కసికసిగా 3 269

“ఏంటి లేదూ!? చూడలేదా!?”

“అదీ..”

“చెప్పూ.. చూసావా, లేదా?”

“ఊఁ..”

“మరి అలా చూడడం తప్పే కదా..”

“ఊఁ..”

అతను అలా అంటూ ఉండగా అతని లుంగీ వైపు చూసింది. అక్కడ ఎప్పటిలాగే గుడారం వేసి ఉంది. దాన్ని చూసి, “అలా చూడడం ఒక తప్పు. అలా చూసి ఇలా లేపుకోవడం మరో తప్పు.” అంది నవ్వుతూ. అతను కంగారుగా దాన్ని చేత్తో కప్పేసుకుంటుంటే, ఆమె కిలకిలా నవ్వుతూ, “పరవాలేదులేవయ్యా, వదిననేగా.. చూడనీ..” అంది. “అయ్యో సారీ వదినా..” అంటూ ఇంకాస్త ముడుచుకుపోతున్నాడతను. “అబ్బా.. నావి నువ్వు చూడొచ్చూ, నీది నేను చూడకూడదా, పరవాలేదులే.. చెయ్యి తియ్..” అంది ఆమె కళ్ళు ఎగరేస్తూ. అతను బిత్తరపోయి చూస్తున్నాడామెని. ఆమె నెమ్మదిగా లుంగీ మీద ఉన్న అతని చేతిని పట్టుకొని, “చూడనా, వద్దా!?” అంది చిన్నగా నొక్కుతూ. ఆమె అలా నొక్కగానే, అతను “ఉస్స్..” అంటూ, చిన్నగా వణకసాగాడు. ఆమె తన చేతిని కాస్త పైకి జరిపి లుంగీ అంచు పట్టుకొని, “లాగేయనా!?” అంది. అతను అలాగే వణుకుతూ “వదినా..” అన్నాడు చిన్నగా. “మ్.. వదిననే..” అంటూ లుంగీని లాగేసరికి అది ఊడిపోయింది. అతను ఉలిక్కిపడుతూ అప్పటివరకూ ఉన్న చేతిని అడ్డు తీసేయడంతో, అది జారి కిందపడింది. లోపల ఏమీ లేకపోవడంతో అతని అంగం వదినకి సెల్యూట్ కొడుతూ నిలబడి చూస్తుంది. దాన్ని చూసి నవ్వుతూ, “మ్.. ఎప్పుడైనా ఆడదాని చెయ్యి తగిలిందా దానికీ?” అంది. అతను సిగ్గుగా లేదన్నట్టుగా తల ఊపాడు. “పోనీ నీ చెయ్యయినా తగిలిందా?” అడిగింది ఆమె. అతను మళ్ళీ సిగ్గు పడుతూ అవునన్నట్టుగా తల ఊపాడు. “అబ్బో.. పరవాలేదే.. ఎంతసేపు చేసుకుంటావేంటీ!?” మళ్ళీ అడిగిందామె. అతను ఏం మాట్లాడకుండా సిగ్గుపడిపోసాగాడు. “ఎందుకయ్యా సిగ్గూ!? వదిననేగా.. చెప్పు..” అంది. ఆమె అలా అంటుంటే అతను అప్రయత్నంగా ఆమె సళ్ళ వైపు చూసాడు. అక్కడ టవల్ అడ్డంగా ఉండడంతో ఆమె మొహం లోకి చూసాడు.

14 Comments

Add a Comment
 1. Very interesting sex story.

 2. తట్టుకోలేకపోతున్నా… ఎవరు రాసారో కానీ
  పేజీ పేజీ కి కొట్టుకోవడమే…………

 3. బాగుంది. కసికసిగా

 4. ఆహా ఏమి ఉంది ఈ కథ చదువుతుంటే కాసేక్కి పోతుంది ఇంకా వ్రాయండి

 5. ఆహా ఏమి ఉంది ఈ కథ చదువుతుంటే కాసేక్కి పోతుంది ఇంకా వ్రాయండి కథ వ్రాస్తున్న వారికి ధన్యవాదములు

  1. ఏం బాగుంది.. అమ్మను దెంగడమా

 6. కథ వ్రాస్తున్న వారికి నా న్యవాదములు

 7. pls cont… waiting for four days

 8. Update plz I’m waiting for long time

 9. అమ్మను దెంగడం నచ్చిందా

 10. Pichi na kodaka Indra Amma Ni dengadam Indira

 11. What happened no update

Leave a Reply

Your email address will not be published.