కామదేవత – Part 1 200

ఇంతలో అంకుల్ బాత్రూం కి వెళ్ళేడు. నేను కూడా బాత్రూంకి వెళదామనిలేచి మా అమ్మ వాళ్ళ బెడ్రూం దగ్గర నిలబడి ఎదురుచూస్తున్నాను. అంకుల్ బాత్రూం లోనుండి బయటకు రావడం కొంచం లేట్ అయిందిగానీ మా అమ్మ వాళ్ళగదిలోనుండీ చిన్నగా గుసగుసలు, మా అమ్మ చేతుల గాజుల శబ్డాలు వినిపిస్తున్నాయి. గత రెండురోజులుగా అంకుల్ చేత వొళ్ళు పిసికించుకుంటున్న నాకు ఆ గదిలో అమ్మా నాన్న ఏమి చేసుకుంటున్నారో అర్థం ఆవ్వసాగింది. క్రమంగా ఆగుసగుసలు మత్తయిన మూలుగులుగా మారేయి. మరికొంచెం సేపటికి ఆ మత్తైన మూలుగులు పరవశాల పలవరింతలుగా మారేయి. ఇంతలో అంకుల్ బాత్రూం లోనుండి బయటకు రావడంతో నేను బాత్రూం లోకి వెళ్ళి 2 నిమిషాలలో తిరిగి వచ్చాను.

నేను బాత్రూం లోనుండి బయటకు వచ్చే సమయానికి అంకుల్ తలుపు కన్నంలోనుంచీ మా అమ్మ నాన్నల గదిలోకి తొంగిచూస్తున్నాడు. నేను అంకుల్ వీపుమీద చిన్నగా తడుతూ “ఏమిచేస్తున్నావు..” అని అడిగాను. అంకుల్ మాట్లాడవద్దని సైగ చేస్తూ గదిలోకి చూడమని నన్ను తలుపు కన్నం దగ్గరకి తోసేడు. నేను గదిలోకి చూసి అవాక్కైపోయాను.

గదిలో అమ్మ నాన్న నగ్నంగా వున్నారు. అమ్మని అలా నగ్నంగా చూడడం అదే మొదటిసారి. మా అమ్మ గుండ్రంగా చాలా నిండైన విగ్రహంతో చాలా sexy గా ఉంది. నగ్నంగా వున్న మా అమ్మని మా నాన్న గోడకి అదిమిపెట్టి గుండ్రంగా, అందంగా, ఆరోగ్యంగా వున్న మా అమ్మ సళ్ళని మా నాన్న రెండుచేతులా కసి కసిగా నలిపేస్తూ, మడతలులేని మా అమ్మ పొట్టమీద ఆబగా తడి ముద్దులు పెట్టేస్తున్నడు మా నాన్న.

మధ్య మధ్యలో మా నాన్న తన నాలుకని లోతైన అమ్మ బోడ్డులో పెట్టి గుండ్రంగా తిప్పుతూవుంటే అమ్మ “స్స్స్స్..” అని మూలుగుతూ రెండు పిడికిళ్ళతో నాన్న జుత్తుని ఒడిసిపట్టుకుని నాన్న ముఖాన్ని మరింత బలంగా తన పొట్టకేసి అదుముకుంటూ ఉంటే, ఎందుకు అమ్మ అలా చేస్తున్నదో అర్ధంగాక ఆశ్చర్యంగా చూడసాగాను.

ఇంతలో అమ్మ నాన్న ముఖాన్ని రెండు తొడల మధ్యలోకి తొయ్య సాగింది. అప్పుడు నాన్న లేచి నిలుచుని అమ్మని అడుగుతున్నాడు..

“బొక్కలో నా గూటాన్ని దిగేయమంటావా అని”.

దానికి అమ్మ “ముందు అక్కడ నోటిపని కానివ్వండి, మీ దండాన్ని తరువాత లోపల పెడుదురుగాని” అని.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *