ఇక మా జీవితాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను – 4 59

తన వల్ల అయినంత గట్టిగ దెబ్బలు కొడుతూ నేనే కాదే నా స్టాఫ్ అందరితో దెంగిస్తా అంతే కాదు కల్లెజ్ లో వున్నా స్టూడెంట్స్ అందరితో దెంగిస్తా ముండ నిన్ను అంటూ ఆ ఆ ఆ ఆ అంటూ కార్చేసుకున్నాడు।
పద్మజ కూడా తన రసాలని వొదిలేసి, వెంటనే లేచి బట్టలు వేసుకొని బయిటికి వొచ్చేసింది। కాసేపు సరోజ తో ముచ్చట్లు పెట్టి బయిటికి వొచ్చి ఆటో ఎక్కింది। కాస్త దూరం వెళ్ళాక ఆటో టైర్ పంక్చర్ అయ్యింది। దాంతో ఆటో వాడు మేడం ఇక్కడ ఆ కనిపిస్తున్న రోడ్ నుంచి వెళ్ళండి మీ ఇంటికి తొందరగా వెళ్లుచు అంటూ పంక్చర్ షాప్ కోసం వెళ్ళాడు।

అసలే ఎండ కాలం కావటం తో జనాలు ఎవరు ఎక్కువగా మెయిన్ రోడ్ మీదే లేరు అలాంటిది చెత్త వేసే రోడ్ అది అందులోను ఒక పెద్ద ఓపెన్ డ్రైనేజీ వుండే రోడ్ కావటం తో ఎవరు అటు వైపు రారు ఆ రోడ్ మొదట్లో ఒక చిన్న బడ్డీ కొట్టు వున్నది। అందులో ఒక ముసలి ఆవిడా కూర్చొని వున్నది, వేడిగా ఉండటం అందులోను ఉదయం నుంచి సరి అయినా దెబ్బ లేకపోవటం తో పద్మజ చిరాకుగా వున్నది, అందుకే ఒక కూల్ డ్రింక్ తీసుకొని తాగుతూ, ఇప్పుడు ఈ గుల తగ్గాలి అంటే ఒక మంచి దెంగుడు కావలి ఇంటికి వెళ్ళగానే పైన కుర్రాళ్ళని పిలిచి ఒక రౌండ్ వేసుకోవాలి అనుకుంటూ ఎందుకో పక్కకి చూసింది ఒక పది అడుగుల దూరంలో ఒక మధ్యవయసు ముష్టివాడు తెగ కదుల్తున్నాడు, వీడు ఏం చేస్తున్నాడా అని నిశితంగా చూసి అదిరి పడింది। వాడు తనని చూస్తూ వాడి మొడ్డని ఊపుతున్నాడు। పద్మజ మిగిలిన కూల్ డ్రింక్ తాగేసి డబ్బులు ఇచ్చేసి ముష్టివాడి వైపు వెళ్ళింది, తన వైపే రావటం చూసి ముష్టివాడు గబ్బకున్న ఒక పాత టవల్ తీసి మొడ్డ కప్పేసాడు। పద్మజ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళగానే, ధర్మం చేయండి అమ్మ అంటూ రెండు చేతులు చాపాడు। వాడి దగ్గరికి వెళ్ళగానే, పద్మజ ముక్కు పుటలు అదిరిపోయేట్టటు కంపు వొచ్చింది।
ఏరా నన్ను చూసి ఏం చేస్తున్నావ్ ఇందాక అంటూ కాస్త కోపం నటిస్తూ అడిగింది।
వాడు కంగారుగా ఏమి లేదు అమ్మగారు ఏమి లేదు
రేయ్ అబ్బధాలు చెప్పావ్ అంటే పోలీస్ లని పిలుస్తాను
వాడు బయపడి ఏమి లేదు అమ్మ ఏదో దురద పెడుతుంటే ఆలా గోక్కుంటున్నాను అంతే
ఒహ్హ్ అవునా అయితే ఏది ఆ టవల్ తీయి అన్నది
ఎందుకు అమ్మ వొదిలేయండి క్షమించండి ఇంకో సారి చేయను
రేయ్ నోరు ముయ్యి ముందు తీయి అన్నది
ఇంకా చేసేది లేక వాడు టవల్ తీసాడు అంతే
పద్మజ రెండు కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని మరి చూసింది వాడి మొడ్డ పూర్తిగా నిగిడి ఆఫ్రికా వాడి మొడ్దలగ పన్నెడు ఇంచులు వున్నది।

అంతే పద్మజాకి పూకులో రాసాలు ఉరిపోయాయి
ఒహ్హ్ అయితే నువ్వు చేస్తున్నది ఇది అన్నమాట
అది కాదు అమ్మగారు అంటూ తల దించుకున్నాడు
పద్మజ ఒక క్షణం అటు ఇటు చూసి రోడ్ మీద ఎవరు లేకపోవటం చూసి రేయ్ నీకు ముష్టి వేస్తాను కానీ ఎవరు రానీ చోటికి తీసుకొని వెళ్లు
వాడు ఆశ్చర్యంగా పద్మజ మొహంలోకి చూసాడు
నవ్వుతు అవును రా తీసుకొని వెళ్తావా
వాడు ఆనందంతో తీసుకెళ్తాను అమ్మ కానీ అది వున్నది ఆ మురిక్కాలువ పక్కన
అసలే పూకు గులతో వున్నా పద్మజాకి అవి ఏవి వినపడట్లేదు, కేవలం ముష్టి వాడి పొడుగు మొడ్డ మాత్రమే కనిపిస్తోంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *