కసికసిగా 3 269

ఊరు చేరి, అన్నయ్య ఇంట్లో అడుగుపెట్టారు. అందరూ తల్లీ కొడుకులని ఆప్యాయంగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ఆమె అన్నయ్య వాళ్ళిద్దరి లగేజ్ నూ ఒక గదిలో పెట్టిస్తుంటే, ప్రతిమ “అయ్యో.. ఇద్దరికీ ఒకే గది ఎందుకూ? నేను ఆడాళ్ళతో పడుకుంటాలే..” అంది. దానికి ఆమె అన్నయ్య నవ్వుతూ, “ఏం!? నీ కొడుకు నీ మీద ఎక్కేస్తాడని భయమా!?” అన్నాడు.

“ఛీ! వాడు నా కొడుకు అన్నయ్యా..”

“అవునా! మరి ఆ దాబా వెనక ఇద్దరూ ఏం చేసారే!?”

“చెప్పంగా.. యూరినల్స్ కి..”

“మ్.. మరి వాడిది చూడలేదా అప్పుడూ?”

“అయ్యో.. అన్నయ్యా..”

“చెప్పవే.. బావుందా వాడిదీ?”

“ప్చ్.. హుమ్..”

“మ్.. ఆ మూలగడంలోనే అర్ధమవుతుందిలే. ఎవరూ నిన్ను డిస్టర్బ్ చేయరు. చక్కగా నీ కొడుకుతో కుమ్మించుకో..”

“అయ్యో.. వద్దన్నయ్యా..”

“నీ దూల నాకు తెలీదా!? అయితే ఇంతకాలం మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టడం తప్పితే, ఎవరికీ ఛాంస్ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు నీ కొడుకుకైనా ఇవ్వు. పాపం, చిన్న పిల్లాడు.”

“వాడేం చిన్న పిల్లాడు కాదులే..”

“అవునా! అంత పెద్దగా ఉందా వాడిదీ!?”

14 Comments

Add a Comment
 1. Very interesting sex story.

 2. తట్టుకోలేకపోతున్నా… ఎవరు రాసారో కానీ
  పేజీ పేజీ కి కొట్టుకోవడమే…………

 3. బాగుంది. కసికసిగా

 4. ఆహా ఏమి ఉంది ఈ కథ చదువుతుంటే కాసేక్కి పోతుంది ఇంకా వ్రాయండి

 5. ఆహా ఏమి ఉంది ఈ కథ చదువుతుంటే కాసేక్కి పోతుంది ఇంకా వ్రాయండి కథ వ్రాస్తున్న వారికి ధన్యవాదములు

  1. ఏం బాగుంది.. అమ్మను దెంగడమా

 6. కథ వ్రాస్తున్న వారికి నా న్యవాదములు

 7. pls cont… waiting for four days

 8. Update plz I’m waiting for long time

 9. అమ్మను దెంగడం నచ్చిందా

 10. Pichi na kodaka Indra Amma Ni dengadam Indira

 11. What happened no update

Leave a Reply

Your email address will not be published.