ఒక అందమైన ఆంటీ 134

వేలితో పెదాలను తుడిచేసాను మెత్తగా ఉన్నాయి. చూపుడు బ్రొటన వేలితో పట్టుకుని బ్రొటన వ్రేలి కోసలతో తుడిచాను.
నావైపు చురుగ్గా చూసి నా చేయి పట్టుకుని రెండు వెళ్ళాను నోట్లో పెట్టుకుని చీకింది నాలుకతో పెదాలు తడుపుకుని. అలానే నా చేయి పట్టుకుని ice క్రీం pot తీసుకుని రెండు వెళ్ళు ముంచి నా నోట్లో పెట్టింది.
నా దగ్గర వైన్ తీసుకుని తను సిప్ చేసి, icecream లో నా వేళ్ళు నోట్లో తీసుకుని చీకుతూ నన్ను చూసి “ఎలా ఉందిరా..”
“బాగుంది కానీ, నాకు ఇక్కడ మామూలే…., నీతోనే అంతా కొత్తగా ఉంది”.
“అవును… నువ్వు,…[hesitation] Don’t you try any whisky… or scotch on the rocks”
I have no words to say, నాకు నోరు పెగల్లేదు.
“నా మెడ మీద చూడు, నా బుగ్గ మీంచి జారి ఇలా లోపలి వెళ్తోంది, ఇది కూడా టేస్ట్ చెయ్యొచ్చు కదా”. అని జారుతున్న ice ను చూపించింది. నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది.
తట్టుకోలేక పొయ్యాను. నా నోరు అక్కడ పెట్టాను……..
ఆహ్…..cleavage లోకి జారుతున్న క్రీం నాలుకతో…………లో…….పలకు వేల్లసాగాను.. చేతులు పైన ఎత్తుల మీదకు వెళ్లిపోతున్నాయి.
“కమల్. కమల్’ shall we dance”
“ఓహ్. o.k”
Continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *