ఇక మా జీవితాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను – 4 59

కింద సంచులని నిమురుతూ నోట్లోని మొడ్డని మొత్తం మింగేస్తోంది

పూర్తి గ తన ఎంగిలితో తడిసిన మొడ్డని పైకి కిందకి ఊపుతూ మదన్ పిచ్చలని కూడా నోటోకి తీసుకున్నది, హా పద్మజ ఇదేనే లంజ నీ దగ్గర వున్నా విద్య అసలు ఏ గృహిణి కూడా నీ అంత బాగా చీకాలేదే లంజ అంటూ మదన్ ఆనందిస్తున్నాడు।
పైకి లేచిన పద్మజ తన పెదవులని మదన్ పెదవులతో కలిపేసి అలానే మంచం వైపు లాక్కెలింది, మదన్ ని మంచము మీదకి తోసి అతని రెండు కాళ్ళని ఎడం చేసి మొడ్డని నాలికతో పైకి కిందకి నాకింది। అలానే కింద సంచిని కూడా నాకి ఇంకా కిందకి జారుతూ మదన్ గుద్ద బొక్కని నాలికతో దెంగటం మొదలు పెట్టింది। మదన్ కైపుతో లంజాదనా నాకవే ముండ నాకు అంటూ పద్మజ తలని ఇంకా గట్టిగ వొత్తుకున్నాడు, పద్మజ గుద్ద బొక్క మొత్తం నాకటం పూర్తి చేసి లేచి నిలబడి తన చీర లంగా ఒకేసారి కుప్పలా పడేసి మంచం పైకి ఎక్కి మదన్ మొహం మీద రెండు కాళ్ళని ఎడం చేసి కూర్చున్నది। మదన్ పద్మజ పూకుని కుక్కలా నాకటం మొదలు పెట్టాడు।। ఇంకా ఆ ఆ అంటూ రెండు తొడల మధ్యలోకి అతని తలని వోతేస్తోంది పద్మజ।

అలానే ఒత్తుతూ పద్మజ తన రసాలని అతని మొహం మీద కార్చేసింది। నిదానంగా అతని మొహాన్ని నాకటం మొదలు పెట్టింది । పూర్తిగా శుభ్రం చేసాక, పద్మజ మంచం మీద పడుకుంటూ తన జాకెట్ తీసి అవతలకి పారేసింది। మదన్ మెల్లిగా పద్మజ సళ్ళని ఒత్తుతూ, నిప్పలని తన రెండు వేళ్ళతో వాటిని గట్టిగ వొత్తటం మొదలు పెట్టాడు। పద్మజ ఆ నొక్కుళ్లని ఆస్వాదిస్తూ , అతని మొడ్డని పట్టుకొని పైకి కిందకి అంటోంది। మదన్ పద్మజ పైకి ఎక్కి తన మొడ్డని పూకులోకి గురి చూసి గుచ్చాడు, సగం దూరింది ఒకేసారి।

అమ్మ ఆ అంటూ అతని వైపు మీద చిన్నగా చరుస్తూ, నెమ్మది నేను ఎక్కడికి పొవట్లేదు రా అంటూ తన మొలని పైకి ఎగరేసింది। మదన్ కాస్త వేగంగానే దెంగటం మొదలు పెట్టాడు। గది అంత తపక్ తపక్ మన్న శబ్దం వొస్తోంది పద్మజ మూలుగులు మరింత గట్టిగ పెడుతోంది, మదన్ తన శక్తిని అంత నడుములోకి తెచ్చి పూకులోకి దరువులు వేస్తున్నాడు। మధ్య మధ్యలో ఇద్దరు ముద్దలు పెట్టుకుంటూ కింద తమ అంగాల ఆకలిని తీరుస్తున్నారు।

హ హ పద్మజ నా లంజవే నువ్వు

హ అమ్మ ఆ ఆ అవును రా నేను నీ లంజని దెంగు గట్టిగ నీ లంజ పూకుని ఆ ఆ అంటూ కార్చేసుకున్నది

మదన్ కూడా తన రసాలని పద్మజ పూకులోకి వొదిలేసాడు।

ఆ తరువాత కాసేపు సేద తీరి బాత్రూమ్లోకి వెళ్లి కడ్డుకోని వొచ్చారు , కాఫీ తెప్పించుకొని తాగి మరి కాసేపటికి మళ్ళి దెంగుకున్నారు।

మదన్ తయారు అయ్యి సరేనే నేను వెళ్తా నువ్వు ఎప్పటిలాగానే ఒక రెండు గంటలు రెస్ట్ తీసుకొని వెళ్లు అంటూ వెళ్ళిపోయాడు। బయిట కనిపించిన మేనేజర్ విక్రమ్ కి బాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు, అతను కార్ ఎక్కి వెళ్ళేదాకా అక్కడే నిలబడ్డ విక్రమ్, అతను వెళ్ళిపోగానే గబా గబా పద్మజ వున్నా గది వైపు వెళ్లి తలుపు తట్టాడు।

తలుపు తెరుచుకోగానే, ఎదురుగ పద్మజ నగ్నంగా వున్నది।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *