ఇది కేవలం ఒక అభూత కల్పనా – 2 41

కాసేపు ఇద్దరు సేద తీరాక
నాన్న ఏంటి ఇంత కార్చావు
నాలుగు రోజులనుంచి దాచిపెట్టిన రసం తల్లి చిక్కగా ఉండాలని ఆపుకున్న
పద్మజ తండ్రి మొహాన్ని చేతులలోకి తీసుకొని నేను అంటే ఎంత ప్రేమ నాన్న నీకు అంటూ పెదవులకి ముద్దు పెట్టింది।

ఆలా రాత్రి అంత తండ్రి కూతుళ్లు నాలుగు సార్లు వేసుకొని నిద్రలోకి జారిపోయారు
ఉదయం పిన్ని వొచ్చి ఒసేయ్ లేవవే అవతల నీ మొగుడు కదుల్తున్నాడు అన్నది।
పద్మజ వెంటనే వెళ్లి శ్రీనివాస్ పక్కలో పడుకున్నది
నిద్ర నుంచి లేచి పక్కనే నిద్రపోతున్న భార్యని చూసి సంతోషంగా లేచి బాత్రూం కి వెళ్ళాడు।

ఆ తరువాత రెండు రాత్రులు కూడా అలానే చేసారు అందరు కలిసి, హైదరాబాద్ లో కాపురం పెట్టాక పద్మజ ఏవండీ మా నాన్న కి ఇక్కడ ఏదో పని వుంది అంట ఒక రెండు నెలలు మనతోనే వుంటారు అన్నది। ఒహ్హ్ దానిదేమున్నది వుండమని అన్నాడు।
ఆ రెండు నెలలు రాత్రులు భర్తని తొడల మధ్యలో కార్పించటం, ఉదయం అంత తండ్రి తో దెంగించుకోవటం ఆ రసం అంత తన పూకులో పోయించుకోవటం। అనుకున్నట్టే పద్మజాకి కడుపు వొచ్చింది, తండ్రి కూతుళ్ళ సంతోషానికి అవధులు లేవు।

మొదటి పురుడు అనే వొంకతో తొందరగానే తీసుకొని వెళ్ళాడు కుటుంబరావు। అక్కడ పద్మజాని ఆరు నెలలు వొచ్చే దాక రోజు దెంగేవాడు।

నాన్న నీకు కొడుకు కావాలా కూతురుఆ
కొడుకే
ఎందుకో
వాడు పెద్ద అయ్యాక నా చిట్టి తల్లిని రోజు దెంగాలి నేనే నిన్ను దెంగుతున్నట్టు ఉండాలి
నా మంచి నాన్న

కొన్నాళ్ళకి కొడుకు పుట్టాడు, వాడికి శ్రీరామ్ అనే పేరు పెట్టారు। వాడికి ఆరు నెలలు వొచ్చే దాక అక్కడే వున్నది పద్మజ।
హైదెరాబాద్కి బయలుదేరుతూ ఉంటే తమ్ముడు భరత్ వొచ్చి అక్క నాన్నకి బిడ్డని ఇచ్చావు మరి నాకు అన్నాడు।
పద్మజ నవ్వేసి దానిదేమున్నది రా హైద్రాబాద్లో ఏదయినా కోర్స్ చేస్తాను అని రా ఒక రెండు నెలలు వుండు అని వాడికి ఐడియా ఇచ్చి భర్తని కూడా ఒప్పించింది। మళ్ళీ తండ్రితో చేసిన్నట్టే చేసి రెండో కొడుకుని కన్నది వాడికి శ్రీకాంత్ అన్న పేరు పెట్టారు।
ఆనాటి ఆలోచనలతో పూకు అంత కాలిపోతోంది పద్మజాకి వెంటనే లేచి వంకాయ తెచ్చి కొట్టుకొని ఎలాగైనా పిల్లల్తో దెంగించుకోవాలి అనుకున్నది,,,,

పిల్లలతో దెంగించుకోవాలి అనుకున్న వెంటనే, లేచి షేవింగ్ సెట్ తీసుకొని వెళ్లి చంకలు, పూకు నున్నగా గీకొని, బాత్రూం తలుపుకి వున్నా కన్నం మరి కొంచం పెద్దగా చేసి స్నానం చేసి అన్నం తినేసి నిద్రపోయింది।

సాయంత్రం ఎప్పటిలాగానే పిల్లలకి భర్తకి భోజనం సిద్ధం చేసింది। భోజనాలు అయ్యాక రాత్రి అందరు టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నారు। అందులో ఒక హీరోయిన్ వర్షం పాటలో తెగ తడిసిపోతూ తన అందాలను ఆరబోస్తోంది, భర్త పిల్లలు కన్ను ఆర్పకుండా దాన్నే చూస్తున్నారు। పద్మజ మనసులో అనుకున్నది, ముగ్గురు ఒకేదాన్ని చూస్తూ ఒకే లాగా తలుచుకుంటూ వుంది వుంటారు । రేపటి నుంచి ముగ్గురు ఒకే దాన్ని దెంగబోతున్నారు కూడా అనుకున్నది।

పిల్లల పాంట్ల వైపు చూసింది మొడ్డలు లేచి వున్నాయి। అబ్బా ఒకేసారి ముగ్గురిని ఎక్కించుకుంటే ష్ హ అనుకున్నది।
అందరూ మంచం మీద పడుకున్నారు, మొదట శ్రీనివాస్, పక్కన పద్మజ ఆ పక్క శ్రీరామ్ శ్రీకాంత్।

అర్ధరాత్రి నెమ్మదిగా శ్రీనివాస్ లేచి పద్మజ లే అని చిన్న గొంతుతో పిలిచాడు। పద్మజ నిద్ర నటిస్తూ అబ్బా ఏంటి అండి। రావే హాల్ లోకి వెళదాం
దేనికి
దేనికో నీకు తెలీదా అంటూ పూకుని నైటీ పైనుంచే పైకి కిందకి రుద్దాడు
ష్ హా అదేదో ఇక్కడ చేయచ్చుగా
ఇక్కడ కానీ వీళ్ళు అంటూ పిల్లలవైపు చూసాడు
అబ్బా మంచి నిద్రలో వున్నారు ఇపుడిపుడే లెవరు రండి అంటూ నైటీ నడుము పైకి లేపింది
చాల రోజుల తరువాత కావటంతో శ్రీనివాస్ ఆపుకోలేక వెంటనే పద్మజ పైకి ఎక్కి తన మొడ్డని పూకులోకి దిగేసి దెంగటం మొదలు పెట్టాడు।
హ హ హ అలాగే అమ్మ ఆ ఆ అంటూ కావాలనే పద్మజ కాస్త గొంతు పెంచి మూలుగుతోంది।
భర్త తలని తనకి వేసి ఒత్తుకుంటూ పక్కకి తిప్పి పిల్లల వైపు చూసింది।
తాను అనుకున్నట్టే ఇద్దరు పిల్లలు తమ వైపు చూస్తున్నారు, శ్రీరామ్ గాడు నెమ్మదిగా తల్లి ముందే తన మొడ్డని బయటికి తీసి వుపబోయాడు। గుప్పిట చూపిస్తూ ముందుకి వెనక్కి అంటూ వొద్దు అన్నట్టు సైగ చేసింది పద్మజ।
వాడు మొడ్డ వూపుకోకుండా ఆగి పోయాడు।
ఇక్కడ పద్మజ హ హ హ అంటూ కార్చేసుకున్నది, శ్రీనివాస్ కూడా భార్య పూకులో రసాన్ని కార్చేసి పక్కకి పడుకొని నిద్రలోకి జారిపోయాడు।
పద్మజ నైటీ అలానే ఉంచి జిప్ తీసి తన రెండు సళ్ళని కూడా బయటకి పెట్టి నిద్రపోయింది। మధ్యరాత్రిలో మెలుకువ వోచి చుస్తే తన సళ్ళు తొడలు అంత రసాలు వున్నాయి, తనకి తెలుసు అవి ఎలా వొచ్చాయో।
ఉదయం ఎప్పటిలాగానే లేచి భర్తకి ఆఫీస్ వెళ్ళటానికి టిఫిన్ సర్దుతూ, తాను స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లల దగ్గరికి వెళ్లి రేయ్ ఈ రోజు మీరు కల్లెజ్ వెళ్ళకండి అంటూ మళ్ళి వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోయింది। పిల్లలు కూడా అలాగే అంటూ ఆగిపోయారు।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *