని కోరుకోవడం తప్పు కాదూ? అని అంటూ.. ఇంక మీరు ఆయా పిచ్చి పుస్తకాలు తేవడం మానెయ్యండి.. అవి చదువుతుంటే ఎప్పుడూలేనిది నా మనసు అన్నీ చెడ్డ ఆలోచనలనే చేస్తున్నది.. అని నేను సుందరం తో అంటే.. దానికి మాఆయన సుందరం ఏమన్నడో తెలుసా? అని ఆగింది సుశీల.
ఏమన్నాడు..? అడిగింది శారద..
చూడు సుశీలా మన మానవ మనుగడలో ఈ సంఘం కట్టుబాట్లూ అవీ రాకముందు మనిషికి ఆకలి, దాహం, నిద్ర ఎలాగో సెక్స్ కూడా అలా ఒక శారీరికమైన అవసరంగా ఉండేది. అది ఒక శారీరకమైన అవసరంగా వున్నరోజుల్లో మనిషికి అప్పటికి ఎవరు అందుబాటులో ఉంటే వాళ్ళతో సెక్స్ చేసి వాళ్ళ వాంఛేలు / కోరికలు తీర్చుకునేవాళ్ళు.. క్రమంగా మనిషిలో స్వార్ధం ప్రవేశించి.. ఈమె నాది నాసొంతం ఈమెని ఇంకెవ్వరూ ముట్టుకోరాదు అని తనది అనుకున్న స్త్రీ దగ్గరకి మరోమగ మనిషిని రానివ్వకుండా కట్టుబాటుచేసి కాపలా కాసేవాడు.. తరువాత తరువాత వ్యవస్థలు ఏర్పడ్డాయి..

మొదట్లో స్త్రీ స్వామ్య వ్యవస్థ ఉండేది. స్త్రీ స్వామ్య వ్యవస్థలో ఆడదే సర్వాధికారిణి. ఆ వ్యవస్థలో అప్పట్లో ఆడది తనకి నచ్చిన మగాడి పక్కలో పడుకుని సంతానాన్ని కనేది .. క్రమంగా ఎప్పుడు జరిగిందో.. ఎలా జరిగిందో తెలియదు కానీ మగవాడిలో అసూయపెరిగి క్రమంగా ఆడవాళ్ళని అణగతొక్కేసి పురుషస్వామ్య వ్యవస్థని తెరపైకి తెచ్చేరు.. దానితో ఆడదాని చుట్టూ కట్టుబాట్లుపెట్టి ఆడదాన్ని బందిఖానాలో బంధించేసేడు.. కానీ అప్పటికీ అతిధి దేవోభవా అని ఇంటికి వచ్చిన అతిథుల్ని గౌరవించి సంతోషపరచడానికని ఇంటికి అతిధి వస్తే వాళ్లకి సేవలు చెయ్యడానికానీ, వాళ్లకి సపర్యలు చెయ్యడానికానీ భార్యనీ కూతుళ్ళని నియమించేవాడు.. అప్పుడు భార్య కూతుళ్లు రాత్రంతా ఆ అతిధి పక్కలో పడుకుని అతనితో పూర్తి రతిసుఖానుభూతిని అనుభవించి మర్నాడు ఉదయం భార్య పతిదేవుని పక్కన చేరేది. ఒక్కోసారి ఆ కూతురిని ఇంటికివొచ్చినా అతిధులు పెళ్లాడేవాళ్లు కూడానూ..

క్రమంగా ఈ పురుషస్వామ్య వ్యవస్థలో కూడా మార్పులొచ్చి ఏకపత్నీవ్రతం అమలులోకివొచ్చింది. ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు చట్టాలుచేసి మరీ మనుషులచుట్టూ తెరలు కట్టడం మొదలుపెట్టేను. కానీ ఎన్ని చేసినా.. ఆదిమానవుడి కాలంలోనించీ మనిషిలో వుండే ఆకలిదప్పులు కోరికలు అలాగే వున్నాయికదా? ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రభుత్వాలు వొచ్చి చట్టాలు చేసినంతమాత్రాన మనిషిలోని కోరికలనీ, ఆశలనీ, వాంఛలనీ నియంత్రించలేవుకదా? అందుకే ఇప్పటికీ మగాళ్లు వేరు వేరు ఆడవాళ్ళ సాహచేర్యాన్ని సాన్నిహిత్యాన్నీ కోరుకున్నట్లే ఆడవాళ్లు కూడా వేరువేరు మగవాళ్ల సాహచేర్యాన్ని కోరుకుంటున్నారు.. ఇది మానవుడి ప్రవృత్తి.. ప్రభుత్వాలూ చట్టాలు మనిషి ప్రవృత్తినైతే మార్చేలేవుకదా? అందువల్ల నేను ఇంకో ఆడదాని సహచేర్యం కోరుకున్నా.., నువ్వు ఇంకోమాగాడి పొందు కోరుకున్నా అది మనిషిలో వుండే సహజసిద్ధమైన కొరికే కానీ ఇందులో ఎటువంటి తప్పూ లేదు.. అందువల్ల నీ మనసులో పుట్టిన కోరికలు చూసి నువ్వు ఖంగారు పడవలసిన పనిలేదు..

ఇంక నీ మనసు నీకుడుకుల పొందుకోరుకున్న విషయం అంటావా..? సరే ఇది విను.. అంటూ సుందరం సుశీలతో ఏమన్నాడో చెప్పసాగింది సుశీల.. “చూడు సుశీల.. మగపిల్లాడికి కొద్దిగా వూహవొచ్చి సెక్స్ కోరికలు కలగడం మొదలైన తొలినాళ్ళలో.. మగపిల్లల తొలి శృంగారదేవత వాళ్ళ అమ్మే అఔతుంది. అల్లగే ఆడపిల్లల ఊహల తొలి రాకుమారుడు వాళ్ళ నాన్నే అఔతాడు. ఇది నేనుచెపుతున్నది కాదు. సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ అనే మస్తత్వవేత్త పరిసోధనచేసి నిగ్గుతేల్చిన నిజం ఇది. అంతెందుకు..? నాలో సెక్స్ కోరికలు కలిగిన తొలిరోజుల్లో నావూహలలో మా అమ్మే వుండేది. ఇంకొంచెం వయస్సుపెరిగి పెద్ద అయ్యేప్పటికి వయసులోకొస్తున్న నా అప్పచెల్లెళ్ళని వూహించుకునేవాడిని. అలాగే మనపిల్లలు పద్మినీ సీతలకి వయస్సు వొచ్చి వాళ్ళ శరీరాలు అందాలని సంతరించుకుంటున్నప్పుడు.. ఎన్నిసార్లు నాకళ్ళు ఆశగా వాళ్ళ శరీరాలని తడిమేయో.. నాకే తెలుసు.. అలా అని వాళ్ళని ఎదో చెసెయ్యాలని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు.. కానీ ఎంతచెప్పినా.. ఏమిచేసినా.. నేనూ మగాడినేకదా? ఎంత తండ్రిని ఐనా నాలోనూ ఓ మగాడు వున్నడుకదా? ఆ మగాడిని నేను నిర్బంధించలేదు.. అలా అని నాహద్దులు నేను ఎప్పుడూ దాటలేదు. ఇప్పుడు అవకాశం వొచ్చిందికనుక నువ్వు అడిగేవు గనక.. నిన్ను నేను మస్పూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాను గనక.. నువ్వు అడిగినప్పుడు .. నేనేప్పుడూ నీకు అబద్దం చెప్పలేను గనక.. నా మనసు విప్పి నీముందు నిజం చెప్పేసేను. ఏది ఏమైనా.. నేను నీదగ్గర నిజాయితీగా వుండదలుచుకున్నాను. నువ్వు తిట్టినా.. కొట్టినా.. అసహ్యించుకున్నా.. నువ్వేమిచేసినా నాకు సమ్మతమే”, అని మా సుందరం నాచేతులుపట్టుకుని చెపుతూ.. “నేను వయసుకొచ్చిన కూతుళ్ళని చూసి ఎలా ఆశపడ్డానో.. నువ్వుకూడా ఆ పుస్తకాలలో కధలు చదువుతూ నీకొడుకులమీద ఆశపడ్డావు.. అందులో ఇసుమంతకూడా తప్పులేదు.. నీలోకూడా నిజాయితీ ఉందికనక నాతో ఏదైనా చెక్కుకోవొచ్చనే ధైర్యం నామీద నీకా నమ్మకం వున్నాయి గనకు నువ్వు కూడా ధైర్యంగా నీ మనసులో భావాలని నాతొ చెప్పేవు..” అని సుందరం నాతొ అన్నాడే అని చెపుతూ.. సుశీల ఒక్క క్షణం వూపిరితీసుకోవడానికని ఆగింది..

సుశీల చెప్పిన మాటలు వింటున్న శారద కూడా నోటమాటరానట్లుగా అలా కొదిక్షణాలసేపు మౌనంగా సుశీలనే చూస్తూవుండిపోయింది. శారద మనసులో సుందరం మీద గౌరవం కొండంత ఎత్తు పెరిగిపోయింది. మగవాళ్ళలో ఇంత నిజాయితీ వుండేవాళ్ళు వుంటారా? భార్యని ఇంతగా గౌరవించేవాళ్ళు వుంటారా? సుడిగాలిలా చుట్టుకుపోయి అల్లరిచేసే సుందరంలో ఇంత నిజాయితీ దాగివుందా? అందుకేనా సుందరం వొచ్చి నాపక్కలోపడుకున్న.. మాధవిపక్కలో పడుకున్నా.. సుశీల సుందరాన్ని అంతగా ప్రేమించగలుగుతున్నాది? శారద ఇలాంటి ఆలోచనలలో పడి కొట్టుకుపోతుంటే.. సుశీల శారద భుజం మీద చెయ్యవేసి.. ఏమిటే.. మా ఆయన ఎంతచెండాలంగా ఆలోచిస్తాడో అని మా ఆయన్ని తిట్టుకుంటున్నావా? అని సుశీల అడుగుతుంటే..

ఛా.. అవేమి మాటలే? నిజానికి మీ ఆయన సుందరంలో వున్న నిజాయితీని చూస్తున్నాను. మగవాళ్ళలో ఇంతనిజాయితీ వుంటుందా? మగవాళ్ళు భార్యని ఇంతగా ప్రేమించగలరా? అని ఆలోచిస్తున్నాను.. భార్య అడిగితే ఇంతపచ్చిగా ఇంతనిజాయితీగా సమాధానం చెప్పగలిగే మొగుళ్ళు ఎంతమంది వుంటారంటావు? అనేసింది శారద..

శారద అలా మాట్లాడేప్పటికి సుశీల గుండెలనిండా గాలిపీల్చుకుంటూ.. హమ్మయ్యా.. నేను చెప్పినదంతా విని నన్ను మా ఆయన్నీ నువ్వేమి తిట్టుకుంటావో అనుకున్నాను. నీలాంటి స్నేహితురాలు దొరకడం అందునా మనిద్దరి కుటుంబాలు ఇంతగా కలిసిపోగలగడం నాకు చాలా ఆనందంగా వున్నదే అన్నది సుశీల.

సుశీల వాక్ప్రవాహానికి అడ్డుకట్టవేస్తూ.. అదిసరే., నేనడిగిన ప్రశ్న ఏమిటి? నువ్వు చెపుతున్న సమాధానం ఏమిటి? అని శారద అనేప్పటికి.. వుండవే అక్కడికే వొస్తున్నాను.. అంటూ సుశీల చెప్పసాగింది..
మా ఆయన అలా “నువ్వు తిట్టినా.. కొట్టినా.. అసహ్యించుకున్నా.. నువ్వేమిచేసినా నాకు సమ్మతమే” అని నాముందు తలవొంచుకుని నా చేతులు పట్టుకుని కూర్చునేప్పటికి నా మనసుకూడా నువ్వు ఆలోచించినట్లుగానే ఆలోచించింది.. నిజమే కదా? మా ఆయన ఏంచెప్పినా నిజాయితీగా చెపుతాడు అనిపించింది.

ఆయన నాకన్న బాగా చదువుకున్నవాడు.. నాకు తెలిసి మా ఆయన నాదెగ్గర ఎప్పుడూ అబద్దం చెప్పలేదు. అందుకే నేను అన్నాను.. మిమ్మల్ని ఎందుకండీ అసహ్యించుకోవాలి? శాస్త్రవేత్తలే పరిసోధనలు చేసి నిజం ఇది అని నిగ్గుతేల్చేక ఇది తప్పు ఇది వొప్పు అని అనడానికి మనమెవ్వరమండీ? అని నేనేప్పటికి మా ఆయన సుందరం నన్ను దగ్గరకి తీసుకుని కౌగలించుకుని నా పెదవులమీద ముద్దు పెడుతూ.. నీకో నిజం చెప్పనా సుశీలా? అని అడిగేడు..

2 Comments

Add a Comment
  1. Very Very interesting story.

  2. Please contact me.
    I want to do this vratham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *