ఒక అందమైన ఆంటీ 3 105

ముఖం తిప్పుకుంది.
ఒర్నాయినో….మాట్లాడదే!
మాట్లాడకుండా తన ఫ్రెండ్ తో కలిసి బస్సు ఎక్కేసింది. నా వైపు కూడా చూడదే……….
తన బస్సు పక్కనుండే follow అయ్యాను; డైరెక్ట్ లుక్ కూడా వెయ్యట్లేదు. కానీ తన ఫ్రెండ్ మాత్రం ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతోంది.
ఆఫీస్ కి పోయి సేల్ల్లార్ లో బైక్ పెట్టి పైకి నడిచాను., thumb imp ఇచ్చి వెళ్ళి నా seat లో కూర్చున్నాను. ఇంకా శిరీష రాలేదు.
మా వర్క్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. వర్క్ చూసుకుంటున్నాను., నన్ను ఎవ్వరో చూస్తునట్లు చూపులు ఏవో వీపుకి గుచ్చుకున్నట్లు అనిపించి, తల తిప్పి చూశాను శిరీష నావంకే చూస్తోంది.
నేను చూసేటప్పటికి ముఖం తిప్పేసుకుంది.
పోనీ పలకరిద్దామా అంటే అలిగి అటకెక్కి కూర్చుంటుంది. నిజమే ఆడవారి మాటలకు అర్ధాలు వేరులే. ఇంకా నయ్యం అపార్ధాలు వేరులే అనలేదు.
మా lead వర్క్ వివరించాడు.
లంచ్ లో
మా కొలీగ్స్ తో పాటూ కూర్చోడానికి టేబుల్ దగ్గరకు వెళ్తున్నాను. నస్రీన్ సైగ చేసి, తన పక్కన seat చూపించింది, కూర్చున్నాను.
మా వాళ్ళు, జోక్స్ వెయ్యడం మొదలు పెట్టారు. మాకు ఎదురుగా శాంతి, శిరీష ఇద్దరూ కూర్చున్నారు.
శిరీష అందుకుంది. “ఇది లేడీస్ టేబుల్ కదా, ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చునాడు”, అంటూ శాంతి తో ఎదో గోనుగుతోంది.
శాంతి మౌనంగా కూర్చునే ఉంది. కానీ పైన ఒక button తేసేసినట్లు ఉంది. ‘V’ shape చూడీ దార్, కావాలని దాని గుబ్బాలని ఆరగా చూపిస్తోంది. కిందకు పాకినట్లు జరిగి తన సల్లుతబ్లె అంచుకు వత్తుతోంది.
శిరీష ముక్కుపుటాలేగారేస్తూ “ఏందీ నస్రీన్, ఎక్కడ జాఘా లేనట్లు పోయి ఒల్లో కూర్చున్నావ్?”,
“పక్కన కూర్చుంటే కూడా తప్పా?”
“పోయి, వొళ్ళో కూర్చోరాదు, ఈడ ఎవ్వరు ఆపినారు నిన్ను”
“తీక్ హై ….క్యా జావూ(కూర్చోవాల్నా?)”
ఇది నిజంగానే వచ్చి కూర్చునేలా ఉంది. నేను మా టీం అందరినీ చూసాను.
నస్రీన్, అందరి ముందూ నా ఒళ్లో కూర్చున్నట్లే కూర్చుని లేచ్చి పక్కన కూర్చుంది.
మా TL సైగ చేశాడు జాగ్రత్త అంటూ
శిరీష మింగేసేలా చూస్తోంది. అది ఊరుకోదు అనుకుంటూనే ఉన్నాను.
“కమల్, whats wrong with you? behave yourself this is office” అంటూ గయ్యిమంటూ లేచింది.
నస్రీన్ హిందీలో బూతులు లంఘిన్చుకుంది.
మా TL సైగ చేసాడు జాగ్రత్త అంటూ..
ఆ రోజు అలా గడిచిపోయింది.
మర్నాడు ఉదయం లేచి ఎలాగయినా శాంతిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కాపెసాను.
మామూలుగానే బయటికి వచ్చి ఆఫీస్ కు బయలు దేరింది. కానీ నన్ను చూసి కూడా చూడనట్లు నటించి; వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతోంది. నా బైక్ మీద మాత్రం రాలేదు.
ఆఫీస్ లో 3 అంకె వేసుకుని గుర్రుగానే చూస్తోంది.
నస్రీన్ ను అడిగాను శాంతి నన్ను avoid చేస్తోంది. నువ్వు సెట్ రైట్ చెయ్యవా అని
నస్రీన్ శాంతితో మాట్లాడింది.
కానీ response అయితే లేదు.
మర్నాడు ఉదయం లేచి ఆఫీసుకు బయలు దేరాను,
నస్రీన్ కు ఫోన్ చేసి శాంతి తో మాట్లాడిందో లేదో అని కనుక్కునాను.
“నువ్వు బస్సు లో బయలుదేరు; శాంతి ఎక్కిన బస్సు లో ఎక్కు” అంటూ prompt చేసింది.
బైక్ అక్కడే పెట్టేసి, బస్సు లో బయలు దేరి వాళ్ళ ఇంటికి త్వరగ చేరుకున్నాను.
తను చూడీ దార్ లో బస్ స్టాప్ కు బయలు దేరింది.
తన వెనుకే బస్సు ఎక్కాను. బస్సు లోకి లేడీస్ ఎంట్రన్స్ లో నుండి allow చెయ్యరు అయినా…ఎక్కాను. తన ఫ్రెండ్ మాత్రం నన్ను చురుగ్గా చూసింది.
Full rush గా ఉంది. కండక్టర్ నన్ను వెనక్కు వెళ్ళమని చెప్పింది. అయినా శాంతి వెనకే నిలబడ్డాను.
మెడ వరకూ చున్నీ, బ్లాకు కలర్ డ్రెస్, bottom జగ్గిన్స్, తెల్లటి మెడ, ఎగురుతూ ఉన్న loose హెయిర్., పెర్ఫ్యూమ్ ‘హోఓఓఓఓమ్ Angel’ its so hot.
తన వెనుకే చేరాను, పలుకరించినా మాట్లాడట్లేదు. Iron bar కి support గా నిలబడి చూస్తూ ఉన్నాను.
వెనుక నుండి ఇసుక తిన్నెలు భలే కవ్విస్తున్నాయ్. గాలి వీచినప్పుడల్లా టాప్ పైకి లేచి, దాని బలిసిన గుద్ద కనువిందు చేస్తోంది.
గుద్ద బొక్క చీలిక స్పృష్టంగా కనిపించి కవ్విస్తోంది. మావాడు గుద్ద బొక్క కే గురిపెట్టాడు…..క్యా ఖూబ్ హై చిత్త్హాడ్ రోడ్ రోల్లర్ జైసే………..పకడ్ కే అయిసేహి ఘుసావూ…
బ్లాకు డ్రెస్, transparent టాప్ లో brassire strips వెనుకనుండి ఒర్నాయినో mind బ్లాగ్గింగ్, కావాలని bra టైట్ గా వేస్తారేమో….. తెల్లటి నడుము టైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ డ్రెస్ లో వంపు తిరిగి చూస్తే ఒళ్ళు జల్లుమంటోంది.
చేతుల నిండుగా నడుము దొరక బుచ్చుకుని నలపసాగాను. మంచి కసిగా ఉంది
.స్స్ సు.. దానికి కూడా నచ్చినట్లుంది దాని నోట్లో నుండి స్పెల్లింగ్ mistakes వినపడుతున్నాయి.
మా వాడు లేచి టైట్గా నిల్చున్నాడు.
దాని గుద్ద కవ్విస్తోంది పుచ్చాపల్లు మధ్య మొడ్డ తో రాయసాగాను., గమనించినట్లుంది. నెమ్మదిగా నా జిప్ ఓపెన్ చేసి, నా దాన్ని బయటకు తీసి బలంగా పిసికింది.
నా చెవిలో “ఆఫీస్ కు వెళ్ళేవరకూ నువ్వు ఇలా ఓపెన్ చేసే ఉంచాలి” అని తన ఫ్రెండ్ ను రమ్మని నా వెనుక నిలబెట్టి దానికేదో చెప్పింది.
దాని ఫ్రెండ్ ముందు ఒప్పుకోలేదు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *