ఒక అందమైన ఆంటీ 134

జయ నన్ను చురుగ్గా చూసింది…, “కమల్ ఎవరైనా చూస్తారని కూడా లేదు ఆమ్మో ఏం మనిషో ఏంటో,,,, ఎదో పెళ్ళాన్ని పిసికినట్లు పిసికేసాడు, ఛీ మీ పనులకి నా గుండె ఎంతలా కొట్టుకుంటోన్దో తెలుసా. నేనేమైనా మీ పెళ్ళాన్ని అనుకుంటున్నారా”
“అది కాదూ…,”
“ఏది కాదు, అదులో కూడా చేయి పెట్టి కెలకండి, నన్ను అందరిముందే ఇక్క్కడే లేపి చేయ్యాది అప్పుడుకూడా మీ కుతి తీర్చుకోవడానికి మా గెస్ట్ హౌస్ కి తీసుకువెళ్ళి వారం రోజులు నన్ను అనుభవించండి………..”
*ఇదేంట్రా బాబు……… feel అవుతోందా! లేక information ఇస్తోందా….. ఎదవుతే అవుతుంది, రివర్స్ gear లో వద్దాం*
“సరే నండి జయలక్ష్మినారాయణ గారు, మిమ్మల్ని touch చెయ్యడం తప్పే, కానీ restaurant లో మిమ్ముల్ని భార్యా అని couple అని భార్యలా behave చేశారు కదా”
“అవును, అయితే”
“మరి మీ husband, ఇలానే చేతులు కట్టుకుని మీ ఆజ్ఞ్య కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారా…..! బుల్ షిట్, anyway thank you for the treat…అయినా మిమ్మల్ని ఇంత అందంగా ఎవరు పుట్టమన్నరండి, ఎవరు అసలు ఈ ఒళ్ళు చూడండి ఆ సళ్ళు చూడండి…నా చేతికి అసలు దొరుకుతున్నాయా
“ఇలా వ్ఆహ్…….”మళ్ళీ న… లు.. పు….తున్నారు
“వీటిని చూస్తూ….చూడు… నేను నలుపుతూ ఉంటే ఎలా జాకెట్ పగలకోట్టుకుని బయటకు వస్తూన్నాయి“
“ఆఆఆఆఆఅ సలపరంగా ఉంది కమల్”
“వీటిని నలపకుండా ఏ మొగాడు ఊరుకుంటాడు”
“అబ్బా……”
“40 సైజు ఉంటాయా”
“.మ్మ్మ్”
“ఆ జాకెట్ కింద ఖాళీ చూడు, రెండు footballs పక్క పక్కన పెట్టి జాకెట్లో బంధిస్తే తట్టుకోలేక……ఆ బంతులు రెండిటి మద్యా ఖాళీ బొడ్డువరకూ కసి కసిగా ఉంది…… ఆ జాకెట్ చూడు కొంచెం బరువుకే అల్లల్లాడి పోతాయి…., ఇంత బరువుని ఎలా మోస్తున్నాయో, ఏమో., ఆ గాడిలో వేలేంటి చెయ్యే పట్టేలా ఉంది……..ఆ….ఆ… దొరికింది నీ చన్ను ఒకటి దొరికింది…….
“ఆఆఆఆఆఆఆఆఅ నలపకురా”
“నడుము చూడండి అబ్బా సునామీ సుడిగుండం ఇక్కడే సుళ్ళు తిరుగుతూ పుట్టిందేమో ఇలా కసిగా పాతుకుని నలిపి
“ఆఆఆఆఆఆఅ”
“నాశనం చేసేదాకా ఊరుకుంటుందా……….
‘చెళ్ళు’ ‘చెళ్ళు’ “మొగాడు కింద పడి కొట్టుకుంటాడు ఆ సీటేంటి ఆ సీటు
“ఆఆఆఆఅ అమ్మా,……. అలా చరుస్తారెంటి”
“మాట్లాడకండి”
“ఈ structure చూడండి….చూస్తూ చూస్తూ ఏ మొగాడు ఊరుకుంటాడు”.
“ఆడవాళ్ళ తొడలు అరటి భొదలు అంటారు కానీ మీ తొడలు,,,నాకు అక్కాడే ఉండాలని ఉంది“
“ఆగండి ఆ….ఇలా తొడల మద్య చేయి దూరుస్తారా………..
“ఆఆఆఆఆఆఆఅ ప్లీజ్ కమల్, నీ స్పర్స నేను భరించలేకుండా ఉన్నాను… మ్మ్ తొడల మద్య నీ చేయి నా బొద్దుకిన్డకు పాకుతోంది ఆయా clitoris………, clitoris……….అఆః అయ్య………..బా………బో”
“కమల్ ఇక్కడే కారి పోతాను ఇటు పూకులోనూ ఆ అటు నా పిర్రాలను అలా నలుపుతావేంటి” “అమ్మ్మమ్మ్మ్మమ్మాఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ”
ఆఆ
“your ఆర్డర్ సర్,”
“yah, ప్లీజ్ serve the డిష్,”
“.మ్ .మ్ .మ్ .మ్ .మ్ మీరు వెళ్ళండి మేము పిలుస్తాము” కమల్ వాడు చూడలేదు, చూస్తే ఆఆఆఅ,
“clitoris తో ఒక 5, 6 నిముషాలు ఆడుకున్నాను.”
“కమల్ చేయి తీ అందరిముందూ నా పరువు పోతుంది, నీ వేలు నా దాంట్లో లోపల ఆడిస్తున్నావ్… ఆఆఆఅ నా చీర కుచ్చిల్లు ఊడి పోతాయి……..అమ్మా, నన్ను తిననీయవా..సూప్ చల్లారిపోతుంది…. చాలు
“నేను ఇక్కడే కారిపోయ్యేలా ఉన్నాను………”
“నాకు మత్తుగా ఉంది” slow గా ఎంజాయ్ చేస్తోంది
“నా వేలితో కూడా ఇంత సుఖం ఎప్పుడూ రాలేదు. నిన్ను భోజనానికి ఆఆఆఆఆఆ, పిలవడమే wrong అయింది”.
“నేను తట్టుకోలేక పోతున్నాను ప్లీజ్.జ్……జ్ అని నా చేయి లాగేసింది..”
నేను మళ్ళీ పెట్టపోతుంటే, నా చేయి పట్టుకుని ఎదురుగా ఉన్న సూప్ లో నా వేలును ముంచేసింది…………నాకు
ఒక్కసారి కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగాయి…..నేను పంటి బిగువున ఓర్చుకుని ఆ వేలు నోట్లో పెట్టుకుని చల్ల బరుచుకున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *