ఇక మా జీవితాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను – 4 59

కాసేపు వాడి చాతి మీద చేయి వేసి వెనక్కి నెడుతూ వగరుస్తూ ఆ ఆ ఆ దీని కోసమే రా అది అంత చేయాల్సి వొస్తుంది ముండాకొడక అని తనని తాను సంబాళించుకుంటూ హ్మ్మ్ కానివ్వు మళ్ళి ఇంకో సారి అన్నది। అంతే మొడ్డ మొత్తం బయిటికి లాగి మళ్ళి ఒకేసారి మొడ్డని దిగేసాడు, కాసేపు నెమ్మదిగా చేస్తూనే వేగం పెంచి మళ్ళి మళ్ళి మొడ్డని అలానే దిగేసి దిగేసి దెంగాడు।

ఆలా పదిహేను నిముషాలు దెంగి తన రసాన్ని అంత పద్మజ పూకులోకి కార్చేసాడు। అవి మొత్తం పద్మజ పూకునుంచి కారుతూ, గుద్ద మీదుగా పక్క మీద కారాయి। ఆ తరువాత ఇద్దరు ఆరు తొమ్మిదిలోకి మారి ఒకరి అంగాలని ఒకరు శుభ్రంగా చీకున్నారు।

మళ్ళి కాఫీ తెపించుకొని తాగేసి పద్మజ ఏరా ఆలా కుర్చున్నావ్, దా దీని సంగతి చూడు అంటూ వెనక్కి తిరిగి పడుకుని గుద్దలని రెండు తెరిచి బొక్క చూపించింది। విక్రమ్ పక్కనే వున్న వాసలిన్ డబ్బా తీసుకొని తన మొడ్డకంత రాసుకున్నాడు।
రేయ్ ఒకే సారి తెలుసుగా
హా తెలుసు పద్మజ ఒకే సారి పెడతా అంటూ ఇందాక తనని మొహం మీద ఉమేసి తనని కొట్టిన పద్మజ మీద కసి తీర్చుకోటానికి ఒకే సారి మొడ్డ అంత గుద్ద బొక్కలోకి దిగేసాడు।
పద్మజ మళ్ళి కుక్కలాగా అరిచింది కానీ వాడి దెంగుడు కావలి తనకి అలంటి నాటు దెంగుడు కోసమే తాను వాడితో పడుకునేది । విక్రమ్ గుద్ద అంత దెంగి దెంగి రసం అంత గుద్ద బొక్కలో కార్చి తానే మొత్తం నాకి శుభ్రం చేసి పద్మజ పక్కనే పడుకున్నాడు। పద్మజ వాడి పైకి ఎక్కి వాడి మొహం అంత ముద్దులు పెట్టింది।

అవును పద్మజ నువ్వు మదన్ గాడితో వాడి ఆఫీసులోనే దెంగించుకోవచ్చుగా ఇలా హోటల్ కి వొచ్చి ఎందుకు
ఆదా ఇంతకు ముందు వాడి ఆఫీసులో పని చేస్తున్నపుడు అలానే వేసుకునే వాళ్ళం, వాడి పెళ్ళానికి ఎలాగో తెలిసింది, నన్ను సరిగ్గా వొంగపెట్టి వేస్తున్నప్పుడు వొచ్చి, నన్ను కుక్కని కొట్టినట్టు కొట్టి, మా ఆఫీసులో పని చేసే నలుగురు కుర్రాళ్లతో మదన్ ముందే రేప్ చేయించింది। కానీ నాకు అప్పుడే రక రకాల మొడ్డల సుఖం అలవాటు అయింది। అందుకే ఇలా చేస్తూ వుంటాను।
నువ్వు రోజు రా పద్మజ నేనే దెంగి పెడతాను, చూసావుగా నా మొడ్డ అసలు మన ఇండియా లో ఇంత మొడ్డ వున్న వాళ్ళు చాల తక్కువ వుంటారు అంటూ పద్మజ సళ్ళని చీకుతున్నాడు।

హ్మ్మ్ నాకు తెలుసు రా కానీ రోజు వొస్తే దొరికిపోతాము అంటూ కిందకి జారుతూ వాడి మొడ్డ చీకటం మొదలు పెట్టింది। మళ్ళి వాడి మొడ్డ నిగడంగానే వాడితో మరో రౌండ్ దెంగించుకొని ఇంటి దారి పట్టింది।

ఆలా ఆ రోజు దెంగుల్ల సుఖాని ఆనందిస్తూ రాత్రికి మళ్ళి మొగుడితో దెంగించుకొని నిద్రపోయింది। తరువాతి రోజూ యధాప్రకారం అందరు వెళ్ళగానే, ఫోన్ అందుకొని తన భర్త పెద్దమ్మ కూతురి కొడుకు కుమార్ కి కాల్ చేసింది।
హలో అత్త
హాయ్ రా
ఏంటి రా ఎక్కడ వున్నావ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *