ఇక మా జీవితాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను – 2 94

వెనక నుంచి మరి నా పరిస్థితి ఏంటే లంజ అంటూ శ్రీధర్ తన మొడ్డని పద్మజ గుడ్డలకి ఒత్తుతూ అడిగాడు. మీరు కూడా సార్ కానీ మీరు నాకు ఎంత EMI తగిస్తే మీకు అంత పూకు అంటూ తన గుద్దని వెనక్కి అన్నది, అలానే ఇయర్ లో నాలుగు EMI లు మీరే కట్టాలి అంటూ తన గుద్దని మరింత గట్టిగ వాడి మొడ్డకి నొక్కింది, ఓకే అంటూ దాన్ని తన మీదకి సళ్ళని పట్టి లాక్కున్నాడు.
ఆ తరువాత బిల్డరు గుద్దలో, మేనేజరు పూకు లో ఒకేసారి దెంగి దెంగి వొదిలారు, వాళ్ళ మొడ్డలని చక్కగా చీకి క్లీన్ చేసి పద్మజ వాళ్ళ ఇద్దరితో కలిసి స్నానం చేసి ఇంటికి వొచింది.

అబ్బా పద్మజ అయితే ఇంకా నువ్వు ఇపుడు వాళ్ళ ఇద్దరికీ……
అవును అండి ఇంకా నుంచి మళ్ళీ నేను ఒక ఊపండుగత్తెని ఇద్దరికీ అంటూ నా మొడ్డ ఊపి కార్పించేసింది.

ఆ తరువాత కొన్ని నెలలకి మేము కొత్త ఇల్లు తీసుకున్నాము, సిటీకి కొంత దూరం లో మా ఇంటి చుట్టూ పకన్నా ఇంకా ఏరియా డెవలప్ అవుతోంది. దానితో మాకు చుట్టూ పక్కల వాళ్ళు చూస్తారు అనే భాధ తప్పింది. పిల్లలు కూడా పద్మజాని నగ్నంగా చూడటం అలవాటు అయిపోయింది. తమ తల్లి ఒక లంజ అని అర్ధం చేసుకున్నారు, ఎంతగా అంటే బిల్డరు ని, మేనేజరుని ఇంటికి వొచినపుడు మేము వున్నపుడు మాత్రం నాన్న అని పిలిచేటంతగా. మేము ఇద్దరమూ కూడా మా పిల్లల తెలివికి ఎంతో సంతోషిచాము. వాళ్ళు వోచిన రోజు మా మధ్య ఏమి ఉండేది కాదు, కానీ వాళ్ళు రాని రోజు మాత్రం నేను నాకటం డిల్డో తో దెంగటం తరవాత నా మొడ్డతో ఏదో మమ అనిపించటం. ఇలా సాగిపోయింది దాదాపు ఒక రెండు సవంత్సరాలు………….
ఆ తరువాత ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *