ఇక మా జీవితాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను – 4 60

ఏంటి కొత్తగా తలుపు కోట్టావ్

లోపలి వొస్తూ ఆదా పక్క గది కస్టమర్స్ వెళ్తున్నారు అందుకే అంటూ తన బట్టలు అన్ని విప్పి పారేసాడు।

విక్రమ్ అందగాడు అయినప్పటికీ ఎందుకో ఇప్పటివరకు ఒక ఆడదానితో కూడా దెంగుడు జరగలేదు, అలంటి సమయంలోనే పద్మజ మదన్ తో వొచ్చి దెంగుకోవడం చూసి కసి ఎక్కిపోయేవాడు, ఒకరోజు అనుకోకుండా పద్మజ తన పర్సు మర్చిపోయి గదికి వెనక్కి వొచింది అప్పుడు విక్రమ్ తన పది అంగుళాల మొడ్డని అంతకుముందు పద్మజ దేన్గించుకున్న మంచం మీద పడుకొని కొట్టుకుంటున్నాడు। అంతే పద్మజ పూకు జిల రేగింది, వాడి మొడ్డ దింపుకున్నది, కానీ వాడిని ఒక అట బొమ్మలగ ఆడుకుంటుంది। 30 ఏళ్ళు వొచ్చి ఇంకా పెళ్లి కాకా అటు ఎవరు దెంగక కరువులో వున్న విక్రమ్ ఏదో ఒకటి పూకు దొరికింది చాలు అనుకోని పద్మజ ఆడించినట్టు ఆడతాడు।

పద్మజ మంచం మీద కూర్చుంటూ హ్మ్మ్ ఇంకా మొదలుపెట్టు అన్నది

విక్రమ్ తన నిగిడిన మొడ్డని అటు ఇటు ఊపుతూ ఏదో పాట పాడుతూ ఒక కొజ్జాలగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు।

పద్మజాకి ఆలా చేస్తే చాల సంతోషంగా ఉంటుంది। కాసేపటికి రేయ్ వొంగి అంటూ పిర్రలని తన చేతులతో పట పట అని కొట్టింది। ఆ తరువాత తన కాళ్ళ వేళ్ళని అతని నోట్లోకి తోసి చీకు లంజాకొడకా అంటూ వాడిని ఒక బానిస లాగా వాడుకుంటోంది। మదన్ నోట్లోనుంచి ఎంగిలి అంత తన వేళ్ళ మీదకి చేరగానే, పద్మజ వాడిని ఇంకా వొంగమని వాడి గుద్దలోకి తన రెండు కాళ్ళ వేళ్ళని తోసింది। కాసేపు వాడి గుద్దని దెంగి, పక్కనే వున్న వాడి ప్యాంటు బెల్ట్ ని తీసి గుద్ద మీద వాటాలు తేలేటట్టు కొట్టింది। అమ్మ ఆ ఆ ఆ ఆ పద్మజ ఆ ఆ అబ్బా ఆ అంటూ వాడు ఆ కొట్టుడు కూడా ఎంజాయ్ చేసాడు।

పద్మజ మంచం మీద పడుకుంటూ తన పంగ చాపి దా నాకు అంటూ పూకుని చూపించింది। విక్రమ్ పూకుని పైన నుంచి కిందకి నాకుతూ తన రెండు చేతులతో పద్మజ తెల్లని తొడలని వొత్తుతున్నాడు।

కాసేపటికి పద్మజ వెనక్కి తిరుగుతూ హ్మ్మ్ నాకు అన్నది, విక్రమ్ పద్మజ గుద్దని మొత్తం నాకుతూ దాని గుద్ద బొక్కని నాకటం మొదలు పెట్టాడు హా నాకరా లంజాకొడకా నాకు అంటూ కాసేపటికి లేచి రా రా మొడ్డగా రా ఆ గాడిద మొడ్డ ఏసుకొని ఏం దెంగుతావురా అంటూ వాడిని దగ్గరికి తీసుకొని వాడి మొడ్డని చీకటం మొదలు పెట్టింది, పది అంగుళాల మొడ్డని కూడా అవలీలగా నోటోకి తీసుకొని చీకేస్తోంది। మొడ్డ బయిటికి తీసి మంచం మీద వెనక్కి వాలి తలని వాల్చేసి రా రా నోటిని దెంగు అన్నది

విక్రమ్ పెద్ద మొడ్డతో పద్మజ నోటిని దెంగటం మొదలు పెట్టాడు, మొడ్డ దాదాపు గొంతులోకి దిగుతోంది, పద్మజ తన గొంతుమీద చేయి వేసుకొని ఆ మొడ్డని అలానే ముట్టుకుంటూ ఆనందిస్తోంది। ఇంకా తనకి గాలి ఆడట్లేదు అనిపియ్యగానే వాడిని వెనక్కి నెట్టి లేచి కూర్చొని। గొంతులోనుంచి ఉమ్ము మొత్తం నోట్లోకి తీసుకొని విక్రంని దగ్గరికి పిలిచి వాడి మొహం మీద ఉమ్మేసింది। రెండు చెంపలని పట పట మని కొట్టింది। వాడికి బాధ కలిగింది అని అనిపించగానే పద్మజ మొహం లో ఆనందం వొచ్చింది। వెంటనే మంచము మీద పడుకుంటూ పంగ చాపి దా దెంగు అన్నది। ఆ క్షణం కోసమే ఎదురు చూస్తూ ఇది అంత భరిస్తున్న విక్రమ్ తన పది అంగుళాల మొడ్డని మొత్తం ఒకేసారి పద్మజ పూకులో గుచ్చేసాడు।

ఆమ్మో ఆ ఆ ఆ ఆయా ఆఆ ఆ ఆ చచ్చాను రో అబ్బా ఆయా ఆ అని అరిచింది।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *