కామదేవత – Part 1 200

ఆరోజు మొదలు, ఓ 15 రోజులపాటు నేను రాత్రి ఎప్పుడౌతుందా అని ఎదురు చూడసాగాను. ఆలాగే రాత్రి కాగానే అంకుల్ నాదగ్గరకి రావడం, నన్ను స్వర్గాల తీరాలకు తీసుకుపోవడం. నేను ఆసుఖాల మత్తులో అలసి సొలిసి నిద్రపోవడం అలవాటుగా మారిపోయింది. అలా ఓ 15 రోజులు గడచిపోయాక నాకు ఒక అనుమానం వచ్చింది.

“అంకుల్ గత 15 రోజులుగా నాకు సుఖం ఆందిస్తున్నాడే కానీ తాను యెప్పుడూ నా నుంచి సుఖం పొందడానికి యెందుకు ప్రయత్నం చేయటంలేదు?” అని. నాకు గూడా మా అమ్మ నాన్నల లాగా అంకుల్ తో ఆరతి సుఖం, సౌఖ్యం పొందాలని చాలా కోరికగా వుంది. ఏమైనా గానీ ఈ విషయాన్ని అంకుల్ని అడగాలని గట్టిగా తీర్మానించుకున్నను. అలా అనుకున్నది మొదలుగా నాకు వొక్క క్షణం కూడా మనసుని ఏపనిమీదా లగ్నం చేయలేకపోయాను. ఇంక మధ్యానం అయ్యేప్పటికి school లో వుండడం నా వల్ల కాక, తల నొప్పిగా వుందని చెప్పి సుమారుగా 2:00 గంటల సమయంలో ఇంటికి వచ్చేసాను.

అదేమిటో ఆశ్చర్యంగా మా ఇంటి వీధి తలుపు వేసి వుంది. మా అమ్మ యెప్పుడూ మధ్యాన్నాలు నిద్రపోదు. ఆలాంటిది మా వీధి తలుపు వేసి వుండడంతో రంకు పనులు చేయడం నేర్చిన నాకు ఎందుకో మనసులో ఏదో అనుమానం వచ్చింది. ఆంతే నేను వీధి తలుపు కొట్టడం మానేసి మా quarter కి వెనుక వైపున మేడమీదికి మెట్లు వున్నాయి. ఆ మెట్లకి ఒకవైపు వొక ventilator వుంది. దానిగుండా తొంగిచూస్తే మాఅమ్మ వాళ్ళ బెడ్రూం కనిపిస్తుంది. నేను తిన్నగా ఆ ventilator దగ్గరకు చేరుకుని చప్పుడుచేయకుండా మా అమ్మ నాన్నల బెడ్రూంలోకి తొంగిచూసాను.

ఆ గదిలోకి నేను ఏ అనుమానంతో తొంగిచూసేనో ఆ అనుమానం నిజమయింది. అక్కడ..

కామ దేవత – 3వ భాగము

మూడవ భాగం

అక్కడ అమ్మావాళ్ళ పడకగదిలో గదిలో మాఅమ్మా వాళ్ళమంచం మీద అంకుల్ నగ్నంగా కూర్చొని వున్నడు. మా అమ్మ తల అంకుల్ తొడలమధలో పైకీ క్రిందకీ వూగుతున్నది. ఆడవాళ్ళు అలా గూడా చెస్తారని నాకు తెలియదు. అంకుల్ పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుని ఆందులోని మజాని ఆస్వాదిస్తున్నడు. నాకు మాఅమ్మమీద అంకుల్ మీద కోపం వొచ్చినా అది ఎంతో సేపు నిలవలేదు. ఇప్పుడిప్పుడే అలవాటుపడుతున్న క్రొత్త క్రొత్త రుచుల వల్ల నాతొడల మధ్యలో జిల రేగుతూవుండడంతో నేను వాళ్ళిద్దరినే కళ్ళారకుండా చూస్తున్నను.

ఇంతలో అంకుల్ తలయెత్తి కళ్ళుతెరిచి చూసేడు. సరిగ్గా అంకుల్ కళ్ళ ఎదురుగా ventilator కు అత్తుక్కుని నేను కనిపించేను. నావొళ్ళు ఝల్లు మంది. అక్కడినుండీ లేచిపోదామా అనుకునేటంతలో అంకుల్ నాకు కన్ను కొట్టేడు. ఆంతేగాకుండా చూడు చూడు అన్నట్లుగా తన చూపుడువేలుతో మా అమ్మని చూపించేడు. నాకు వొళ్ళు మండింది. కాలికి వున్న చెప్పుతీసి చూపిద్దమని అనుకునేటంతలో అంకుల్ అమ్మ తలని రెండు చేతులా పట్టుకుని ప్రక్కకి తప్పించేడు. చెప్పుమీద చేతులు వేసిన నేను అలాగే బొమ్మలా చూస్తూ వుండిపోయాను.

ఆందుకు కారణం అంకుల్ మొగతనం 9″ నించీ 10″ అంగుళాల పొడవున సుమారుగా 3.5″ నుంచీ 4″ అంగుళాల చుట్టుకొలతతో గాడిద మొడ్డలాగ నిగిడి నరాలుతేలి అమ్మ నోటి తడివల్ల నున్నగా మెరూస్తూ వున్నది. ఆంతలావు మొడ్డని చూడడం అదే మొదటిసారేమో నేను ఆశ్చర్యపోయాను. మొన్న నాన్న మొడ్డచూసినప్పుడే ఆమ్మో అంతపెద్దదా అనిపించినా నాకు రమణ అంకుల్ మొద్దసైజు చూసేప్పటికీ కళ్ళు తిరిగినంతపనయ్యింది. ఇంతలో అంకుల్ అమ్మ పెదవులమీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ పూర్ణ కుంభాల లాంటి అమ్మ సళ్ళని రెండుచేతులా నలిపేస్తూ అమ్మని నిమ్మదిగా మంచం మీద పడుకోపెట్టి తాను ఆమ్మ మీద వాలిపోయాడు. అది చూస్తున్న నాకు వొంట్లో నరాలు జివ్వుమన్నాయి. నా వొంట్లో రక్తమంతా నాతొడలమధ్యకి చేరిపోయింది.

ఈమధ్య బాగా అంకుల్ చెతిపనులకి, నోటిపనులకి అలవాటుపడ్డ నావొళ్ళు నాప్రమేయంలేకుండానే నాచేతులని నాపూకు మీదకు పంపేయి.

అక్కడ మంచం మీద అమ్మ అంకుల్ నిఆర్తిగా, ఆశగా అల్లుకు పోతున్నది. అమ్మ రెండు తొడలనీ విడడీసి నిగిడిన అంకుల్ మొడ్డని కుడిచేతిలోకి తీసుకుని విడివడిన పూరెమ్మల మధ్యలో కి పెట్టుకున్నాది. అంకుల్ క్రొద్దిగా తలేత్తి నేను చూస్తూవుండగా కసుక్కున తన మొడ్డని అమ్మ పూకులోకి తోసేడు. ఆహ్హ్.. అని మత్తుగా మూలుగుతూ అమ్మ అంకుల్ ని బలంగా కౌగలించుకున్నది. వొక్క క్షణం అంకుల్ కదలకుండా వుండి తరువాత నిమ్మదిగా తన నడుముని వూపడం మొదలుపెట్టేడు.

అంకుల్ అమ్మ పూకులో దరువులు వెసేటప్పుడు తన మొడ్డని కడదాకా పైకంటాలాగి వొక్కసారిగా మెత్తలు గుద్దుకునేలాగ లోతుగా పోట్లు వేస్తున్నడు. అంకుల్ అలా గుదిగుచ్చి గుద్దుతుంటే అమ్మ పరవశంగా మూల్గుతున్నది. అంకుల్ అమ్మ పూకులోనుండీ తన మొడ్డనిపైదాకా లాగుతునప్పుడు అమ్మ పూకు రసాలలో తడిసిన అతని మొడ్డ నూనిలోముంచిన ఇనుపగూటంలా నల్లగా మెరిసిపోతున్నది.

అలా అంకుల్ అమ్మ లోతులలోకి తన మొడ్డని కసి కసిగా దించుతూ కసి కసి గా దెంగుతూవుంటే నీను నాపూకుని నాచేతివేళ్ళతో కసి కసిగా పొడుచుకుంటున్నను. ఇంతలో మాఅమ్మ ఎదో పలవరిస్తూవుంటే అటుప్రక్క చెవులు రిక్కించేను.

ఆహ్హ్ .. అదే రమణా .. అలాగే … ఉ.. ఉ.. ఇంకా జోరుగా.. ఆహ్… అలాగే.. జోరుగా.. ఇందుకె ఈదెంగుడు కోసమే ఏడేళ్ళక్రితం నువ్వు మొదటిసారిగా నాపూకులోకి నీ మొడ్డని తోసినాప్పుడు అల్లరిచేయకుండా నీకు లొంగిపోయినది. అప్పటినుండీ ఇప్పటిదాకా అదేజోరు .. ఆహ్.. అదే వూపు.. అదే దెంగుడు.. ఆ..హ్హ్హ్.. రమ…ణా… ఇంకా .. దెంగు .. ఉ… అలా అమ్మ పరవశంగా మూలుగుతూవుంటే అప్పుడు ఆర్థమైంది.. అంకుల్ కి అమ్మకి మధ్యసంబంధం గత 7 సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్నదని.

ఇంతలో అంకుల్ అమ్మ మీదనుండీ లేచిపోయాడు. అమ్మ రమణా ఆపోద్దు అని అంకుల్ చెయ్య పట్టుకున్నది. అంకుల్ అమ్మని లేవదీసి మంచం మీదకు వొంగోపెట్టి నిగిడిన తన మొడ్డని నాకు కనపడేలా చూపెడుతూ వెనుకనుండీ అమ్మ పూకులోకి తోసేడు. ఆ భంగిమలో నాకు విచ్చుకుని ఆకలిగా అంకుల్ మొడ్డని మింగేస్తున్న అమ్మ పూకు ఎర్రగా విచ్చుకున్న ముద్దమందారంలా కనిపించింది. అంకుల్ పొడిచేపోట్లకి అనుగుణంగా అమ్మ పూకు పెదాలు మడతలు పడుతూ లోపలికి బయటకి ముడుచుకుంటూ, తెరుచుకుంటూ కనిపిస్తుంటే నాకు కసి ఎక్కిపోయింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *