ఇది కేవలం ఒక అభూత కల్పనా – 2 41

రోజు లాగానే, అమ్మ నాన్నలు వాళ్ళ గది తలుపు వేసుకోగానే, పద్మజ తమ్ముడు వైపు చూసింది , వాడు మంచి నిద్రలో వున్నాడు। వెంటనే లేచి వాళ్ళ గది ముందుకి వెళ్లి కన్నం నుంచి చూడటం మొదలు పెట్టింది। అప్పటికే రమాదేవి బట్టలు విప్పేసి మంచం మీద పడుకొని ఒక కాలుని పైకి పెట్టింది, తండ్రి ఇంకా బట్టలు వేసుకొని వున్నాడు, తమ బెడ్ రూమ్ వైపు వున్నా తలుపు దగ్గర నుంచొని వున్నాడు। కాసేపటికి తలుపు తీసుకొని పిన్ని వాళ్ళ ఇంటి వైపు వెళ్ళాడు, అమ్మ తలలో వున్నా మల్లెపూవుల దండని తన ముక్కుదగ్గరికి అనుకోని, వాసనా చూస్తోంది, అంతలో తలుపు తీసిన చప్పుడు అయి తల తిప్పి చూసింది, పద్మజ ఆశ్చర్యపోయింది। వొచ్చింది బాబాయి ప్రసాదరావు ।
వదిన నిన్ను ఇలా చూడాలి అని ఎన్ని రోజులనుంచి కోరుకున్నానో అంటూ తన లుంగీ లాగి పడేసి, బనియన్ విప్పేసి అమ్మ మీద పడ్డాడు, ఇద్దరు కాసేపు ముద్దులు పెట్టుకున్నారు।
వదిన ఒక్కసారి అంటూ మొడ్డ పట్టుకొని అమ్మ మొహం మీద పెట్టాడు, ఆ అంటూ నోరు తెరిచింది
ఒక్కసారి మొత్తం మొడ్డ తోసేసాడు, అయినా ఎంతో ఒడుపుగా చీకటం మొదలు పెట్టింది, తలా వెనక్కి వాల్చి వదినగారి మొడ్డ చీకుడు ఆస్వాదిస్తున్నాడు। మొడ్డ బయటికి తీస్తూ కాళ్ళు రెండు ఎడంగా చాపి మరిది తల తీసుకొని పూకు దగ్గర పెట్టుకున్నది, చి చి వదిన నేను నాకాను, నీ చెల్లలు కూడా చాల సార్లు అడిగింది కానీ నేను ఎపుడు నాకలేదు అంటూ మొడ్డ దిగేసాడు। హయ్యో నువ్వు నీ అన్నలాగే అన్న మాట అనుకుంటూ, ఎదురొత్హులు ఇస్తూ దెంగించుకున్నది।
తల్లి రంకు చూసేటప్పటికి పద్మజ పూకు జలపాతం అయింది, వెంటనే వెళ్లి బెడ్ మీద పడుకొని పూకు రుద్దుకున్నది, కానీ ఇంకా కోరిక తీరట్లేదు, ఏమి చేయాలో అర్ధం కావట్లేదు, అధె టైం లో పక్కన తమ్ముడు మెల్లిగా లేవటం చూసింది,,,,,

పరుపు ఎత్తి ఏదో పుస్తకం తీసుకొని మొడ్డని బయటికి లాగి కొట్టుకుంటున్నాడు
పోయి వాడి మొడ్డని పూకులో దిగేసుకోవాలి అన్న కోరిక కలిగింది పద్మజాకి
కానీ తమ్ముడు కదా వాడితో దెంగుడు అంటే తప్పు ఏమో అనిపించింది, కానీ తన తల్లే మరిది పక్కలో పడుకున్నప్పుడు తాను తమ్ముడితో దెంగించుకుంటె తప్పు ఏంటి అని ఆలోచించింది। ఆలా రెండు ఆలోచనల మధ్యలో కాసేపు నలిగి, చివరికి పూకు జిల తట్టుకోలేక, ఒక్కసారి మంచం మీద నుంచి లేచి వెళ్లి లైట్ వేసింది।
ఆలా లైట్ వెలిగేటప్పటికీ భరత్ భయపడ్డాడు, తన మొడ్డని పుస్తకంతో దాచి, అక్క వైపు చూస్తూ,
సారీ అక్క ఇంకోసారి చేయను అంటూ దుప్పటివైపు జరిగాడు
పద్మజ వెంటనే దుప్పటి లాగేసి, అసలు ఆ పుస్తకాలు ఏంటో నాకు చూపించు లేదా అమ్మని పిలుస్తా అంటూ, వాడి పక్కన కూర్చున్నది
అది నువ్వు చూడకూడదు అక్క
ఏ నువ్వు చూడచ్చు గాని నేను చూడకూడద అంటూ వాడి చెతిలొనుంచి లాక్కున్నది
వెంటనే తన మొడ్డని చేతులతో దాచుకున్నాడు
పద్మజ అది చూసి చూడనట్టు పుస్తకం వైపు చూస్తూ
ఏరా వీళ్ళవి నిజంగానే ఇలా ఉంటాయా లేక పుస్తకాల్లో ఇలా పెద్దగా చేసి చూపిస్తారా అంటూ ఒక మగాడి మొడ్డని చూపించింది
అక్క ఆలా డైరెక్టుగా మాట్లాడుతూవుండేటప్పటికీ భరత్ కి దైర్యం వొచ్చి
నిజంగా అక్క వాళ్ళవి అలానే పెద్దగా ఉంటాయి, అంతే కాదు నేను నాని గాడు (పిన్ని కొడుకు) వీళ్ళవి చాల క్యాసెట్లు చూసాము
అవునా అంటూ పేజీ లు తిరగేస్తూ, మీకు క్యాసెట్లు ఎక్కడివి ర
నువ్వు ఎవరికీ చెప్పను అంటే చెపుతా
చెప్పు పిన్ని బాబాయి ఇలాంటి క్యాసెట్లు చాల చూస్తారు అక్క, అంతే కాదు నీకు ఇంకో విషయం చెప్పనా
చెప్పు ర అంటూ వాడి వైపు తిరిగి కూర్చున్నది
నాని గాడు, మాధురి అక్క వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చేసుకునేటప్పుడు తలుపు సందునుంచి చూస్తారు తెలుసా
ఏం చేసుకునేటప్పుడు రా
ఇది అక్క అంటూ ఒక అడా మగ దెంగించుకుంటున్న బొమ్మ చూపించాడు
అవునా ఆమ్మో అన్నది
నిజం అక్క ఒక రోజు నేను వాళ్ళ ఇంట్లో పడుకున్నప్పుడు నాకు చూపించాడు
మరి మాధురి లేదా
లేదు అక్క తాను మన ఇంటికి వొచ్చి నీతో పడుకున్నది
పద్మజాకి గుర్తు వొచ్చింది, ఆ రోజు అమ్మమ్మ తమ ఇంటికి వొచ్చింది, వీళ్ళ ముగ్గురి దెంగుడు చూడటానికి
ఒహ్హ్ అలాగా అంటూ తరువాత బొమ్మ చూసింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *