ఒక అందమైన ఆంటీ 3 67

తరువాత నా వెనుక చేరి దాని సళ్ళతో వత్తసాగింది.
శాంతి: వెనక చూసుకో, ఏం చేస్తోందో
నా మొడ్డ ఆగటం లేదు వెనుకనుండి దాని ఫ్రెండ్ నా పిచ్చలు పట్టుకు పిసక సాగింది.
శాంతి కాలు వెడం చేసి లేన్గ్గిన్స్ మధ్య మా వాణ్ణి కుదుర్చుకుని రుద్ద సాగింది.
అందరి ముందూ దాన్ని ఏమీ చెయ్యలేను. శాంతి పిర్రలూ, దాని గుద్ద, నడుమూ
ఆపైన దాని టాప్ లో నుండి సళ్ళు పుచ్చుకుని నలుపుకుంటూ ఎవ్వరైనా చూస్తారేమో అని చేతులు తీసెయ్యడం.
వెనుక దాని ఫ్రెండ్ నలుపుడికి తట్టుకోలేక చెయ్యి వెనక్కు తీసుకెళ్ళి దాని పూకు పట్టుకుని కసిక్కిన నలిపెసాను
నెమ్మదిగా వెనుక ఉన్న శాంతి ఫ్రెండ్ పూకు నలపసాగాను.
ఇలా మా stop వచ్చేవరకూ నాకు నరకం చూపించారు. దాని కాళ్ళ మధ్య తడి చేరింది
దాని రుద్దుడు తో ఇద్దరికీ రెడీ అయ్యిపోయ్యేలా ఉంది.
బావ ప్రాప్తయిపోయింది. పాపం దాని ఫ్రెండ్ మాత్రం కాళ్ళ మధ్య బుక్ అడ్డం పెట్టుకుని పిసుక్కుంటూనే ఉంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *