ఇది కేవలం ఒక అభూత కల్పనా – 1 43

ఊహించని వేగం పెంచాడు తండ్రి మొత్తం మొడ్డ అంత పూకులోకి పెట్టి తీస్తున్నాడు.
పద్మజ తన నైటీ ఎత్తి పూకుని రుద్దేసుకుంటూ తన అమ్మ నాన్నల ఆటని చూస్తోంది, అక్కడ తండ్రికి కారాగానే, ఇక్కడ తనకి కూడా కారిపోయింది. వెంటనే లేచి మళ్ళీ బాత్ రూమ్ లోకి పరిగెత్తింది.

ఉదయం లేవగానే, తన కళ్ళు అంత తన తండ్రి మొల మీదే, మళ్ళీ నిగిడితె చుదమని, కానీ లోపల డ్రాయేర్ వేసుకోవటంతో ఏమి తెలియట్లేదు. రాత్రి భోజనాలు అయ్యాక బాత్రూం కి వెళ్లి వొచ్చాడు కుటుంబరావు, అపుడు చూసింది, డ్రాయేర్ తీసేసినట్టు వున్నాడు. లవడా ఊగుతోంది అంటే రాత్రికి మళ్ళీ ఉంటుంది అన్న మాట అని మనసులో సంతోష పడింది.

రాత్రి అందరు పడుకున్నాక, మళ్ళీ తమ్ముడు వైపు చూసింది వాడు మంచి నిద్రలో వున్నాడు. నెమ్మదిగా వాళ్ళ గదికి దగ్గరికి వెళ్ళింది. తలుపు మధ్యలోకి మళ్ళీ చూస్తోంది, అంత చీకటి ఏమి కనబడలేదు, నెమ్మదిగా ఆ చీకటికి తన కళ్ళు అలవాటు అయ్యాయి, మంచం దగ్గర ఎవరో కదులుతున్నట్టు అనిపించింది, లైట్ వేసిన స్విచ్ చప్పుడు అయింది, అంత వెలుతురూ, వేసింది తన తల్లి తన చీర విప్పుతూ,

ఏవండీ ఈ రోజు నాకు అది కావలి
అబ్బా నా వల్ల కాదే అది
చి ఎపుడు అంతే మీరు అంటూ లంగా నడుము దాక లేపి పడుకున్నది, తన తండ్రి ఈ రోజు పై పై పనులు ఏమి చేయకుండా మొడ్డ దిగేసి దెంగటం మొదలు పెట్టాడు, పద్మజ కూడా తన పూకు రుద్దుకొని, వల్ల దెంగుడు అవ్వగానే వెళ్లి పడుకున్నది.

ఇలా చాల రాత్రులు రోజు అమ్మ నాన్నల దెంగులాట చూస్తూ తన పూకు జిల తీర్చుకుంటోంది, అంతలో ఒక రోజు అమ్మ మూడు రోజుల మూలా కూర్చున్నది, అలంటి ఒక రాత్రి……………. అంతలో ఫోన్ మోగింది అంతే గతంలోనుంచి బయిటికి వొచ్చింది, శ్రీనివాస్ ఫోన్ చేసాడు కాసేపు మాట్లాడి మళ్ళీ కీరా తీసుకొని తనకి నచ్చిన వీడియో ఒకటి చూస్తూ కొట్టుకొని నిద్రపోయింది. మళ్ళీ సాయంత్రం పిల్లలకి టిఫిన్ చేసి రాత్రికి భోజనాలు అయ్యాక నిద్రపోయింది. తన పక్కన ఏదో కదులుతున్నట్టు అనిపించి అటు చూసింది…………

తన చిన్న కొడుకు శ్రీకాంత్ తల మాత్రం తన వైపు వున్నది, కానీ పడుకొని వాడి మొడ్డని వేగంగా ఊపుతున్నాడు, ఆ నైట్ బల్బ్ వెల్తురులో వాడికి తన తల్లి తనని చూస్తోంది అని గుర్తించలేకపోతున్నాడు. తనకి ఈ చీకటిలో చూసే అలవాటు ఉండటంతో, సులువు అయింది వాడి చూపు తన వైపు ఎందుకు వున్నది, మధ్యాహ్నం తాను వాడి ఫోన్లో చుసిన ఫోటోలు గుర్తుకువొచ్చాయి, అర్ధం చేసుకోవటం పెద్ద కష్టం కాలేదు, కానీ కేవలం తన మొహం చూసి కొట్టుకుంటున్నాడా అని అనుకుంటూ ఉండగా తన ఎడమ సన్నుకి చల్లగా గాలి తగిలింది, ఏంటా అని నెమ్మదిగా తన కళ్ళని కిందకి అని చూసింది.

1 Comment

Add a Comment
  1. All the stories are super please put kamadevata tory regularily if payment requires please send easy process to send the required amount

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *