కామదేవత – Part 1 200

అంకుల్ నిమ్మదిగా తన చేతివేళ్ళని అమ్మ పూకులో పెట్టి గొల్లిని నలపడం ప్రారంభించేడు. సాధారణంగా నాకు అంకుల్ అలా చేస్తాడు. నేను అప్పటికే పూకులో వేళ్ళు పెట్టుకుని 3 సార్లు కార్చేసుకున్నను. ఇప్పుడు నేను నావేళ్ళతో నా గొల్లిని రుద్దుకోవడం ప్రరంభించేను. మరో 3 నిమిషాలలో అమ్మ మరో సారి కార్చేసుకుంది. అమ్మకు కారిపోవడం చూస్తూనే నేను కూడా కార్చేసుకున్నను. తరువాత అంకుల్ తాను వొలకపోసిన తన రసాలని తన వేళ్ళతో తేసి అమ్మ నోటికి ఆందించేడు. అమ్మ అంకుల్ తలని తన పూకులోకి తోసింది. అంకుల్ మరొ 5 నిమిషాలు అమ్మ పూకుని సుభ్రంగా నాకి అమ్మకి మరో 2 సార్లు భావప్రాప్తులు కలిగించేక అప్పుదు వొదిలిపెట్టింది అమ్మ రమణ అంకుల్ని.

మరో 5 నిమిషాలపాటు ఇద్దరూ ఒకళ్ళ వొంటిని ఒకళ్ళు నిమురుకుంటూ తడుముకుంటూ గడిపేక, ఇంక పిల్లలు వొచ్చే వేళ ఐంది అని చెప్పి అమ్మ లేచి బట్టలు కట్టుకుంది. అంకుల్ మాత్రం లుంగీ కట్టుకుని చొక్కా వేసుకోకుండా మంచం మీద కూర్చున్నాడు.

నేను మరో 5 నిమిషాలు మెట్లమీదే కాలక్షేపం చేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళేను. అప్పటికి అంకుల్ హల్లోకి వొచ్చి కూర్చోని వున్నడు. నన్ను చూస్తూనే హలో అన్నడు అంకుల్ . నేను “హు..”, అంటూ విసురుగా ముఖం తిప్పుకుని మా గదిలోకి పోయి విసురుగా నా పుస్తకాల బాగ్ ని గూట్లోకి విసిరికొట్టేను. మా గదిలోకి వొస్తున్నప్పుడు అమ్మ వొంటగదిలో కఫీ చెయ్యడం చూసేను.

అంకుల్ నా వెనుకే నాగదిలోకి వొచ్చి “అదంతా కోపమే” అని అడిగేడు.

నేను సమాధానం చెప్పకుండా నా పుస్తకాల గూడు దగ్గరనుండీ వెనక్కి తిరిగేప్పటికి అంకుల్ నాదారికి అడ్డంగా నిలబడి నారెండు సళ్ళమీద చెతులువేసి బలంగా పిసికుతూ నాపెదవులమీద బలంగా ముద్దుపెట్టుకుంటూ తన నాలుకని నా నోటిలోకి తోసి నన్ను ఆపుస్తకాల గూటిగోడకి అదిమిపెట్టి నిగిడిన తన మొడ్డని నాపూకులో గుచ్చుకునేలా వాటంగా అదుముతూ తన నడుమును అదిమిపెట్టిరాసేడు.

ఆశ్చర్యంగా అంకుల్ మొడ్డ ఇంకా నిగిడి గట్టిగా ఆంత పెద్దదిగానూ వుంది. ఆరాపిడి, పిసికుడు అంకుల్ వొంటి స్పర్శ నాకోపాన్ని పోగొట్టడమేకాకుండా నన్ను మళ్ళీ మంచి మూడ్ లోకి తీసుకువొచ్చేయి. అప్పుడు నాకు ఆర్థమైంది, నాకు ఏమి కావాలో. నేను అంకుల్ మెడ చుట్టూచేతులువేసి అంకుల్ నిబలంగా కౌగలించుకున్నను. యెంత బలంగా కౌగలించుకున్ననటే నాసళ్ళు అతని చాతీకి వొత్తుకుని నాకే నొప్పిపెట్టేటంతగా.

అంకుల్ నాపిర్రలని పిసుకుతూ నాపెదవులలోనుండీ నా ఎంగిలిని జుర్రుకుంటున్నాడు. అంకుల్ నా skirt ని పైకి జరిపేడు. నా panty ని క్రిందకి తోసేసాడు. నా పిర్రలమీద చేతులువేసి నన్ను గాలిలోకి లేపేడు. నిగిడిన తన మొడ్డనా పూపెదాల మధ్యలో తగులుతున్నాది. నావోళ్ళంతా వేడేక్కిపోయింది. అంకుల్ తన మొడ్డ ముందోలు వెనక్కి జరిపి ఎర్రటి తన మొడ్డ తలని రసాలూరి తడిసిపోయిన నాపూపెదాల మధ్యపాయలో పెట్టి నాపూకుపాయ పొడవు వెడల్పులని కోలుస్తూవుంటే, నేను కోరికల వేడిని ఆపుకోలేక అంకుల్ మొడ్డని ఎంత తొందరగా నాపూకులోకి తోసేసుకుందామా అని నా నడుముని మరింత ముందుకు తోసాను.

అంకుల్ మొడ్డ బుడిపె నాపూకు పైపేదాలని చేధించుకుని నాపూకు లోపలి పెదాలను తాకింది. అంతపాటిదానికే నాకళ్ళు మత్తుగా మూతలుపడ్డాయి. అంకుల్ నానడుముని మరింతగా తనలోపలికి అదుముకుంటూ తన నిగిడిన మొడ్డని నాపూకులోకి తోస్తున్నడు. నేను ఇంక అంకుల్ మొడ్డనా కన్నెపొరని చేధించి నాకు కన్నెరికం చేసేస్తుందనే అనుకున్నను, అంతలో మాగది తలుపుమీద టక టక మని కోడుతూ మాఅమ్మ మా గదిలోకి వొచ్చింది.

వొక్క వుదుటున అంకుల్ నన్ను క్రిందకు దించేసేడు. నాకు కళ్ళ నీళ్ళు తిరిగేయి. ఆఅనుభవానికి ఆంత దెగ్గరగావొచ్చిన అవకాశం ఆంతలోనే చేజారిపోవడం, నాకు మాఅమ్మ మీద చెప్పలేనంత కోపం వొచ్చింది. ఆక్షణాన ఏమైనా అనేసేదానినే, ఇంతలో మాఅక్కయ్య రాధిక, నాచెల్లి దీప స్కూల్ నుంచీ రావడంతో నేను, మా అమ్మ, రమణ అంకుల్ అందరమూ కఫి కప్పులతో మౌనంగా హల్ లోకి వొచ్చేశాము.

నావోళ్లయితే కోరికలవేడితో సలసలా కాగిపోతున్నది.. ఎప్పుడెప్పుడు అంకుల్ చేతుల్లో నలిగిపోతూ ఎప్పుడెప్పుడు అంకుల్ మొడ్డని నాపూకులో దోపించుకుని ఆసుఖానుభూతిని రుచి చూస్తానా అని నేను తహ తహ లాడిపోతున్నాను. కానీ నాకు అర్ధం కానీ విషయమేమిటంటే అంకుల్ ని నన్నూ అలా చూసి కూడా మాఅమ్మ ఏమీ అనకుండా ఎందుకు మౌనంగా ఉండిపోయిందా అన్న ఆలోచన నన్ను తినేస్తున్నది. కానీ నేను అనుకున్నాను బహుశా తనకి రమణ అంకుల్ తో రంకు సంబంధం ఉందిగనక తాను అంకుల్ని నన్నూ ఏమీ అనలేక మౌనంగా ఉండిపోయిందేమో అనుకుని నన్ను నేను సమాధాన పరుచుకుని రాత్రి ఎప్పుడు అవుతుందా అని ఎదురుచూడసాగెను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *