కామదేవత – Part 11 75

మా ఆవిడ అందంగా లేదని నేను అనలేదు.. కానీ మొన్న మీ ఇంటికి వొచ్చినప్పుడు నిన్నూ సుశీలనీ చూసినది మొదలు కళ్ళుమూసినా కళ్ళుతెరిచినా మీరిద్దరే కళ్ళలో కనిపిస్తున్నారు.. ఎందుకు అని మాత్రం అడగకు.. అందుకే నిన్ను చూడగానే ఆపుకోలేక నీమీద పడిపోయెను.. అన్నాడు సుదర్శనం..
ఓహో.. నీ కన్ను సుశీలమీద కూడా పడిందా? మొత్తానికి మగాడివి అనిపించుకున్నావు.. అంటూ శారద లేచి హాల్లోకి వెళ్లి అక్కడ మేకుకు కట్టి ఆరేసిన చీర తీసుకుని సుదర్శనం ఎదురుగానే తన బట్టలు కట్టుకున్నది.
శారద బట్టలు కట్టుకోవడం అయిపోగానే.. సుదర్శనం శారద దగ్గరకొచ్చి కౌగలించుకుని శారద పెదవులమీద ముద్దు పెడుతూ.. నా ముచ్చట తీర్చినందుకు చాలా థంక్స్.. ఇంటికి వొచ్చిన నిన్ను ఇలా ఇబ్బంది పెట్టినందుకు నన్ను క్షమించు అన్నాడు.
శారద చిన్నగా నవ్వుతూ.. అబ్బో.. నీలో కొద్దిగా మంచితనం కూడా వున్నాదే అన్నది.. కళ్లలో చిలిపితనం పొంగుతుండగా.
శారద అన్న మాటలకి సుదర్శనం వుడుక్కుంటూ.. మగబుద్దికి సహజమైన చెపలత్వం వున్నది వొప్పుకుంటాను.. కానీ నాలోనూ కొద్దిగా సంస్కారం ఆడవాళ్లమీద గౌరవం.. మంచితనం వున్నయి.. అన్నాడు.

దానికి శారద.. ఓహో.. అలాగా.. సరే మరి.. “మొన్న మా ఇంటికి వొచ్చినప్పుడు నన్నూ సుశీలనీ చూసినది మొదలు కళ్ళుమూసినా కళ్ళుతెరిచినా మేమిద్దరమే నీకళ్ళలో కనిపిస్తున్నామన్నావు?” ఇప్పుడు నాతో నీ పనీఐపోయింది.. ఇంటికొచ్చిన నన్ను బలవంతంచేసి అనుభవించేసేవు.. ఇంక నా అవసరం నీకు లేదు.. మరి సుశీలని ఏం చేస్తావు? ఎల్లుండి తెల్లారితే సుశీల పిల్లలు వూరినించీ తిరిగిఒచ్చెస్తారు.. అందువల్ల ఫోనుకోసం సుశీల మీ ఇంటికి వొచ్చేది కూడా లేదు? అన్నాది అల్లరిగా..
శారద అలా సుదర్శనాన్ని ఆటాడేసుకుంటుంటే.. సుదర్శనానికి ఏంచెయ్యడానికీ పాలుపోలేదు.. ఒక్క క్షణం ఆలోచించి సుదర్శనం మోకాళ్ళమీద శారద ఎదురుగా కూర్చుని గబుక్కున శారద తొడలనీ పిర్రలనీ చుట్టేసుకుని తన తలని శారద పొత్తికడుపుకి అదిమిపెడుతూ.. అలా తడిచీరలో మూడొంతులు నగ్నంగా కళ్ళపడేప్పటికి నిగ్రహించుకోలేక నీమీద పడి నిన్ను పాడుచేసేను.. నా తప్పుకి నువ్వేమిశిక్ష వేసినా అనుభవించడానికి సిద్దంగా వున్నాను అనేసేడు సుదర్శనం.
శారద మనసులొ నవ్వుకుంటూ.. తడిచీరలో ఆడది కనిపించేప్పటికి మీరు నిగ్రహం కోల్పోయి మీదపడి ఆ ఆడదానికి పెళ్ళి అయ్యింది.. పిల్లలుకూడా వున్నారనైనా చూడకుండా.. మీపాటికి మీరు మీదపడి మీ కొరిక తీర్చేసుకుంటారు.. ఇటుపక్క మా ఫీలింగ్స్ తో మీకు సంబంధం వుండదు.. అంతా ఐపోయేక మాత్రం మా కాళ్ళు పట్టేసుకుని క్షమించమని ప్రాధేయపడుతూ ఇప్పుడు నువ్వు ఏశిక్ష వేసినా భరించడానికి సిద్దమే అని కాళ్ళమీద పడిపోతారు.. అని ఆగింది.. శారద.
సుదర్శనం తలొంచుకుని శారద కాళ్ళుపట్టుకుని వున్నాడు.. శారద సుదర్శనం వైపు చూస్తూ.. ఛీ.. అలా నువ్వు కాళ్ళదెగ్గర కూర్చుంటే చూడ్డానికి నాకే బాగలేదు.. లే.. లెచి వొచ్చి ఇలా సోఫాలో నా పక్కన కూర్చో.. నువ్వు చేసిన పనికి నీకు చాలా పెద్ద శిక్షే వెయ్యబోతున్నాను.. అదేమిటో చెపుతాను రా.. ఇలా వొచ్చి నా పక్కన కూర్చో.. అన్నది శారద.
సుదర్శనం వొచ్చి శారదపక్కన తలొంచుకుని కూర్చున్నాడు.. ఛీ.. అలా ఆడపిల్లలా తలవొంచుకుని కూర్చోకు.. నేను చెప్పేది వింటావా మరి? అన్నది..
సుదర్శనం తల ఎత్తి శారద ముఖంలోకి చూస్తున్నాడు.. శారద చెప్పడం మొదలుపెట్టింది..
రేపు నీ భార్య కూతురు.. అదే నీ సుబధ్ర.. భవాని.. ఇద్దరూ వూరినించి రాగానే వాళ్ళిద్దరినీ మాఇంటికి తీసుకువొచ్చి నాకూ మాకుటుంబంలోని వాళ్ళందరికీ వాళ్ళని పరిచెయం చెయ్య.. మర్చిపోయేను.. సుశీల కుటుంబంలో వాళ్లకి కూడా.

ఇకమీదట రోజూ ఎదో ఒక వంకన నువ్వూ నీ కుటుంబం మా ఇంటికి వొచ్చిపోతూ వుండాలి. మన మూడు కుటుంబాలూ ఎంతలా కలిసిపొవాలంటే.. నువ్వుకానీ నీ కుటుంబసభ్యులుకానీ మీ ఇంట్లో ఎంత ఫ్రీగా వుంటారో మా ఇంట్లోకూడా మాతోనూ మా కుటుంబసభ్యులతోనూ కూడా అంత ఫ్రీగా వుండేంతలా మన మూడు కుటుంబాలూ కలిసిపోవాలి.
అలాగే నా కుటుంబసభ్యులూ.. సుశీల కుటుంబసభ్యులూ కూడా అంత ఫ్రీగానూ మీ ఇంట్లో మెసలగలగాలి.. నేనేమి చెపుతున్నానో నీకు అర్థమయ్యిందనుకుంటున్నాను.. అంటూ శారద తాను చెప్పే విషయాన్ని చెప్పడం ఆపి సుదర్శనం ముఖంలోకి చూసింది.

సుదర్శనం అర్ధమయ్యింది.. అర్ధం కాలెదన్నట్లుగా తలాడిస్తున్నాడు.. శారద నవ్వుతూ సుదర్శనం తలమీద చిన్నగా మొట్టికాయవేస్తూ.. మట్టిబుర్ర.. నీ తెలివితేటలే నీకూతురికి వొచ్చినట్లు వున్నాయి.. సరే.. సరిగా.. చెపుతున్నాను విను.. మన మూడుకుటుంబాలలో స్నేహం ఎంతలా బలపడాలంటే.. రాత్రి 11 గంటలకి నువ్వు మాఇంటికి వొచ్చినా.. లేదా.. మన మూడుకుటుంబాలలోవాళ్ళూ ఎవరన్నా రాత్రి 11:00 గంటలకి నీఇంటికి వెళ్ళినా ఎవ్వరూ ఎవ్వరినీ ప్రశ్నించకూడనంత స్నేహం మన మూడుకుటుంబాలలొ బలపడాలి.. అని చెప్పి ఆగింది శారద.
సుదర్శనానికి శారద ఎందుకు అలా చెపుతున్నాదో ఇంకా అర్ధం కాక.. ఎందుకలాగా? దానివల్ల లాభం ఏమిటి? అది నాకు శిక్ష ఎలా అఔతుంది.. అన్నాడు ప్రశ్నార్ధకంగా ముఖం పెట్టి.
శారద మళ్ళీ సుదర్శనం తలమీద మొట్టికాయపెడుతూ.. అందుకే నిన్ను మట్టిబుర్ర అని ఇందాకలా తిట్టింది..
నీకు అన్నీ విడమర్చి చెపితేకానీ నీకు ఎదీ అర్ధం కాదనుకుంటాను.. సరే ఇలా కాదు కానీ నీకు అర్ధమయ్యేలా నీ భాషలోనే చెపుతాను విను..
మన మూడు కుంటుంబాలలో అంత స్నేహం వున్నాప్పుడే కదా నీకు ఎప్పుడు మొడ్డలేస్తే.. అప్పుడు నిగిడిన నీ మొడ్డని చేత్తోపట్టుకుని వొచ్చి.. దాన్ని నాపూకులోనో.. లేదా.. సుశీలపూకులోనో దోపి మనసుదీరా మాపూకులని దెంగుకుని నీ కోరికలని తీర్చుకోగలుగుతావు? అని శారద చెప్పేప్పటికి.

శారద చెప్పినవిషం ఏమిటో సుదర్శనం బుర్రకి అర్ధమయ్యేప్పటికీ.. సుదర్శనం థ్రిల్ల్ ఐపోతూ శారదని తన కౌగిట్లో బంధించేసి కసిగా నలిపేస్తూ.. శారద ముఖాన్ని ముద్దుల్లో ముంచెత్తేస్తూ.. థక్స్.. శారదా.. థంక్స్.. నువ్వు శిక్ష అంటే.. ఎం చెపుతావో అని భయపడి చచ్చాననుకో.. అంటూ శారదని నలిపేస్తుంటే..
చాలు చాలు.. సంతోషించేము.. అయ్యగారి తెలివితేటలకి.. అని అంటూ సుదర్శనం చేతుల్లోనించీ విడిపించుకుంటూ .. ఇప్పుడైనా అర్థమయ్యిందా?
మన కుటుంబాలమధ్య అంత స్నేహం ఏర్పడితే.. వేళకాని వేళలో ఎవరు ఎవరింటికి వెళ్ళినా.. ఎవ్వరికీ అనుమానం రాదు.. ముఖ్యంగా మీ ఆవిడ సుబధ్రకి.
మన కుటుంబాల మధ్య అంతస్నేహం ఏర్పడితే.. “ఇప్పుడు నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకువెళ్ళేవు? మాటి మాటికీ నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకు వెళుతున్నావు?” లాంటి ప్రశ్నలు మీ సుభద్ర నిన్ను అడగదు.
అలగే.. ముఖ్యంగా మీ ఆవిడా.. నీ కూతురూ మా ఇళ్ళకి వొచ్చినప్పుడు.. మా ఇంట్లో బాగా ఆలస్యం అయ్యిందనుకో.. అప్పుడు.. నువ్వు వాళ్ళని “ఎందుకు ఇంత ఆలస్యం అయ్యింది?” లాంటి ప్రశ్నలు అడగడం మానేస్తే.. మా ఇంటినించీ నువ్వు ఆలస్యంగా ఇంటికివెళ్ళినా మీ సుభద్ర కూడా “నువ్వెందుకు ఆలస్యంగా ఇంటికివొచ్చేవు?” అని నిన్ను ప్రశ్నించడం మానేస్తుంది. ఏమంటావు? అన్నాది శారద.
శారద మాటలకి సుదర్శనం వుబ్బి తబ్బిబ్బైపోతూ.. అంతా బాగానే వుంది కానీ శిక్షవేస్తాననిచెప్పి ఇంత పెద్ద వరం ఇచ్చేసేవేంటి? అన్నాడు సుదర్శనం.
ఓహో.. నీకు వరంలా అనిపిస్తున్నాదా? నాసంగతి సుశీల సంగతీ నీకు ఇంకా తెలియదులే.. ఒక్కసారి వొప్పుకుని రంగంలోకి దిగేక.. రమ్మన్నప్పుడల్లా వావాలి.. పెట్టమన్నపుడల్లా నీ మొడ్డని మాపూకుల్లో పెట్టి మా కోర్కెలని తీర్చాలి.. లేకపోతే నీ మొడ్డ కోసేస్తాను జాగ్రత్త అన్నది శారద నవ్వుతూ.. సుదర్శనం పేంటు మీదనించే సుదర్శనం మొడ్డ తడుముతూ.

దానితో సుదర్శనం మళ్ళీ శారదమీదపడి శారద సళ్ళని నలిపేస్తూ శారదని సోఫాలో వాల్చేసి శారదమీద వాలిపోతుంటే.. చాలు.. చాలు.. మహానుభావా.. ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం ఐపోయింది.. నీ ఫేమిలీ రాగానే వీలుచూసుకుని వాళ్ళతో కలిసి మా ఇంటికి రా.. తొందరలోనే సుశీలకీ నీకూ లింకు కలిపే ఏర్పాటు నేను చేస్తానులే.. అని అంటూ శారద సుదర్శనాన్ని పక్కకితోసి లేచి చీర సవరించుకుని ఇంటికెళ్ళడానికి తెయారౌతూ.. బయట ఇంకా వాన తగ్గలేదు.. గొడుగు వుంటే ఇవ్వు.. రేపు నువ్వు వొచ్చినప్పుడు నీ గొడుగు నువ్వు తీసుకుపోదువుగాని అన్నది.
పద నేను నీకూడా వొచ్చి నిన్ను మీ ఇంటిదగ్గర దింపేసి వెళతాను అన్నాడు సుదర్శనం.
ఎందుకు నాయనా..? అప్పుడు కానీ కాలనీలో జనాలకి మనమీద అనుమానం రాదు. నువ్వేమీ రానక్కరలేదు.. గొడుగు ఇవ్వు చాలు అన్నది శారద.
సుదర్శనం మారు మాట్లాడకుండా గొడుగుతీసి శారద చేతిలోపెట్టేడు..
సరే నేను వెళుతున్నాను.. బై.. అంటూ శారద సుదర్శనం ఇంటినించీ బయలుదేరింది.
శారద ఇంటికెళుతున్నా గానీ తోవపొడవునా సుదర్శనం పెళ్ళాం కూతురే శారద మనసులో మెదులుతున్నారు. శారద మనసులో ఎదో తెలియని ఆనందం. ఇంటికివెళుతూనే సుశీలతో ఈ విషయాలన్నీ పంచుకోవాలని తహతహలాడుతూ వడివడిగా ఇంటికి చేరింది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Very Very interesting story.

  2. Please contact me.
    I want to do this vratham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *