ఒక అందమైన ఆంటీ 3 110

“శాంతీ, నీ పెదాలు చాలా మృదువుగా ఉన్నాయి. నీ దగ్గర ఎంత సువాసన వేస్తోందే,”
“shut up, దాన్ని తీసుకుని పద బాత్రూం లో షవర్ కింద కూర్చోపెట్టు” అని తను వెళ్ళిపోయింది.
నేను ఏ టవల్ కట్టుకోలేదు, నస్రీన్ ను చేతుల్లో ఎత్తుకుని,షవర్ కింద నిల్చో బెట్టాను అది నా మీద వాలిపోతోంది. దాని లేత పెదాలు చూస్తే నా పెదాలు ఊరుకోవట్లేదు. అలానే నోట్లోకి తీసుకుని షాంపూ చేతుల్లోకి తీసుకుని, దాని తల ఒళ్ళు, అంత శుభ్రం చేస్తున్నాను.
దాని ఒళ్ళంతా దూది పింజలా, ఎక్కడ పట్టుకున్న కైపెక్కించే ఒళ్ళు, మెత్తని సన్ను, మెత్తగా… చేతులు అక్కడకు వెళ్ళగానే…నేను ఆగలేకపోయ్యను మనసు నలుపు అఆపకు అంటూ రెచ్చ గొడుతున్నది.
అవి కూడా నలుపుతూ ఉన్నకొద్దీ, చేతుల్లో బలుస్తున్నాయి.
నలుపుడికి, పచ్చటి నరాలు తెల్లటి ఒంటి మీద తాడు పెనినట్లు పొంగుతున్నాయ్. తెల్లటి ఒళ్ళు కావటం తో చెయ్యి వెయ్యగానే అక్కడ వాతలు తేలినట్లు.. చేతి అచ్చులు పడుతున్నాయి.
దాని కాళ్ళ మద్య, వేళ్ళతో పామి, దాని పూ రెమ్మలు touch చెయ్యగానే, అఆః ఉఫ్ అంటూ దాని గొంతు sharp గా సవ్వడి చేస్తోంది. నెమ్మదిగా నలుపుతూ దాన్ని తిప్ప్పి నా మొడ్డ దాని నోట్లో పెట్టి. నడుము గట్టిగా పట్టుకుని కాళ్ళు నా భుజం చుట్టూ వేసుకుని దాని పూకులో నా నాలుక దూర్చాను. హాఆఆఆఆఅ అంటూ అది నోట్లో నాది చీకట్లేదు. అందుకని నేనే దొబ్బసాగాను. గొంతుకు పోలమారినట్లుంది. దాన్ని తిప్పి
ఒక కాలు నా భుజం మీద వేసుకుని, ఎత్తుకుని, మా వాణ్ణి దాని పూ రెమ్మల్లో సర్ది, నా మొడ్డ మీదకు దాన్ని దిన్చాను.
“హాఆఆఆఆ” అని మెడ వెనకకు సారించింది. అలానే పట్టుకుని మా వాణ్ణి నరాలు నిక్క పొడుచుకుని దాని పూ రెమ్మల్లో దూసుకుపోతున్నాడు.
దాని ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ దాని లోపలకు కడుపులోకి కసిగా దొబ్బ సాగాను.
కార్ piston తుపాక తుపాక అంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది కానీ నా piston ని దీని కండరాలు వొడిసి పట్టుకున్తున్నాయ్, దాని సన్ను నా నోట్లో నలిగిపోతోంది. మొనను అందుకుని కసిగా కొరికాను
“హావ్ హావ్” అంటూ నన్ను చుట్టేసుకుంది. నాకు అనుమానం వచ్చి చూసాను మెలుకువగానే ఉంది.
“ఏయ్ దొంగ, నాటకాలడుతున్నవా?”
“అలానే చెయ్యి, అంటూ నా మెడ చుట్టూ చేతులు చుట్టి నన్ను పోదువుకుంటోంది.
“బాగుంది, మేరె లాడ్లా, నీ లవడా నా కడుపులో గుచ్చుతోంది. ఆహ్ ఆహ్, ఆపకు కుచ్చు, అట్లనే కుచ్చు ”.అంటూ అరుపులు
“ఇస్కి లవడా దేకో కిత్నా మోటాహై, పాడ్ దెగి మేరి చూత్………ఆఆఆఆఆఆఆఆ అమ్మీ”
“చిన్నగ చెయ్ kishan అది సచ్చేతట్లుంది”
“హాహాఆఆఆఆఆఆఆఆఅ……………….దాల్ దియా….ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్….దీరే దీరే, తేరి మా…..కి………..హాఆఆఆ, దాని అరుపులు, చెవులు తూట్లు పోడుస్తున్నాయ్.
దాని దిగమని చెప్పి, ఒంగోపెట్టాను, కాళ్ళు వెడల్పు చేసి ఒక్క తోపు తోసాను. గొంతు నరాలు తెగిపోయినట్లు అరిచింది
“హై అల్లా” అంటూ బూతులు లంఘిన్చుకుంది…….”హే చినాల్కా బచ్చ …….అరే సువర్ కా బచ్చా……సాలే, తేరి మర్దాంగి దిఖారహేహో…….నీ మగతనం చూపిస్తున్నావా?, మేరి చూత్ పాడ్ దోగే క్యా, చోడో సాలే” నాకు దాని అరుపులు ఇంకా కసిగా రేచ్చాగోడుతున్నాయ్ రెండు సళ్ళు పట్టుకునిఇంకా లోపలకు తోసాను.
“హ హ హ ఆహా టప్ హ టప్ హ టప్ హ టప్ హ టప్ టప్ టప్ టప్ హో హో హో మై జాడ్ గయి, సాలే మై జాది గయి”
అలా ఎంత సేపు జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ బాత్రూం డోర్ దగ్గర శాంతి గొంతు వినపడింది.
“అయిందా? గంటసేపటి నుండి మీ అరుపులు, చప్పుళ్ళు వినలేక పోతున్నా, బయటకు రారి”
“బీచ్ మే తు కైకు చిల్లరహీహై శాంతి(మధ్యలో నువ్వెందుకు అరుస్తున్నావ్)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *