ఒక అందమైన ఆంటీ 134

“మొగుడు మంచిగా దెంగి పెడితే, వానిమీద గట్నే ఫిదా అయితారు సారూ.”
బండి రెండడుగులు ముందుకు పోనిచ్చాను.
జయ తో “జయ, వాళ్ళు మనగురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు, వింటున్నావా?”
“ఊహు, నాకు ఏమీ వినపడదు, కనపడదు”
“చూడు madam”
“madam, అనొద్దు అన్నాగా”,
“అయితే, mirror లో నుండి చూడు”
జయ ఒక్కసారి బిగుసుకుపోయింది. “పోనీ, ముందు పోనివ్వు, ఇక్కడ నుండి కదులు”
“సిగ్నల్, ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు”
జస్ట్ shut up and move”
by luck, సిగ్నల్ release అయింది. బండి దూకించాను. లెఫ్ట్ వైపు ఒక గల్లీ లోకి తీసుకు వెళ్లాను.
“జయ, ఏమైంది అలా బిగుసుకు పోయ్యావ్”
“ఆ… ఏం లేదు, అ కార్ లో ఉన్నది మా అయన…”
“మీ ఆయనా, నువ్వు సరిగా చూసావా?”
“కార్ మీద Endowments Dept. name plate ఉంది, నీకు కనిపించలేదా, అవును మనల్ని చూసారంటావా?”.
ఊహు. … చూడలేదు,
“చూడలేదా? గుండె దడగా ఉంది”. నాకు నవ్వాగలేదు. ఇప్పటిదాకా వేసినా చిలిపి వేషాలు అన్నీ ఒక్క దెబ్బకు locked.
“లేదు, చూడలేదు., నిన్ను చూసి కూడా.. ఎవరో కొత్తగా పెళ్ళైన couple, అనుకుంటున్నారు”. “ఏం కాదులే, కంగారు పడకు”, “వెళ్దామా”
“ఏంటి, జయా ఇంకా గుండె దడ తగ్గలేదా?…..” అని చేయి తన గుండె మీద వేసాను మెత్తగా ఉంది. టాప్ లో నుండి అరచేతికి తగులుతోంది. చిన్నగా గుప్పెట బిగించాను. బలిసిన బంతి’, అందంగా, స్మూత్ గా.. బాగుంది.
“తమరు గుండె చూస్తున్నారా……లేక” కళ్ళెగరేసి అడుగుతోంది.
బండి మెయిన్ రోడ్ లోకి తీసుకువచ్చి మాకు అలవాటయిన PUB/పబ్ ముందు తీసుకువచ్చి ఆపాను..
“కమల్, ఒకవేళ మా అయన అనుమానిస్తే, PUBలో కూడా ఎవరైనా గుర్తుపడతారు కదా?”
“అదీ correct అనుకో,” సరే వన్ hour లో వెల్లిపోదాం.
మా డ్రెస్ కోడ్, మాస్క్ తీసుకుని లోపలకు వెళ్ళాం. పార్లర్ పైన lights, మ్యూజిక్ చాల మంది couples dance చేస్తున్నారు. అటు పక్క bar, కొంతమంది సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, ఇంకొంతమంది లిక్కర్ గ్లాస్సెస్ ఖాళీ చేస్తున్నారు.
అది చూపించి సైగ చేసాను.
“కాసేపు కూర్చుని, వెళ్దాం కమల్”
corner seat ఖాళీ అవ్వడంతో ఇద్దరం అక్కడ కూర్చున్నాం.
“పేరు పెట్టి పిలవకు, ‘డియర్’ అని పిలువు”
“అంతలేదు, తమరికి” అని తలని గోముగా ఆడించింది.
ఏమన్నా తాగుతావా?
some ఫ్రూట్ క్యాప్, బేరర్ కు సైగ చేసాను, “వన్ రెడ్ and వన్ ఫ్రూట్ క్యాప్”
ice క్రీం సజెస్ట్ చేసాడు ”హనీ on the pot” ఓకే serve it out,
నేను వైన్ తీసుకున్నాను. ice cream సూపర్బ్ గా ఉంది. couple కు suggested ice cream, ఒకే స్కోప్,
తీసి కొంచెం తిన్నాను. వైన్ తో పాటు ice క్రీం మత్తుగా లేదు కానీ ఒక లైట్ ఫీలింగ్
అది స్కాచ్ తో చేసిన ice క్రీం నాకు తెలియదు. తనకు అదే స్పూన్ తో తీసి పెట్టాను. ఇంక ఊరుకుంటుందా..
“నువ్వు కావాలనే ఇది తీసుకున్నావ్ కదా, చాలా ఉంది నీకు..ఎదో రకంగా ఎంగిలి చెయ్యాలని” అని పెదాలతో కరుచుకుని తీసుకుంది.
“అయితే ఇంకో స్కోప్ అడుగుతాలే”
“అబ్బా.. కోపం ముక్కు మీద ఉంటుంది.” అని కొంచెం తీసి నాకు తినిపించింది.
ఊ.. బాగుంది.
“అవునా! అంత బాగుందా.. అని ఇంకొంచెం తీసి తను తింది. అవును బాగుంది, నిజంగానే”. “delicious”
ఇంకో వైన్, తనకు సాఫ్ట్ డ్రింక్,
నాకు కొంచెం drowsy గా ఉంది. icecream తినిపిస్తుంటే తన పెదాల మీంచి మీద పడింది. serious లుక్ ఇచ్చింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *