ఇది కేవలం ఒక అభూత కల్పనా – 2 41

వెంటనే కుటుంబరావు కంగారుగా కిందకి చూసాడు। పద్మజ మీరు చుడండి అన్నారు కళ్ళతోనే సైగ చేసింది, కూతురి ముందు ఆలా దొరికిపోయేటప్పటికీ కాస్త సిగ్గు పడ్డాడు।

కానీ ఆలా చూస్తున్నపుడు గమనించాడు, పద్మజ వోణి జరిగిపోయి, తన జాకెట్లోనుంచి సళ్ళు సగం కనిపిస్తున్నాయి।
అటు పక్క లక్ష్మి నగ్నంగా స్నానం చేస్తోంది, దాన్ని చూస్తూ ఊపుతున్నాడు, కూతురు చూస్తున్న ఆపుకోలేని స్థాయిలో కామం కమ్మేసింది కుటుంబరావుని ।
అక్కడ స్నానం పూర్తి అయింది ఇక్కడ కుటుంబరావుకి కారిపోయింది, ఆ రసం అంత ఎగిరి పద్మజ మొహం పైన పడి ఆలా కారుతూ సళ్ళ సందులోకి జారిపోయింది।
అయ్యో అన్నాడు, పద్మజ తన పేదల మీద వేలు వేసుకొని మన మాటలు వినిపిస్తాయి అన్నారు సైగ చేసి లోపలి వెళ్ళింది।
ఇపుడు కాస్త బెరుకుగా వెళ్ళాడు కుటుంబరావు లోపలి , కూతురి ముందు తల వొంచ్చుకొని కూర్చున్నాడు, పద్మజ ఏమి మాట్లాడకుండా తన సళ్ళ మధ్యలో నీళ్లతో కడ్డుకోని వొచ్చింది।
టీ చేసి తీసుకొని వొచ్చి
నాన్న ఇదిగోండి, అన్నది। వోణి పైట రెండు సళ్ళ మధ్యలోకి వేసుకున్నది, నీళ్లతో తడిసిన తెల్ల జాకెట్ లోనుంచి, ముచ్చికలతో సహా తన సళ్ళు మొత్తం దర్శనం ఇచ్చాయి, కుటుంబరావుకి మళ్ళి లేచింది। అబ్బా నా కూతురు ఎంత ఎడిపోయింది అనుకున్నాడు। తప్పు అనే భావనతో మళ్ళి అటు చూడటం మానేసి।
అమ్మ తమ్ముడు రెండు రోజులు రారు, మావయ్య కి వొంట్లో బాగోలేదు, చూడటానికి వెళ్లారు అంటూ బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు
పద్మజ ఇంటి పని అంత చేసి రాత్రికి భోజనం సిద్ధం చేసి, బెదురూమ్ వైపు వెళ్లి,
నాన్న నేను స్నానానికి వెళ్తున్నాను అన్నది,
అలాగే అన్నాడు తండ్రి ఏదో పుస్తకం చదువుతున్నట్టు నటిస్తూ, కానీ కళ్ళలో కూతురి సళ్లే మెదులుతున్నయ్
పద్మజ బాత్ రూంలోకి వెళ్లి బట్టలు అన్ని విప్పింది అపుడు గుర్తుకువొచ్చింది తన తండ్రి బారు మొడ్డ, ఆ యెర్ర గుండు నుంచి కారిన రసాలు, ఎలాగూ తమ్ముడు లేడు రాత్రికి తనకి మొడ్డ కావాలి అది తండ్రిదే అయితే తప్పు ఏమున్నది అనుకోని, కావాలని తలుపు తెరిచి ఉంచింది

వొంటి మీద నీళ్లు పోసుకుంటూ తండ్రి కోసం ఎదురు చూస్తోంది
అక్కడ నీళ్ల శబ్దం వింటూ కుటుంబరావు తన మొడ్డని లుంగీ పైనుంచే నలుపుకుంటూ, కూతురు కదా చూదామా వొద్దా అని ఆలోచనలో పడిపోయాడు।
పద్మజ ఇంకా ఆగలేక నాన్న తలుపు తీసే వున్నది అంటూ మళ్ళి నీళ్లు పోసుకున్నది
అంతే పరుగు పరుగున వొచ్చి తలుపు ముందు నిలబడి, కూతురిని నగ్నంగా చూసి తన లుంగీ తీయాలా అని ఆలోచిస్తున్నాడు
ఏంటి నాన్న ఆలోచిస్తున్నారు, కానివండి అంటూ సబ్బు తో తన వొంటిని రుద్దుతోంది।
కుటుంబరావు లుంగీ లాగి పడేసి తన మొడ్డని విపరీతమైన వేగంతో కొట్టుకుంటున్నాడు।
పద్మజ మళ్ళి నీళ్లు పోసుకునేటప్పటికీ తండ్రికి కారిపోయింది, నాన్న మీకు వేడి నీళ్లు పెట్టాను, స్నానం చేసి రండి అంటూ ఆలా నగ్నంగానే బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది
స్నానము చేసి బయిటికి వొచ్చేటప్పటికీ మంచం మీద తెల్ల లుంగీ పెట్టి వున్నది। అది కట్టుకొని పీట కూర్చున్నాడు , పద్మజ తెల్ల నైటీ వేసుకొని తలలో మల్లెపువ్వులు పెట్టుకొని వున్నది, నైటీ ముందు వైపు బాగా లూజుగా ఉండటంతో దాంట్లో నుంచి సగానికి పైగా సళ్ళు కనపడుతున్నాయి వొంగినపుడల్లా, పద్మజ మాటి మాటికీ వొంగుతూ వొందిస్తూ ఉండటంతో కుటుంబరావు మొడ్డ లేచి నిల్చున్నది। పద్మజ అన్నం తింటూ ఏంటి నాన్న తినేటపుడుకూడాన అన్నది మొడ్డ వైపు చూస్తూ, సర్దుకొని కూర్చున్నాడు।
భోజనాలు అయ్యాక వెళ్లి మంచం మీద పడుకున్నాడే కానీ నిద్రరావట్లేదు
అంతలో పద్మజ పాలు తీసుకొని వొచింది, నాన్న ఇదిగో అని తండ్రి చేతికి ఇచ్చింది, తన వేళ్ళని తాకుతూ గ్లాసు తీసుకొని సగం తాగి, ఇదిగో అమ్మాయి నువ్వు తాగు అన్నాడు, పద్మజ పాలు తాగేసి, తండ్రి పక్కనే పడుకున్నది।
తన వొళ్ళు విరుచుకుంటూ తండ్రి నగ్నంగా వున్నా చాతి మీద చేయి వేసి వెంట్రుకలను నిమురుతూ తన కుడి కాలు తండ్రి రెండు కాళ్ళ మీద వేసింది

తన కాలుని తండ్రి తొడల దాక తెచ్చి పైకి కిందకి రుద్దుతోంది, అప్పటికే కాస్త గట్టి పడ్డ కుటుంబరావు మొడ్డ ఇపుడు పూర్తిగా లేచి నిల్చున్నది,
నాన్న ఆ గుడారం ఏంటి నాన్న
సిగ్గుతో చిన్నగా నవ్వాడు
తన చేతిని లుంగీ చెరుగులోపల పెడుతూ కింద కాయలని పట్టి నిమిరింది, దాంతో మొడ్డ మరింత గట్టిపడింది
లేచి కూర్చుంటూ , లుంగీ మొత్తం విప్పేసి లేచిన మొడ్డని తండ్రి మొహాన్ని మర్చి మార్చి చూసి నెమ్మదిగా వొంగుతూ మొడ్డని నోట్లోకి తీసుకున్నది,
ష్ హా అన్న ములుగు వొచ్చింది తండ్రి నోటినుంచి
నెమ్మదిగా మొడ్డని మొత్తం నోట్లోకి పెట్టుకుంటూ, బయిటికి తీస్తోంది, కాసేపటికి మొడ్డంతా తల తల మీరిపోతోంది, పద్మజ ఎంగిలితో ।।
మోకాళ్ళ మీద కూర్చుంటూ, తన నైటీ పూర్తిగా తీసేసింది, తండ్రి నడుము మీద అటో కాలు, ఇటో కాలు వేసి, సర్రిగ్గా తన పూకు మొడ్డ మీద పెట్టింది।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *