ఒక అందమైన ఆంటీ 133

“కమల్ sir, ఏవి తీసుకువచ్చాను, mam అంటావా కమల్ సాలేగా?” అంటూ హాగ్ చేసుకుంది.
“ఓహ్”, teenage girl అయిపొయింది,
“జయ plz.”,
వినే స్థితి దాటిపోయింది. నన్ను గట్టిగా హాగ్ చేసుకుని నా బుజం మీద నుండి గెడ్డం ఆన్చి, గెడ్డం తో పొడుస్తోంది.
mirror లోనుండి, తను ఏం చేస్తోందీ కనిపిస్తోంది. నా చెంపలకు చెంపలు రాస్తూ చెవి తమ్మేను నాలుకతో పొడిచి, నా కుడి బుజం పై నుండి చెయ్యి వేసి “Toxic” ఎదో గొణిగింది.
“కమల్, you better లుక్ forward”
నా T. షర్టు కిందకు చెయ్యి తీసుకొచ్చి షర్టు పైకి లేపి చెయ్యి దూర్చి నా పొట్ట మీద, నా chest మీదకు తీసుకొచ్చింది. అక్కడ హెయిర్ దొరికబుచ్చుకుంది, స్స్…….
నా మూలుగులు పట్టించికోవటం లేదు. mirror లో చూస్తూ ‘నా chest పట్టుకొని ఒక్కసారి గోళ్ళతో పిండేసింది’.
“అమ్మా….” సిగ్నల్ పడింది
“ఏం మొగాడివిరా……నువ్వు, ఆడది నీ chest పట్టుకుంటే’ అమ్మా.. అమ్మమ్మా, అంటున్నావ్”
“ఏంటి ‘రా’ నా”
“ఆ.. వచ్చేస్తావ్.. మాట ఇచ్చావ్ కదా.. నేను ఎంత tempt చేసినా… నువ్వు రాను అని”
“అది కాదు, జయ నువ్వు నన్ను రా.. అంటున్నావ్”.
“అందుకని advantage తీసుకుందామనా…”
“ఓహ్ మై GOD, యి can’t understand.. you….are…such a damn…”
సిగ్నల్ దగ్గర మమ్మల్ని ఎవ్వరో చూస్తున్నట్లు అనిపించింది. right side చూసాను. correct, కార్ లో నుండి చూస్తున్నారు. ఒక అతను పెద్దోడే సఫారీ లో ఉన్నాడు.ప్రక్కన ఉన్న అతనికి చూపించి ఎదో చెబుతున్నాడు. కార్ వెనక seat లో కూర్చున్నారు వాళ్ళిద్దరూ.
“చూడు, ఆ couple., ఆ bike మీన, వాణ్ణి ఎంత గట్టిగ పట్టుకున్నదో, మస్త్ body ఉన్నది గదా, గాండ్ దేకో, మస్త్ మాల్”.
“చూడు మొగుణ్ణి ఎంత మంచిగా పట్టుకున్నదో, పెండ్లి అయి సంవత్సరం కూడా అయినదో లేదో. మాచింగ్ డ్రెస్, మాచింగ్ పార్టనర్”,
డ్రైవర్ కూడా వాళ్ళతో మాటల జత కలిపాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *