ఒక అందమైన ఆంటీ 3 103

నీ ప్యాంటు షర్టు చేంజ్ చేసుకోలేదే., పార్టీ వేర్ లోనే ఉన్నావ్, ఏమైంది నీకు” అంటూ పెళ్ళాం లక్షణాలు పుణికి పుచ్చుకున్నట్లు కొంచెం కమాండింగ్ గానే అడిగింది.
నేనేం చెప్పాలి, శాంతి కమ్మగా దేన్గించుకుందని చెప్పాలా లేక నస్రీన్ తన బట్టల్లో ఉచ్చ పోసుకుంటే దాని పూకు నాకాను అందుకే ఇంటి కి వెళ్ళలేదని చెప్పాలా? ఏం చెప్పినా ఇది సివంగి లా నా మీద విరుచుకు పడిపోతుంది.
నసిగి ఎదో దాటేసాను.
శిరీషకు ఏం తెలుసు రాత్రి ఏమ్మ్ మ్ మ్ జరిగిందో……….
రాత్రి జరిగింది అంతా కళ్ళముందు మెదులుతోంది….మా పిల్లాడు ఊరుకుంటాడా……?
లేచి కూర్చోడుఊ…………….ప్యాంటు లో జండా కర్ర లేపుకుని కూర్చున్నాడు.
శిరీష గమనించింది.
“ఏంటి,నిన్న బండి మీద వెళ్ళింది గుర్తుకోచ్చిందా?” అంటూ ప్యాంటు మీద నుండే మావాడిని రాస్తోంది..
నాకు వినపడనట్లు “ఏంటి, ఏంటి” అంటూ రెట్టించాను.
స్స్సస్స్స్…మా వాడు ఎదురుగా నిండైన అందాలు కవ్విస్తుంటే…….దీనమ్మ ముళ్ళు గుచ్చుతే కానీ నా తీట తీరదు.
శిరీ అని చేయి పట్టుకుని నా ఒళ్లోకి గుంజుకున్నాను. మా వాడు, పాంట్లో నిక్క పొడుచుకుని, ప్యాంట్ టైట్ అయిపొయింది, బద్దలు కొట్టుకుని వచ్చేలా ఉన్నాడు.
శిరీష పిర్రలు మా వాడి మీద ల్యాండ్ అయినయి.
దాని బంతులు మంచి కసిగా ఉన్నాయి 36” సైజు ఉండచ్చు. bra లో నిప్పలు పొడుచుకు వస్తున్నాయి…ఇవి ఎప్పుడూ అంతే..
నలుపుతుంటే, ఎదురుతిరుగుతూ ఉంటాయి.
మా వాడిని దాని పిర్రల మద్య సెట్ చేసి చిన్నగా తోస్తునాను. దాని bottom లో చిన్నగా తోయ్యసాగాను.
“hey కమల్ leggin చిరిగిపోతుంది. హాహా ఆఅపు….అలాగ తోయ్యకు”
“ఏం చిరగదులే……,”
“ఏం చిరగదేంటి, చిరిగిపోతేనూ, బొక్క పడింది చూడు”, అని అమాయకంగా వంగి చూపిస్తోంది.
“ఏయ్, ఏం చేస్తున్నావ్? ఆపు ప్లీజ్”,
విదిలించుకుని “పోకిరీ వేషాలు వెయ్యకు కమల్,”
“నీకు బాగా గీరే, నిన్ను బతిమాలుతున్నానని…”
“ప్లీజ్….కమల్” అని
“ఇవ్వన్నీ పెళ్ళయ్యాకే అప్పుడుదాకా… Duty first, మిగిలినయన్నీ నెక్స్ట్” అంటూ పట్టు విడిపించుకోలేక చేతిమీద ఫైల్ తో కొట్టి వెళ్ళిపోయింది.
ఉస్, పోవే, I don’t like you,
అవునా we will see.,అని opposite cubicle లో..కూర్చుంది. ఎదో వ్రాసుకుంటూ……….eye మూలగా ఒక లుక్ వేస్తోంది.
నేను ఎంత చూడకుండా ఉందామని అనుకున్నా మనసు ఆగదు కదా…
కుర్చీలో కూర్చుని బరువుల్ని డెస్క్ మీదకు ప్రెస్ చేస్తూ ఒక లుక్ వేస్తోంది.
తన బంతులు cleavage అయిన చూద్దామంటే చున్నీ అడ్డంగా ఉంది. శిరీష పిర్రలు గుండ్రంగా బలిసి చైర్ లో ఒత్తిగిలి బాగా పైలాంచి పొయ్యాయి.కొంచెం ఎడమ కాలు ఎత్తింది కాళ్ళ మద్యన చోటులో నుండి తన పంతీస్ లైన్ కనిపిస్తోంది కొంచెం మద్యగా రెండు నారించ తొనలు ఎదురు ఎదురుగా పెట్టినట్లు, హూమ్ బావుంది, మత్తుగా మావాడు నిద్రలేచ్చి, వాళ్ళు విరుచుకుంటున్నాడు. అండర్వేర్ లో మొడ్డ నిగిడి పోయి దాని ముందోలు వెనక్కు వెళ్ళిపోయింది. లోపల రాసుకుంటూ ఉంటె ప్రాణం విలవిలా అంటోంది. ఎదో ఒకటి చెయ్యకముందే ప్యాంటులో కక్కేసామా పరువుపోతుంది. దీనమ్మ ఏం కవ్విస్తున్నావే, సరే మనం కూడా మన తెలివి తేటలు చూపిద్దామని నేనూ నా పనిలో పడ్డట్టు నటించాసాగాను.
నేను చూడట్లేదని గమనించింది. serious గా వచ్చి ఏం చేస్తున్నావ్ అంటూ చేతి మీద స్టిఫ్ఫ్ గా నిలబడి system లోకి చూస్తూ నా ముఖం మీదకు తన గుబ్బలు తీసుకొచ్చింది.
“హూమ్”,
దాని ఒంట్లోంచి వచ్చే చెమట కూడా సువాసనగానే ఉంది. ముఖం మీదకు తగులుతున్నాయి. నా పని అయిపొయింది. దీన్ని ఎదో చేస్తే గాని మనస్సు శాంతిన్చదు.
నా ఊపిరి దాని బంతులకి వెచ్చగా తగులుతోంది. ఓఓఓఓఓఓఫ్ఫ్ఫ్ఫ అంటూ
నేను చైర్ లో కూర్చుని ఉన్నాను. pen తీసుకుని నోట్ పాడ్ మీద రాసుకుంటూ…పే తో తన చల్ల మొనల దగ్గర రాయడం స్టార్ట్ చేసాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *