ఇది కేవలం ఒక అభూత కల్పనా – 1 43

ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ మన్న శబ్దాల నడుమ వాళ్ళ ఎంగిళ్ళు ఒకటి అయ్యాయి. అలానే మరింతగా తమ ఎంగిళ్ళని కలిపేస్తూ పద్మజ తన నడుముని ఒక నాలుగు సార్లు నెమ్మదిగా పైకి కిందకి అన్నది. ఇపుడు కాస్త వెన్నక్కి జరుగుతూ, మళ్ళీ అతని భుజాలని ఆసరాగా చేసుకొని నడుముని పైకి కిందకి వేగంగా ఊపుతోంది.
హా హా హా హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆ ఆ బ్బ బ్బ ష్ హ ష్ ష్ ఓహ్ ఓహ్ అంటూ సెరవేగంగా ఊగిపోతోంది
ఉం ఉం ఉం హ హ ఉం ఉం ఆ ఆ ఉం ఉం అంటూ భార్య ఇస్తున్నాయి సుఖాన్ని ఆశావాదిస్తున్నాడు
ఆ ఆ అంటూ మరింత వేగంగా ఊగుతూ పద్మజ కార్చేసుకున్నది, వెనువెంటనే అతను కూడా ఆ ఆ అంటూ కార్చేసాడు, కానీ ఈ సారి అతని రాసాలు భార్య రసాలతో కలిసి వర్షం స్తంభాన్ని తడిపినట్టు తడిపేసాయి. నవ్వుతు పద్మజ లేచి తన రెండు పిర్రలని ఊపుకుంటూ బాత్ రూమ్ వైపు వెళ్తూ తన చేత్తో పూకు నుంచి కారుతున్న రసాలని కింద పడకుండా ఆపుతూ వెళ్ళింది. తన లుంగీతో మొడ్డని మొత్తం శుభ్రం చేసి వెనకాలే వెళ్లి దానికి స్నానం చేయించి ఇద్దరు మళ్ళీ హాల్ లోకి వోచి ఒకసారి కవుగిలించుకొని, వెళ్లి పిల్లలని నిద్ర లేపారు.
ఆ రోజు తమకు నచ్చినది వొండి పెట్టింది పద్మజ, తరువాత అందరు సినిమాకి వెళ్లి వొచ్చి భోజనాలు చేసి పడుకున్నారు, బాగా తిరగటం వాళ్ళ అందరు అలిసి పోయి నిద్రపోయారు.
ఉదయం ఆరు గంటలకు లేచి ఇంటి పని అంత చేసి పిల్లలకి టిఫిన్ బాక్స్ కట్టి ఇచ్చింది, భర్త ని నిద్రలేపి ఏవండీ పిల్లలు వెళ్లిపోయారు, ఇంకా రండి అంటూ తన నైటీని నడుముదాకా లేపి మంచం మీద పడుకొని తన రెండు కాళ్ళు చాపి, ఏవండీ చాల రోజులు అయింది మీరు అక్కడ నాలికపెట్టి అంటూ తన పూకు మీద రాసుకున్నది.

నువ్వు ఆలా చిట్టడివి పెంచేస్తారు ఇలానే నాకేది, సగం వెంట్రుకలు నా నోట్లోకే పోతాయి
హ్మ్మ్, ఒక్కసారి కావాలి అంటే ఈ రోజు తీస్తాను లెండి
శ్రీనివాస్ మోకాళ్ళ మీద కూర్చుంటూ, పద్మజ కాళ్ళు పట్టి మంచం అంచుకి తన మొల వొచ్చేటట్టు లాగి తన నాలికతో పద్మజ పూకు మీద నాకటం మొదలు పెట్టాడు
ష్ హ ష్ హా అంటూ తన సళ్ళని నైటీ పైన నుంచే ఒత్తుకుంటోంది
అంతలో ఫోన్ మోగింది
ఇద్దరు పట్టించుకోకుండా తమ పని కానిస్తున్నారు
మళ్ళీ మోగటం తో చేస్తున్న పని అపి శ్రీనివాస్ ఫోన్ ఎత్తాడు
హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్
ఓకే సార్ నేను ఇంకో పది నిమిషాల్లో బయలుదేరతాను
భార్య వైపు చూసి సారీ నే మా సార్ ఆఫీసుకు త్వరగా రమ్మన్నారు వెళ్లాల్సిందే
అబ్బా రాత్రి లేదు మళ్ళీ ఇపుడు లేదు చ్చి అంటూ తన నైటీ సర్దుకొని, టిఫిన్ బాక్స్ కట్టటానికి వెళ్ళిపోయింది
శ్రీనివాస్ ఒక పదిహేను నిమిషాల్లో రెడీ అయ్యి ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయాడు
పద్మజ ఇంటి పని అంత పూర్తి చేసి, ఆ రోజే మొదలు అయినా కొత్త హిందీ సీరియల్ చూస్తోంది
అందులో హీరో రాజ్ అతన్ని చూస్తేనే ఇక్కడ పద్మజాకి ఒక్కసారి పూకులో టిమ టిమ అన్నది, అంత అందగాడు ……

1 Comment

Add a Comment
  1. All the stories are super please put kamadevata tory regularily if payment requires please send easy process to send the required amount

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *