ఇలా ప్రపంచంలోని అందాలన్నీ నీలోనే ఉన్నాయి – 4 41

“నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందారా… ”
“అవున్రా నాకు పిచ్చె పట్టింది… ఆ పిచ్చికి మందు మీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవడం….”
“నా మాట విను రవీ… బాగోదు రా … మన ఇంటి పరువు మర్యాద అన్నీ గంగలో కలిసిపోతాయి…”
“ఏమైనా కానీరా… కానీ నేను చెప్పింది జరగాలి… అయినా నేను ఇంతకు ముందే మీకు చెప్పాను… ‘మీరిద్దరూ ఈ ఇంట్లో మాత్రమే భార్యా భర్తలు గా ఉంటే చాలు… సమాజంలో నేనే అక్షరకు భర్త’ అని… కాబట్టి నువ్ చెప్పే పరువు మర్యాదకి ఏమీ కాదు… ”

“ఏమండీ ప్లీస్ అలా మాట్లాడకండీ… .”
“లేదు అక్షరా… ఈ బాధ నేను భరించలేను.. నేను మీకు అంతా విపులంగా చెప్పాను… అయినా మీరు నా మాట వినను అంటున్నారు… ఇంక నేనేం చేయాలి… అందుకే చావాలనుకుంటున్నాను…
అయినా మీరిద్దరూ నా మీద ఒట్టేశారు కదా… ఒట్టేసి ఆ పని చెయ్యకపోతే ఏమిటి దానర్థం… నేను చచ్చినా ఫరావలేదనే కదా… అందుకే నన్ను చావనివ్వండి…. ”

“అయ్యో మళ్లీ మళ్లీ అదే మాట అనొద్దండీ… ప్లీస్…”
“అయితే మీరిద్దరూ నేను కోరినట్టు పెళ్లి చేసుకుంటారా…”
“అయ్యో భగవంతుడా…”
“మనకున్నవి రెండే దారులు అక్షరా… పెళ్లి, చావు…” అంటూ రవి ఎంత చెప్పినా తన పట్టు వదల్లేదు…

ఎంతో సేపు ముగ్గురం వాదించుకున్నాం… ఏమీ లాభం లేకపోయింది… ఎక్కడనుండి సంపాదించాడో రవి ఒక బ్లేడ్ తీసుకుని తన చెయ్యి కోసుకోబోయాడు…. అడ్డుకుని బ్లేడ్ లాగేసుకున్నాం…ఇక రవి వినేట్టు లేదని చివరకు నేను రాజు పెళ్లికి ఒప్పుకున్నాం…

రవి అన్నీ సిద్ధం చేసుకునే ఉన్నాడు… ఒప్పుకున్న వెంటనే తాళిబొట్టు తెచ్చాడు… ఇంట్లో దేవుడి పటం ముందు నా మెళ్ళో తాళి కట్టమంటూ రాజు చేతికి తాళి బొట్టు ఇచ్చాడు… అప్పటికే నా మెళ్ళో రవి కట్టిన తాళి ఉండడంతో రాజు ఆగిపోయాడు… రవి దాన్ని తీసేయమంటే నేను ఒప్పుకోలేదు… రెండోది కట్టడానికి కూడా నేను ఒప్పుకోకపోవడంతో… రవి రెండు ఉంగరాలు ఇచ్చి మార్చుకోమన్నాడు… మౌనంగా రవి చెప్పినట్టు ఉంగరాలు మార్చుకున్నాం… తర్వాత రెండు దండలు ఇచ్చి మా ఇద్దరి చేత మార్పించాడు రవి…

అంతటితో ఆగకుండా ఆ రోజే మాకు ఫస్ట్ నైట్ అంటూ ఏర్పాట్లు చేయడం మొదలుపెట్టాడు…
పనుంది అని రాజు బయటకు వెళ్తుంటే తొమ్మిది గంటల వరకు వచ్చేయమని చెప్పాడు… రాజు ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా బయటకు వెళ్ళిపోయాడు…

ఆ రాత్రి ఏడు గంటల సమయంలోనే రవి నేను భోజనం చేసాము… తర్వాత రవి బయటకు వెళ్ళి ఒక గంట తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాడు… తనతో ఏవేవో తీసుకుని వచ్చాడు… నేను మా బెడ్రూం లో మెదలకుండా కూర్చున్నాను… రవి నా దగ్గరకు వచ్చి స్నానం చేసి .. తనతో పాటు తెచ్చిన ఒక చీర ఇచ్చి కట్టుకొమ్మని చెప్పి వెళ్ళాడు..
రాజు గదిలోకి వెళ్లి బెడ్ ని పూలతో అలంకరించాడు… స్వీట్స్ పళ్ళు తెచ్చి పెట్టాడు…
రాజు వచ్చాక తనని కూడా రెడీ అవ్వమన్నాడు…
మళ్లీ నా దగ్గరకి వచ్చే సరికి నేను ఇంకా స్నానం చేయకపోవడం చూసి అక్షరా.. ప్లీజ్ అంటూ బలవంతంగా బాత్రూమ్లోకి పంపించాడు… నేను ఇక తప్పదన్నట్టు స్నానం చేసాను… సాయంత్రం నుండి రవి చేస్తున్న ఏర్పాట్లు చూస్తుంటే నాకు భయంగా ఉంది… రాజుతో ఇప్పుడెలా అని…
స్నానం చేస్తున్నా అదే ఆలోచన… ఆలోచనల్తోనే స్నానం ముగించి వచ్చా… రవి దగ్గరుండి నాకు చీర కట్టించాడు… తల్లో మల్లెపూలు తురిమాడు… సడన్ గా నాకు మా పెళ్లినాడు రవితో ఏర్పాటు చేసిన ఫస్ట్ నైట్ గుర్తొచ్చింది… ఆ రోజు కూడా అక్క నన్ను ఇలాగే తయారు చేసింది… నా మనస్థితి ఆరోజు ఎలాగుందో.. ఈ రోజూ అలాగే ఉంది…
చివరికి ఇప్పుడు కూడా నేను ఆరోజు లాగే ఏదైనా జరగని అని మనసులో అనుకున్నాను…
రవి నా చేతిలో పాల గ్లాస్ ఉంచి నన్ను రాజు గది వైపుకి తీసుకెళ్తుంటే… “మీరిక్కడే ఆగండి నేను వెళ్తాను” అన్నాను…
“అక్కడి వరకు రానీ..” అన్నాడు రవి…
“ప్లీస్..”. అన్నాను నేను… ఏమనుకున్నాడో గానీ రవి వెనక్కు తిరిగి తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు…
వణుకుతున్న కాళ్లతో నేను రాజు గదిలోకి అడుగుపెట్టాను… బెడ్ మీద రాజు అటు తిరిగి పడుకున్నాడు… నేను కాసేపు అక్కడే నిలబడి డోర్ మూసి మంచం దగ్గరకు వెళ్ళాను… పాలగ్లాస్ పక్కన పెట్టి ఇంకాసేపు అలాగే నుంచున్నాను…
రాజు కదలకుండా పడుకొని ఉన్నాడు..
కాసేపయ్యాక మంచం మీద కూర్చున్నా… రాజు కదలలేదు… నిద్రపోతున్నాడా.. మెలకువగా ఉన్నాడా తెలియదు… అతని మనసులో ఏముందో తెలియదు… నా మనసంతా గందరగోళంగా ఉంది… ఆలోచిస్తూ అలాగే కూర్చున్న నేను ఎలా పడుకున్నానో… ఎప్పుడు నిద్రపోయానో తెలియదు… తెల్లవారుజామున మెలకువ వచ్చి చూసా… రాజు బెడ్ చివర అటు తిరిగి పడుకుని ఉన్నాడు… నేను మళ్ళీ నిద్రపోయేందుకు ట్రై చేసా కానీ నిద్ర రాలేదు…అలాగే పడుకుని ఆలోచిస్తున్నా…. ఆరు గంటల సమయంలో రాజు బెడ్ మీదనుండి లేచి బయటకు వెళ్ళొపోవడం చూసా… నాకు మాత్రం లెవ్వ బుద్దెయ్యక అలాగే పడుకుని ఉన్నాను….

రాజు బయటకు వెళ్లిన తర్వాత రెండు నిమిషాలకి రవి లోపలికి వచ్చాడు… డోర్ దగ్గరే నిలబడి నన్ను పరిశీలనగా చూస్తున్నాడు… ఎందుకు అలా పరిశీలనగా చూస్తున్నాడో ముందు నాకు అర్థం కాలేదు… కాసేపటికి నాకు తట్టింది.. రవి నా చీర వైపు, జుట్టు వైపు, బొట్టు వైపు చూస్తున్నాడు… ఒక్కటీ చెదరలేదు… మంచంపై పూలు ఎక్కువగా నలగలేదు… పక్కన నేను రాత్రి పట్టుకొచ్చిన గ్లాస్ లో పాలు అలాగే ఉన్నాయి… తను పెట్టిన పండ్లు కూడ అలాగే ఉన్నాయి… రాత్రి ఇక్కడ ఏమీ జరగలేదని రవికి అర్థం అయింది… నాకీ విషయం తట్టనందుకు నన్ను నేనే తిట్టుకున్నాను… మా మొదటి రాత్రి రోజు నేను బయటకు వెళ్తుంటే రవి తీసుకున్న జాగ్రత్త నేనూ తీసుకోవాల్సింది… కానీ ఇప్పుడు లాభం లేదు రవి కి తెలిసిపోయింది…
రవి ఇవన్నీ చూస్తుంటే నేను రవినే గమనిస్తున్నాను… విషయం తెలిశాక రవి మొహంలో మారుతున్న రంగులు అర్థం అవుతున్నాయి… తనలో disappointment స్పష్టంగా తెలుస్తుంది నాకు… రవి దీర్ఘంగా నిట్టూర్చి అక్కడనుండి వెళ్ళిపోయాడు…
నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఇంకాసేపు అలాగే పడుకున్నా…

ఒక రెండు మూడు రోజులు రవి మమ్మల్ని గమనిస్తూనే ఉన్నాడు… . రోజూ రాత్రి నేను రవి గదిలో స్నానం చేసి రాజు గదిలోకి వెళ్లి పడుకుంటున్నాను … కావాలనే నేను చాలా ఆలస్యంగా స్నానం చేసి వెళ్తున్నాను… నేను గదిలోకి వెళ్లెప్పటికే రాజు బెడ్ కి ఒక చివర అటు తిరిగి పడుకొని ఉంటున్నాడు… నేను వెళ్లి ఇంకో చివర ఇటు తిరిగి పడుకుంటున్నాను… నేను లేవకముందే రాజు లేచి వెళ్ళిపోతున్నాడు…. తెల్లవారాక నేను మళ్ళీ రవి గదికి వెళ్లి స్నానం చేసుకొని నా పనులు చేసుకుంటున్నాను…
మేమేమైనా దగ్గరయ్యామేమో అని చూసాడు కానీ రవి కొరుకున్నదేదీ జరగలేదు …
నిజానికి ఆ మూడు రోజులు ఎవరమూ ఎవరితోనూ మాట్లాడకోనైన లేదు. ముగ్గురి మధ్యా మౌనమే రాజ్యమేలింది…
శనివారం రాత్రి నేను యధావిధిగా రవి రూంలో స్నానం చేసి నగ్నంగానే బయటకు వచ్చాను … రవి మంచం మీదే కూర్చుని ఉన్నాడు…. నేను కప్ బోర్డ్ దగ్గరకు వెళ్లి బట్టల కోసం చూస్తే అందులో ఒక్క చీర కూడా లేదు… అన్నీ నైటీ లే ఉన్నాయి… అవి కూడా పూర్తిగా ట్రాన్సఫరెంట్ నైటీలు… వెనక్కు తిరిగి చూస్తే రవి నవ్వుతున్నాడు … ఏంటి ఇదంతా అని అడిగితే. … ఏమయ్యింది అన్నాడు… ఇవి వేసుకుని ఇంట్లో ఎలా తిరిగేది అంటే.. ఇక్కడ ఇంకెవరున్నారు…. ఇద్దరమూ నీ మొగుళ్ళమే గా అన్నాడు. …. నాకు ఇంకేం మాట్లాడాలో తెలియలేదు…. కనీసం బ్రా, ప్యాంటీ లైనా ఉంచాడు నయం అనుకుంటూ… ఒక బ్రా ,ప్యాంటీ వేసుకుని వాటి మీదుగా ఒక నైటీ వేసుకుని అద్దం లో చూసుకున్నాను… భారీగా ఉన్న నా ముందరెత్తుల్ని , వెనకెత్తుల్ని ఇన్నర్స్ సగం కూడా కవర్ చేయకపోగా నేను వేసుకున్న నైటీ లోంచి అవి క్లియర్ గా బయటకు తన్నుకొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నాయి… ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు నాకు…… ఇంకాసేపు ఆలోచించి అందులోనుండి ఇంకో నైటీ తీసుకొని దాన్ని కూడా వేసుకున్నా…

1 Comment

Add a Comment
  1. Super excellent story.. keep taupe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *