ఇక మా జీవితాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను – 4 63

ఆ ఆ ఆ ఒసేయ్ ముండ ఆ ఆ నెమ్మది ఆ అంటూ మాధవి అరుస్తూనే సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తోంది।
పద్మజ మాధవికి రెండు సార్లు కారేదాకా దెంగి దెంగి లేచింది

మాధవి పూకు రసాలతో తడిసిన డిల్డో ని విప్పేసి నోటితో మొత్తం చీకేసింది పద్మజ, దాన్ని మాధవి కి కట్టి తాను పడుకున్నది।

మాధవి పద్మజ పూకుని పైన నుంచి కిందకి నాకుతూ పైన సళ్ళని రెండు ఒత్తుతూ మధ్య మధ్యలో తన వేళ్ళని పద్మజ గుద్దలోకి తోస్తోంది, కాసేపు ఆలా చీకాక నెమ్మదిగా పైకి ఎక్కుతూ పద్మజ పూకులో డిల్డో పెట్టి దెంగుతూ దాని సళ్ళని చీకుతోంది, కాసేపటికి రెండు సార్లు కార్చుకున్నది। దెంగుడు అవ్వగానే పద్మజ వెనక్కి తిరిగి హ్మ్మ్ మాధవి ఇందులో వేయి , అబ్బా ఇంత పెద్దది నా పూకులోనే పడదు, అలాంటింది నీ గుద్దలో ఎలా పడుతోందే అంటూ కాసేపు పద్మజ గుద్దని దెంగి అలసిపోయి పక్కనే పడుకున్నది।

ఇద్దరు ఒకరి సళ్ళని ఒకరు నొక్కుకుంటూ చెప్పవే వీధిలో విశేషాలు ఏంటి అన్నది పద్మజ

మా ఓనర్ మీనాక్షి ని చూసావా ఈ మధ్య కాలం లో

హా ఏమైంది బాగానే వున్నది గా లంజ

హా ఈ మధ్య దాని గుద్దలు చూసా అబ్బా ఎంత పెద్దగా అయ్యాయో

అవునా మొగుడు వేస్తున్నాడు ఏమో గుద్దలో

హా ఆ మొగుడికి అంత లేదు, వాడికి రెండు నిమిషాల్లో కారిపోతుంది మా రెండు ఇళ్ల మధ్య తలుపు వున్నది గా అందులోనుంచి వాళ్ళ శృంగారం చూసా ఒకటి రెండు సార్లు

అవునా మరి రంకు మొగుడు ఎవడు అయినా వున్నాడు ఏమో

హా దాని అది నాలాగే పిరికి ముండ

మరి అవి అంతలా ఎలా పెరుగుతున్నాయే,

ఏంముంది ఇంట్లో వయసుకు వొచ్చిన కొడుకు ఉన్నాడుగా వాడు వేస్తున్నాడు ఏమో

మరి ఆలా చేస్తుంది అంటావా

ఎందుకు చేయదు దుల లంజ అది

అవును అలాంటిదే అది అంటూ తన నిప్పలని మాధవి నిప్పులకి రాస్తూ పెదవులు కలిపేసింది
ష్ ముండ మళ్ళి రేపుతున్నవే అంటూ మాధవి కూడా పద్మజ నడుము ఒత్తుతూ రావే అంటూ ఇద్దరు ఆరు తొమిది కి మారి ఒకరి పూకుని ఒకరు నాక్కున్నారు।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *