ఇక మా జీవితాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను – 4 59

ఆలా ఇద్దరు నాక్కుంటూ ఒకసారి కార్చుకున్నారు, పద్మజ మాధవి కాళ్ళని ఎడం చేసి తన కాళ్ళని క్రాస్ గ వేసి ఇద్దరి పూకులని ఒక చోటికి చేర్చి ఒక దానితో ఒకటి రుద్దుతూ మరో సారి కార్చుకొని ఒకరి పూకుని ఒకరు నాక్కొని వీధిలో మిగితా ఆడవాళ్ళని లంజలు, ముండలు అంటూ ఆడిపోసుకొని కార్యాక్రమం ముగించారు। మాధవి బట్టలు వేసుకొని సరేనే లంజ ఇంకా వెళ్తాను పిల్లలు వొస్తరు ఇంకా అంటూ వెళ్ళిపోయింది।

పద్మజ మళ్ళి తన గృహిణి రూపం లో వంట చేసి పెట్టి రాత్రికి మొగుడికి పూకు సుఖాన్ని ఇచ్చి నిద్రపోయింది। ఉదయం నిద్ర లేవగానే పద్మజ పిల్లలు అమ్మ నిన్ను ఈ రోజు మా ప్రిన్సిపాల్ సార్ రమ్మన్నారు। అలాగే రా అంటూ వాళ్ళని పంపి , మళ్ళి మొగుడిని నిద్రలేపింది, కాసేపు టీవీ చూస్తూ కాఫీ తాగారు।

ఏవండీ ఇంకా తయారు అవ్వండి ఆఫీసుకి వెళ్ళారా

హా అలాగే అలాగే అంటూ శ్రీనివాస్ స్నానానికి వెళ్లబోతుంటే

నమస్కారం శ్రీనివాస్ గారు అంటూ వాళ్ళ ఇంటి పురోహితుడు ప్రసాద్ శాస్త్రి వొచ్చాడు

హా రండి శాస్త్రి గారు రండి కూర్చోండి ఏంటి ఇలా వొచ్చారు

ఇటు పక్క పని ఉంటే వొచ్చాను అలాగే మిమల్ని చూసి చాల కాలం అయింది కదా చూసి పోదము అని వొచ్చా

కాసేపు ఇద్దరు కాఫీ తాగుతూ ఏదో సొల్లు మాట్లాడుకున్నారు, అంతలో పద్మజ ఏవండీ మీకు టైం అవుతోంది స్నానం చేసి రండి అంటూ కిచెన్ నుంచి కేక వేసింది।

హా అలాగే అంటూ మీరు కూర్చోండి నేను వెళ్లే దారిలోనే కదా మీ ఇల్లు మిమ్మల్ని దింపి వెళ్తాను కూర్చోండి అంటూ శ్రీనివాస్ స్నానానికి వెళ్ళాడు, అటు మొగుడు బాత్రూమ్లోకి వెళ్ళగానే పద్మజ గబా గబా హాల్ లోకి వొచ్చి శాస్త్రి మీద పడుతూ ముద్దులు పెడుతూ ఏంటో తమరికి ఈ ఊపండుగత్తె ఒకటి వున్నది అని గుర్తు లేదు అనుకుంట అంటూ పంచలో చెయ్యి పెట్టి మొడ్డని బయటికి లాగింది

ఆలా కాదే ఇటు రావటం కుదరట్లేదు నిన్ను నీ పూకుని మర్చిపోగలమా అంటూ పద్మజ తలని మొడ్డ వైపు లాక్కున్నాడు।
శాస్త్రికి మొదటి నుంచి మొడ్డ లో కోరికలు ఎక్కువ కానీ వెధవ పని చేస్తే ఎక్కడ తన పని దెబ్బ తింటుందో అని భయం తో ఎవరి జోలికి వెళ్ళేవాడు కానీ ఒకసారి పద్మజ ఇంట్లో పూజ చేసి డబ్బుల కోసం రెండో రోజు వెళ్తే పద్మజ అడిగి మరి దెంగించుకున్నది। అప్పటి నుంచి ఇద్దరి మధ్యలో రంకు అపుడపుడు సాగుతోంది। ఈ రోజు శ్రీనివాస్ వెళ్ళిపోయిఉంటాడు అనుకుంటూ వొస్తే మొగుడు వున్నాడు ఇంకా కుదరదు అనుకుంటే ఈ లంజ ఇలా మీద పడింది ।

పద్మజ శాస్త్రి మొడ్డని పైన నుంచి కిందకి నాకుతూ అతని సంచులని నిమురుతూ నాలికతో యెర్ర గుండుని చిలుకుతోంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *