ఇది కేవలం ఒక అభూత కల్పనా – 2 41

మొదట శ్రీరామ్ మొడ్డ నోట్లోకి తీసుకొని చెర్మం వెనక్కి ముందుకి అంటూ చీకుతోంది
ష్ హ హ అమ్మ ఆ ఆ ఆ అంటూ మూలుగుతూ తల్లి చీకుడు ఆస్వాదిస్తున్నాడు,
ఇపుడు పద్మజ శ్రీకాంత్ మొడ్డని నోట్లోకి తీసుకొని అలానే చీకటం మొదలు పెట్టింది, ఆలా కాసేపు ఇద్దరి మొడ్డలు మార్చి మార్చి చీకుతోంది, ఇద్దరికీ చివరికి వొచ్చే సమయానికి ఇద్దరి మొడ్డలు ఒకేసారి తన నోట్లోకి దూర్చుకున్నది, అంతే ఇద్దరు ఆపుకోలేక ఒకేసారి తల్లి నోట్లోకి తమ వీర్యాన్ని వొదిలేసారు।
పద్మజ వాళ్ళని అలానే చూస్తూ మొత్తం రసం మింగటానికి ప్రయత్నించింది, కానీ చాలావరకు తన సళ్ళ మీద పడిపోయింది, ఆలా పడిన రసాన్ని కూడా తన వేళ్ళతో తీసుకొని మొత్తం నోట్లోకి పెట్టుకున్నది। ఆ తరువాత ముగ్గురు నిద్రపోయారు, సాయంత్రం తన భర్త వొచ్చేలోపల మరో మూడు సార్లు అలానే వాళ్ళకి చీకి చీకి కార్పించింది।

ఆ రోజు రాత్రి కూడా భర్తతో పిల్లల పక్కనే దెంగించుకున్నది, రాత్రికి మళ్ళి మొడ్డలు చీకింది।
తరువాత రోజు వాళ్ళు కల్లెజ్ కి వెళ్లి వొచ్చాక మళ్ళి చీకింది, అప్పుడు ఇద్దరు అమ్మ మాకు అసలది కావలి అంటూ అడిగారు, ఇప్పుడు కాదు మీకు మరో రెండు వారాల్లో పరీక్షలు వున్నాయి, అవి అయిపోయాక అప్పటిదాకా ఇదే అంటూ వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోయింది।
పిల్లలు ఇద్దరు పరీక్షలు బాగా రాసారు, ఇద్దరికీ అన్ని రోజులు చీకి కార్పించింది అంతే, ఆ రోజే వాళ్ళ ఆఖరి పరీక్షా, మరి కాసేపటిలో వొస్తరు అనగా, భర్త శ్రీనివాస్ వొచ్చాడు।

పిల్లలు ఇద్దరు పరీక్షలు బాగా రాసారు, ఇద్దరికీ అన్ని రోజులు చీకి కార్పించింది అంతే, ఆ రోజే వాళ్ళ ఆఖరి పరీక్షా, మరి కాసేపటిలో వొస్తరు అనగా, భర్త శ్రీనివాస్ వొచ్చాడు।
భర్తని చూడగానే మనసులో అబ్బా ఈ లంజాకొడుకు ఇప్పుడు వొచ్చాడు ఏంటి అనుకున్నది, పైకి మాత్రం ఏంటి శ్రీవారు మూడ్ వొచ్చిందా అంటూ చీర లంగా లేపింది। అవునే అంటూ పద్మజాని హాల్ లోనే వొంగపెట్టి దెంగాడు।

కాసేపటికి పిల్లలు వొచ్చారు, తండ్రిని చూసి హుషారు అంత పోయింది,
శ్రీనివాస్ రేయ్ నాకు అనుకోకుండా సెలవలు వొచ్చాయి, మనం ఎటైనా వెళదాము చెప్పండి అన్నాడు।
సరే అమ్మని దెంగే అవకాశం ఎటు లేదు ఇప్పుడు వైజాగ్ వెళదాము అన్నారు, శ్రీనివాస్ తనకి తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా ఒక రిసార్ట్ లో మూడు రోజులు రూమ్స్ బుక్ చేసాడు। అందరు రాత్రికి బస్సు ఎక్కి వెళ్లారు।

ఉదయం చుటూ పక్కల అన్ని చూసుకొని సాయంత్రానికి మళ్ళి రిసార్ట్ చేరుకున్నారు।
ఏవండీ మనం వున్నది నలుగురం మళ్ళి రెండు గదులు ఎందుకు
ఇంత దూరం వొచ్చి మనం ఎంజాయ్ చేయకుండా ఇలానే, అందుకే వాళ్ళకి వేరు మనకి వేరు అంటూ పిల్లలకి వేరే గది ఇచ్చాడు।

పిల్లలు ఇద్దరు కనీసం పద్మజాని నగ్నంగా అయినా చూడచ్చు అనుకున్నారు, అది కూడా మిస్ అయింది అనుకోని వెళ్లిపోయారు।

పద్మజాకి కూడా భర్తతో దెంగించుకోవాలి అని లేదు, మనసు అంత పిల్లల పైనే వున్నది।

అపుడు వొచింది ఐడియా, ఏవండీ మందు కొడదామా చాల రోజులు అయింది
ఓకే, ఇప్పుడే తెప్పిస్తా అంటూ కింద నుంచి ఒక ఫుల్ బాటిల్ తెపించాడు
పద్మజ వీలు అయినంత ఎక్కువగా మందు పోసింది, శ్రీనివాస్ పద్మజాని దెంగుతున్న అనుకుంటూ తన మొడ్డని నోట్లోనే పెట్టి కార్చేసాడు। ఆ తరువాత వొళ్ళు తెలీకుండా నిద్రపోయాడు। పద్మజ వెంటనే పక్క గదికి వెళ్ళింది।

అక్కడ పిల్లలు ఇద్దరు ఏవో సెక్స్ వీడియోస్ చూస్తూ ఒకడి మొడ్డని ఒకడు కొట్టుకుంటున్నారు।
రేయ్ ఎం చేస్తున్నారు అంటూ గదిలోకి వెళ్ళింది
ఇద్దరు నవ్వుతు ఇదిగో అంటూ వాళ్ళ మొబైల్ చూపించారు, అందులో ఒక ఆడదాన్ని ఇద్దరు మొగవాళ్ళు కలిసి కుమ్ముతున్నారు।
పద్మజ నవ్వుతు మరి నన్ను అన్నది పైట తీసేస్తూ
ఇద్దరు చెరో సన్ను నొక్కుతూ అమ్మ ఎలా అమ్మ అన్నారు
ఒకరు నాన్న గదిలోకి వెళ్ళండి అయన లేస్తే వెంటనే వొచ్చి చెప్పండి అన్నది।
నువ్వు వెళ్లు అంటే నువ్వు వెళ్లు అంటూ కాసేపు వాదులాడుకున్నారు।
చివరికి పద్మజనే చిన్నకొడుకుని పంపింది, అన్నయ పెద్దవాడు కాబట్టి వాడికే ఫస్ట్ అని।
శ్రీకాంత్ మొహం కోపంగా పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు।
గదిలో పెద్దకొడుకు శ్రీరామ్ పద్మజ మాత్రమే వున్నారు।

చెప్పారా నీకు నాలో ఏమి ఇష్టం
మొత్తం అమ్మ
ఆలా కాదు నీకు నాలో ఏది చుస్తే పిచ్చి ఎక్కి పోతుంది
అది,,, అది ,,,
రేయ్ ఇంకా ఇలా నానిస్తే పనులు కావు, సిగ్గు లజ్జా వొదిలేసి మాట్లాడు
నీ గుద్దలు అమ్మ, నువ్వు నడుస్తుంటే అబ్బా రెండు తెగ ఊగుతూ తెగ పిచ్చి ఎక్కిస్తాయి
అబ్బో నిజంగానే
అవును అమ్మ నేను శ్రీకాంత్ ఎన్నో సార్లు నీ గుద్ద తల్చుకుంటూ కొట్టుకున్నామో
పద్మజ వెనక్కి తిరిగి తన చీర విప్పి కింద పడేసింది, నిధానంగా తన లంగా విప్పి వెనక్కి విసిరింది
శ్రీరామ్ లంగా చేత్తో పట్టుకొని సరిగ్గా పూకు వుండే చోట మొహం పెట్టి గట్టిగ వాసనా చూస్తూ మంచం చివరన కూర్చున్నాడు
కళ్ళు తెరిచి చూసేటప్పటికి తన తల్లి తెల్ల పెద్ద గుద్దలు రెండు తన మొహానికి దగ్గరగా వున్నాయి, పద్మజ తన నడుముని ఊపుతూ రెండు గుద్దలని ఎగరేస్తోంది, ఒక్కసారి తన రెండు చేతులతో రెండు గుద్దలని పట్టుకొని పిసికాడు।
హ్మ్మ్ రేయ్ కన్నా అంటూ రెండు గుద్దలని తెరిచి రేయ్ నీ వేలు పెట్టు ఆ బొక్కలో అన్నది
శ్రీరామ్ తన తల్లి గుద్ద బొక్కలో కుడి చేతి చూపుడు వేలు మొత్తం ఒకేసారి గుచ్చాడు।

ష్ హ అబ్బా అలానే ముందుకి వెనక్కి అను
శ్రీరామ్ మొత్తం వేలుని లోపలి బయిటికి తీస్తూ పెడుతున్నాడు
ష్ హ హ హ్మ్ హ్మ్ ఆ ఆ ఆ అలానే ఆ ఆమ్మ ఆ ఆ రేయ్ ఇప్పుడు రెండో వేలు కూడా
వెంటనే రెండో వేలు కూడా కలిపి దూర్చాడు
ఆ ఆ అంటూ తన అరుపుని ఆపుకొని, హ్మ్మ్ హా హ హ హ అంటూ అబ్బా అలానే అను అమ్మ
శ్రీరామ్ తన తల్లి గుద్ద బొక్కని రెండు వేళ్ళతో వేగంగా దెంగుతున్నాడు, పద్మజ కొడుకు వేళ్ళతో దెంగించుకుంటూ తన పూకుని చేత్తో రుద్దుకుంటోంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *