కామదేవత – Part 1 199

అమ్మా, నాన్నా వాళ్ళ బెడ్రూంలొ పడుక్కొటే ఇంక ఇంటికి ఎవ్వరు వొచ్చినా హల్ లో మాతోపాటుగా పడుక్కోవలసిందే. అందువల్ల నేను, మా అక్కయ్య రాధిక, మాచెల్లి దీప అంకుల్ ఆందరం హల్ లోనే పక్కలు పరుచుకుని పడుక్కున్నం. మా చెల్లెలు దీప ఆప్రక్క గోడదగ్గర పడుకున్నది, దాని కుడిప్రక్క మా అక్కయ్య రాధిక, దానికి కుడిప్రక్కగా నేను, నాకు కుడిప్రక్క సోఫా మీద అంకుల్ పడుక్కున్నము.

మొదటిరోజు రాత్రి సుమారుగా 11:30 అఔతూవుండగా దోమలు కుడుతున్నయి అనిచెప్పి అంకుల్ వొచ్చి నా ప్రక్కన పడుకున్నాడు. నేనేమీ ఆంతగా పట్టించుకోకుండా నా మానాన నేను నిద్రపోసాగేను. ఇంతలో నిద్రలో వేసినట్లుగా అంకుల్ తన కుడి చెయ్యి కుడికాలూ నామీదవేసాడు. ఆచెయ్య వెయ్యడం వెయ్యడం సరాసరి నా ఎత్తైన సళ్ళమీదవేసేడు. అతనిమోకాలు నాదిమ్మని బరువుగావొత్తుతున్నది. ఆంతే నా నిద్ర యెగిరిపోయింది.

అసలే నాసళ్ళు చాలాపెద్దవి. నావయసుకు వుండవలసినదానికన్న చాలాపెద్దగా పెరిగేయి. చుట్టుప్రక్కల అంకుల్స్, కుర్రళ్ళు ఆందరూ ఏదోవొక వొంకన నా ఎత్తులమీద చేతులు వేసి తడమడమొఓ, నిమరడమో, పిసకడమొఓ చేస్తూనే వుంటారు. నాకుగూడా అలా చేతులు వేసి పిసికించుకోవడం చాలా ఇష్టంగా వుండేది. ఈ అంకుల్ గూడా అప్పుడప్పుడు accidental గా తగిలినట్లు తడుముతూ వుండేవాడుగానీ నేను పెద్దగా పట్టించుకున్నదిలేదు. అలాంటిది ఈవేళ ఇలా పక్కలోకివొచ్చి అలా మీద చేతులు వేసేప్పటికి నాకు ఎక్కడెక్కడో ఏమేమొఓ ఐపోతున్నాది. అంకుల్ ఇంకా ఎమైనా చేస్తేబాగుండుననిపిస్తోది. నేను అంకుల్ తరువాత ఏమిచేస్తాడో అని ఎదురుచూస్తున్నను.

మరో 5 నిమిషాలు ఎదురుచూసి బోర్ కొట్టి అటుప్రక్కకి తిరిగి పడుకున్నాను. అంకుల్ నాకు దగ్గరగా జరిగి నిమ్మదిగా నా జాకెట్ గుండీలు విప్పడం ప్రరంభించేడు. నాగుండెలు వేగంగా కొట్టుకోవడం ప్రరంభించేయి. నాశరీరంలో రక్తం వేగంగా ప్రవహించసాగింది. అంకుల్ చాలా నిమ్మదిగా తొందరలేనట్లుగా వొక్కొక్కగుండీ వూడదీసేడు. ఏదో జరుగుతుదని ఎదురుచూస్తున్న నాకు వొంట్లో రక్తం పోటెక్కిపోతున్నది. జాకెట్ గుండీలు వూడదీస్తూనే నా సళ్ళని కసితీరా నలిపేస్తాడనుకుంటూవుంటే అంకుల్ నిమ్మదిగా బ్రా హుక్ తీస్తూ వుంటే నాకు చిర్రెత్తుకోచ్చి చిరాకుగా వెల్లకిల్లా తిరిగేను.

అంకుల్ అందుగురించే యెదురు చూస్తున్నట్లుగావుంది. నా జాకెట్ని పైకి జరిపేడు. బ్రా నిపైకితోసేడు. అంకుల్ చేతిస్పర్శకోసం పరితపించిపోతున్న నా సళ్ళు కోరికతో బిగిసిపోయి, ముచికలు నిక్కి నిలుచున్నాయి. అప్పుడు ఓరగా అంకుల్ వైపు తిరిగేను. మోట్టమోదటిసారిగా అంకుల్ నా రెండుసళ్ళమీద రెండు చేతులువేసి మెత్తగా మర్ధించడం మోదలుపేట్టేడు. నావొళ్ళు జల్లుమంది. నాశరీరం అణువణువూ అతనిచేతిస్పర్శకి పులకరించిపోయింది. నాప్రమేయం లేకుండానే నా తొడలమధ్యలో తడి వరదలైపోతున్నాది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *