ఇది ఒక కుటుంబంలో జరిగిన కథ – Part 8 147

కిరణ్ తోట లోకి వెళ్లి వచ్చేసరికి జానకమ్మ పాలేరు ఉన్నాడు ఇంటి బయట. కిరణ్ ని చూసి బాబు నిన్ను ఒకసారి ఇంటికి రమ్మని చెప్పారు యమునా అమ్మగారు అంటూ వెళ్ళిపోయాడు పాలేరు.

లోపలికి వెళ్ళి స్నానం చేసి టిఫన్ తింటుంటే రేయ్ కిరణ్ ఒకసారి యమున వాళ్ళింటికి అంట వెళ్ళు దాని కూతురు బట్టలు కావాలని గొడవ చేస్తుందంట దాని నాన్న(యమునా మొగుడు) కి అసలు తీరిక లేదంట ఒకసారి నిన్ను పంపమని చెప్పింది నిన్న నేను ఆ విషయమే మర్చిపోయాను అంది సునీత. సరే అలానే వెళ్తానులే అని టిఫిన్ ముగించాడు కిరణ్. ఫ్రెష్ గా రెడీ అయ్యి యమున ఇంటి బాట పట్టాడు కిరణ్.

రారా నువ్వు మరి నల్లపూస వి ఐపోయావురా అసలు కనిపించడం లేదు అంటూ ఎదురు వచ్చి పలకరించి లోపలికి తీసుకొని వెళ్లి సోఫా లో కూర్చోబెట్టి అమ్మాయ్ యమున కిరణ్ వచ్చాడు కొంచం కాఫీ తీసుకురావే అంటూ అరిచింది జానకమ్మ. హా వస్తున్న అత్తయ్య అంటూ వంట గదిలో నుండే అరిచింది యమున. కాఫీ పట్టుకొని వచ్చి కిరణ్ కి ఇస్తూ ఏమయ్యా కబురు పంపితే కానీ మేము గుర్తుకురామా సరేలే షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి అన్నట్టు మర్చిపోయాను మొన్ననే నా కూతురు వచ్చింది గీతా ఒకసారి ఇటు రావే అంటూ పిలిచింది యమున. హ వస్తున్న అమ్మ అంటూ గదిలో నుండి బయటకు వచ్చింది గీత. గీత ని చూసి నువ్వా అన్నాడు కిరణ్.

నువ్వెంటి రా ఇక్కడ ఎవరు రానిచ్చారు రా బయటకు పో అంటూ అరిచింది గీత. అదేంటి గీత నీకు కిరణ్ తో ముందుగానే పరిచయం ఉందా అంది యమున. అంత పరిచయం లేదు కాదు వాడొక వెధవ ఇడియట్ రోగ్ అంది గీత. సారి పిన్ని దీనితో ఐతే నేను రాలేనులే మిరే వెళ్ళండి అంటూ బయటకు వెళ్లబోయాడు కిరణ్. కిరణ్ అగు అంటూ కూర్చోపెట్టింది యమున. గీత కిరణ్ నీకు అన్న అవుతాడు అంటూ పరిచయం చేసింది. మొహం తిప్పుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది గీత.

సరే పిన్ని ఇంకా నేను కూడా వెళ్తాను అంటూ లెవబోతుంటే ఉండవయ్య షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి చాలా రోజుల క్రితం వెళ్ళాను మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్తున్నా, కొంచెం సేపు ఉండు రెడి అయి వస్తా అంటూ బెడ్ రూమ్ లోకి దూరి చీర మార్చుకొని కూతురు గదిలోకి వెళ్లి ఇప్పుడు వస్తున్నవా రావడం లేదా అని అడిగింది యమున. అమ్మ మాటకి ఎదురు చెప్తే ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయో తెలిసిన గీత రెండవసారి అడగకుండానే రెడీ అయ్యి తల్లి తో పాటు నడిచింది. కిరణ్ సారీ రా కొంచెం లేట్ అయ్యింది పద అంటూ బయటకు నడిచారు.

కిరణ్ కార్ తియ్యి వెళదాం అంటూ తాళాలు అందించింది యమున . ఎక్కడికి వెళదాం అని అడిగాడు యమునని కిరణ్. ఏమో నాకు తెలీదు మంచి షాపింగ్ మాల్ ఏదయినా ఉంటే తీసుకెళ్లు అని ముందు సీట్ లో కూర్చుంది యమున. గీత వెనుక సీట్ లో కూర్చోగానే కార్ ని స్టార్ట్ చేసి ముందుకు దూకించాడు కిరణ్. మంచి షాప్ అనగానే నందిని షాప్ గుర్తొచ్చింది. నందిని షాప్ ముందు కార్ ని అపి ఇది నాకు తెలిసిన మంచి షాప్ అన్నాడు కిరణ్. అవును బయట నుండి చూడటానికి చాలా బావుంది ఇంకా లోపల ఎలా ఉంటుందో చూడాలి అంటూ కార్ దిగి లోపలికి వెళ్తుంటే గీత తల్లిని అనుసరించింది. కార్ ని పార్క్ చేసి వాళ్ళతో కలిసి లోపలికి వెళ్ళాడు కిరణ్.

కిరణ్ ని చూడగానే నందిని ఎదురు వచ్చి ఏంటి సర్ మమ్మల్ని మర్చిపోయారు అసలు రావడమే లేదు పర్లేదులే ఇప్పటికి అయిన వచ్చారు ఏమి కావాలి చెప్పండి అంది నందిని. తాను మా పిన్ని యమున తనకు ఎదో బట్టలు కావాలి అంది అందుకని తీసుకొచ్చాను అన్నాడు. సరే పిన్ని నువ్వు బట్టలు చూస్తూ ఉండు నేను మళ్ళీ వస్తాను అంటూ వెళ్లి ఒక పాంట్ ని తీసుకుని ట్రయిల్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు కిరణ్. పాంట్ విప్పి పాంట్ వేసుకుంటుంటే తలుపు తెరుచుకుంది కంగారుగా చూసాడు కిరణ్ గీత లోపలికి వచ్చి కిరణ్ ని చూసి సారీ అంటూ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది.

పాంట్ ట్రయల్ చూసి బయటకు వచ్చాడు కిరణ్. గీత దగ్గరకు వెళ్లి ఆరోజు కూడా ఇలానే జరిగింది గీత లోపల ఎవరు లేరని ట్రయల్ చూడటానికి వచ్చాను అంతే కాని కావాలని రాలేదు ఎలా వచ్చిన చూసుకోకుండా రావడం నాదే తప్పు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు కిరణ్.

ఎం పిన్ని డ్రెస్ లు సెలెక్ట్ చూసుకున్నావా అని అడిగాడు కిరణ్. హ అయిపోయాయి కిరణ్ కానీ నాకు ఒక డ్రెస్ నచ్చింది తీసుకోవాలా వద్దా అని అనిపిస్తుంది అని అంది యమున. ఎం డ్రెస్ పిన్ని అది అన్నాడు కిరణ్. సిగ్గు పడుతూ తనకి నచ్చిన ఫ్రాక్ ని చూపించింది యమున. ఇదా పిన్ని నీకు నచ్చిందా తీసుకో అన్నాడు కిరణ్. నచ్చింది కానీ దాని రేట్ మాత్రం నచ్చలేదు అంది యమున. రేట్ గురించి ఆలోచించకు పిన్ని నీకు నచ్చితే తీసుకో అని రేట్ ఎంత అన్నాడు కిరణ్. ఎంత జస్ట్ 20000 అంది నందిని.

సరే పర్లేదులే పిన్ని తీసుకో అన్నాడు కిరణ్. గీత కూడా తన డ్రెస్ లను సెలెక్ట్ చేసి నా షాపింగ్ అయ్యింది మమ్మీ అంది. బిల్ వెయ్యండి నందిని గారు అన్నాడు కిరణ్. ఏంటి సర్ గారు అని తోక తగిలించారు అంది నందిని. నువ్వు మాత్రం సర్ అని తోక తగిలించలేదా అన్నాడు కిరణ్. ఓకేరా కిరణ్ చాలా ఇలా పిలిస్తే 45%డిస్కౌంట్ తీసేసి బిల్ ఇవ్వు చాలు అంది నందిని.

1 Comment

Add a Comment
  1. Bhayya story super

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *