ఇది కేవలం ఒక అభూత కల్పనా – 2 41

హ హ అబ్బా ఆ అలానే ఊగవే అమ్మ ఆ ఆ ఆ అంటూ శ్రీనివాస్ కార్చుకున్నాడు।
పద్మజాకి ఇంకా అవ్వలేదు అయినా ఏమి మాట్లాడకుండా బట్టలు వేసుకొని బెడ్ రూమ్ కి వెళ్ళిపోయింది, శ్రీనివాస్ కూడా వెనకాలే వెళ్లి నిద్రపోయాడు। భర్త నిద్రపోయాక పద్మజ నెమ్మదిగా శ్రీరామ్ ని లేపింది।
ఏంటి అమ్మ అంటూ ఉండగానే ష్ అంటూ వాడి నోటిమీద చేయి వేసి తన చీర లంగా లేపి వొంగింది। శ్రీరామ్ తన మొడ్డని తీసి తల్లి పూకులో దించాడు, ష్ అబ్బా ఆ రేయ్ గట్టిగ దెబ్బలు వేయి ఇందాక కూడా నాకు అవ్వలేదు।
గట్టిగ తల్లి గుద్దని తాకుతూ దెబ్బలు వేస్తున్నాడు, అమ్మ ఆ ఆ ఆంటూ కొడుకు మొడ్డ పోట్లు ఆస్వాదిస్తోంది పద్మజ
అంతలో చిన్న కొడుకు లేచి అబ్బా ఏంటి రా ఈ టైం లో అది కూడా నాన్న పక్కనే అంటూనే, తన మొడ్డ బయిటికి తీసి తల్లి నోటికి అందించాడు।
పద్మజ వాడి మొడ్డని నోట్లోకి తీసుకొని చెర్మం వెనక్కి తోసి యెర్ర గుండుని నాలికతో నాకుతోంది। ఒక పక్క పెద్ద కొడుకు పూకులో దరువులు వేస్తున్నాడు, మరో పక్క చిన్న కొడుకు నోట్లో మొడ్డని కస్సు కస్సున దూరుస్తున్నాడు।
అమ్మ నేను వెనకనుంచి వేయనా అన్నాడు శ్రీకాంత్
ఆగు రా అన్నని పూర్తి చేయని
అబ్బా నేను ఆగలేను అమ్మ ప్లీజ్ అంటూ మొడ్డని బయిటికి లాగి అన్నని తోసాడు
శ్రీరామ్ రేయ్ ఆగు రా ఇంకో రెండు నిముషాలు అయిపోవొచ్చింది
శ్రీకాంత్ ఒకసారి తన మొడ్డని తోసాడు
అమ్మ అంటూ శ్రీరామ్ పద్మజ ముందుకి వొచ్చాడు
పోనీ లే రా కాసేపు ఆగు వాడిని పూర్తి చేయని
అబ్బా పని మధ్యలో ఆగటం చాల కష్టం అమ్మ
సరే నువ్వు నా కింద పడుకో
శ్రీరామ్ తల్లి కిందుగా పడుకున్నాడు
పైన పద్మజ సళ్ళు వెనక తమ్ముడి గుద్దులకి తెగ ఊగుతున్నాయి
తల్లి ఊగుతున్న సళ్ళని పట్టి లాగాడు పద్మజ హా బ్బ మొరటు వెధవ ఆగు అంటూ శ్రీకాంత్ ఆగు అని నిదానంగా శ్రీరామ్ మొడ్డపైన కూర్చున్నది, కాస్త వొంగి ముందుకి వెనక్కి ఊగింది, మొడ్డ బాగా లోపలి దూరినాక, రేయ్ శ్రీకాంత్ నువ్వు వెనక పెట్టు।
ఉహు నాకు పుకె కావలి
అవును అమ్మ నాకు పుకె కావాలి
సరే సరే ఒక పని చేయండి అంటూ పద్మజ శ్రీరామ్ పైన నుంచి లేచి మధ్యలో ఎడమ వైపు పడుకొని కుడి కాలు పైకి ఎక్కింది।
రేయ్ శ్రీరామ్ నువ్వు వెనక నుంచి పూకులో పెట్టు, శ్రీకాంత్ నువ్వు ముందునుంచి పెట్టు
ఇద్దరు తల్లి చెప్పినట్టే తమ మొడ్డలని ఒకేసారి పూకులో పెట్టేసారు
పద్మజ అమ్మ ఆ అని వొచ్చిన అరుపుని ఆపుకొని, రేయ్ ఒకడు లోపలి ఇంకొకడు బయిటికి అన్నది।
తల్లి చెప్పినట్టే బుద్ధిగా ఇద్దరు ఒకడు పూకులో తోస్తే, ఇంకొకడు బయిటికి తీసాడు, ఆలా రెండు మొడ్డలు ఒకేసారి తన పూకులో దెంగేటప్పటికీ చాల కార్చేసుకున్నది పద్మజ।
ఇద్దరు కొడుకులు దెంగి దెంగి ఒకేసారి పద్మజ పూకులో తమ తమ రసాలని వొదిలేసారు।
ఇక ఆ తరువాత తల్లిని కూడా దెంగించి తీసుకొచ్చింది పద్మజ, తండ్రి లేనప్పుడు తల్లిని బట్టలు విప్పి ఉంచేవారు వాళ్ళు। ఎపుడు ఎవడికి మూడ్ వొస్తే వాడు దెంగేవాడు। బయిటికి వాళ్ళకి కూడా ఎపుడు తలుపు వేసి వున్నా ఇంట్లో వున్నది తల్లి కొడుకులే కదా అన్న ఆలోచనతో అంతగా పటించుకునేవాళ్ళు కాదు। కానీ లోపల పద్మజ ఉహు పద్మజ లంజ కొడుకులతో దెంగించుకుంటూ ఆనందంగా ఉండేది।

సమాప్తం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *