ఒక అందమైన ఆంటీ 2 37

జయా ఫోన్ చేసినట్లుంది. చూస్తే సంపత్ గాని నెంబర్
హై,
ఏంట్రా…ఏంటి సంగతి ఫోన్ చేసావ్?
“hey మామా, నీకు ప్రదీప ఫోన్ చేసిందా?”
“లేదురా”.
“ఏంట్రా, నువ్వు రేపు ఫ్రీ నా?
“దేనికి”
“రేపు some పార్టీ అని చెప్పింది, నువ్వు free గా ఉన్నావా? నన్ను అడిగింది నీకు ఫోన్ చెయ్యమని;
“నీ నెంబర్ ఇచ్చా. ఏమన్నా call చేసిందా?”.
“లేదు, అకేషన్ ఏంట్రా?,
“nothing మామా, some get together, I think”.
“నువ్వు వస్తున్నావ్ కదా?”
“yah, sure”
రాత్రి 11 అయింది.
నిద్రలో…ఉండగా
ఫోన్ రింగ్ అయింది.
“హెల్ల్లో”
“హాయ్, నిద్రలో ఉన్నావా?”
“హ……..య్య్……………..మ్………హెయి……..దీపా”
“సారీ ప్ర….దీపా”
“………………పర్వాలేదే గుర్తుపట్టావే……..ఎందుకు సారీ నువ్వు ఎలా పిలిచినా నాకు o.k”
“ఆ……….yah చెప్పు ఏంటి సంగతి ఇంత రాత్రి, ఇలా…………”
“నేను ఫోన్ చెయ్యకూడదా…?”
ఆడవాళ్ళు, మనం అడిగిన దానికి అస్సలు ఆన్సర్ ఇవ్వరు. ఉల్టా మళ్ళీ questions………..
“you are always welcome ప్రదీప, ……….సంపత్ ఫోన్ చేసాడు. నువ్వు చేస్తావని చెప్పాడు. అవును ఏంటి అకేషన్”.
“ఏ చెబితే కానీ రావా?”
“ప్లీజ్ ప్రదీ………….సరే వస్తాను ఇప్పటికైనా చెబుతావా లేదా?”
“Any engagements tomorrow…”
“Nothing డియర్”
“ఒక విషయం అడుగుతాను నిజం చెబుతావా కమల్?”
“హ….అడుగు”,
“ఆ ఏం లేదులే, తరువాత అడుగుతాను”.
“ఒఫ్……..నీ ఇష్టం.., అలాగే.,”
“ఆ…….ఆఅమే who is she?”
“ఎవ్వరు? ఎవరిని గురించి అడుగుతున్నావ్”.
“అదే, నీ బైక్ లో వచ్చింది కదా?”
“నా లవర్……..ఉండకూడదా?”
“చాలా హాట్ హాట్ గా ఉంది. are you in date…………?”
“of course, yes………..”
“so, you had her……….and ffff………………d?”
“why are you asking, all these things”
“so, you have fucked her”.
“What do you want pradeepa, ఏం కావాలి నీకు?”
“నాకా?! నాకు ఏం కావాలన్నా సంపత్ ఇస్తాడు, ఇంకేం కావాలి నాకు?”
“ఏమైంది, ఎందుకడుగుతున్నావ్ ఇవ్వన్నీ…….”
“I don’t think she is Hot…..kamal?”
“Hot?! not only hot, Voluptuous, curvy, bosomy..

3 Comments

Add a Comment
  1. Super bro story keka ilane continue chy bro kathani nuv assalu thaggodhu

  2. hi modern anubhavam nuvve rasava..
    mati edi EMI storie dengudu ledu vatti sodichebuthunnavu..

  3. కధ అంత సోదిలా ఉంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *