ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే – 4 98

మరి నువ్వు స్తానం చేయించేటప్పుడూ నీ బట్టలు కూడా విప్పేసేదానివి కదా?? ఇప్పుడూ పిన్నిని విప్పమంటే బోయిస్ ముందు విప్పకూడదు అంటుంది అన్నాను పిన్ని నా మొఖం వంక అయ్యోమయ్యంగా చూసింది కొత్త విషయం విన్నట్టుగా ఒరేఏయ్య్ నోరుమూసుకుని స్తానం చేసిరా అంది. ఈలోపు పిన్ని వీడు బట్టలు విప్పే వరకూ ఊరుకోవడం లేదే నువ్వు ఏమి నేర్పించావో ఏమిటో అంది నోరు ముయ్యవే పక్కింటోళ్ళు వింటే బాగొదు నేనేమి నేర్పించాను వాడికి నేను స్తానం చేసేటప్పుడూ పిలిచి వాడికి కూడా చేయించేదానిని అంది. తలుపుకు కొంచెం దగ్గరగా వచ్చి చిన్న గొంతుతో. మీ అమ్మకి లోపల ఏమి జరిగిపోతుందో అన్న ఆత్రం పెరిగిపోతుంది ఇప్పుడు చూడూ అంది నా చెవులో మెల్లిగా పిన్ని, ఏంటీ అన్నాను చీర విప్పేసి డోర్ మీద వేసింది ఏంటే బట్టలు విప్పేస్తున్నావా?? అంది అమ్మ బయటనుండీ ఈలోపు పిన్ని వీడిది పచ్చిమిరపకాయ లా ఉంటుంది అనుకున్నాను మొక్క జొన్న పొత్తులా మూరెడు ఉందే తల్లి అంది అమ్మ తో అమ్మ బయటనుండీ ఓఓయ్య్ నువ్వు స్తానం చేయించొద్దు ఏమివద్దు ముందు బయటకి రావే అంది,ఈలోపు నేను పిన్ని నువ్వు దేనిగురించి అంటున్నావ్ అన్నాను, చిన్నపిల్లాడివి అనుకున్నాను అమ్మ్మో అంది. నువ్వు వస్తున్నావా రావడం లేదా అంది అమ్మ కోపంగా మద్యలో వచ్చెయ్యమంటావేంటే పని పూర్తి అవ్వనివ్వు అంది పిన్ని. పని పుర్తి అవ్వడం ఏంటే నా కొడుకుని ఏమి చెయ్యడానికి వెళ్ళావే దొంగముండా ఒరేఏయ్ పండూ నువ్వు బయటకి వచ్చెయ్ రా అంది బటలన్ని విప్పేశానమ్మా అన్నాను పరవాలేదులేరా నిన్ను నేను బోలెడుసార్లు చూశాను కదా అలా అంది స్తానం చేసి వచేస్తాను అమ్మా అన్నాను మాటలు ఐతే అమ్మ తో అలా అంటున్నాను కానీ అప్పటికే పిన్ని ని ఒంగొపెట్టి లంగా అడుగులంగా ని పిన్ని నడుం వరకూ ఎతేసి నా మొడ్డ పిన్ని పుకులోకి తోసి వెనక్కి ముందుకీ ఊపుతున్నాను ఆ దొంగముండ మాట్లాడదే అంది పిన్ని ఏమిమాట్లాడమంటావే ఐనా బయట నీ గోలేంటి అంత ఆపుకోలేక పోతే నువ్వే చేయించకపోయావా అంది పిన్ని జాకీటు విప్పేసి డోర్ మీద వేసింది అమ్మ వాడు చిన్నపిల్లాడే వాడికి పనికిమాలినవి ఏమి నేర్పించకు.
పనికిమాలినవా?? అంటే ఇంతకుముందు స్తానం చేయించినప్పుడూ అలాంటివి ఏమన్న నువ్వు నేర్పించావేంటి అంది నీలంటి దూల ముండని కదపడం నాది తప్పు అంది కదా అదుకే వెళ్ళి పనిచూసుకో అంది పిన్ని. అవునూ లోపలనుండీ నీళ్ల సౌండ్ వినిపించడం లేదేంటే అంది అమ్మ. వీడి ఒల్లంతా నలుగు పెడుతున్నానే అంది, ఈలోపు నేను పిన్ని నీ లంగా తడిచినా పరవాలేదా?? అన్నాను వద్దురా బాబు అది కూడా తీసేస్తానుండు అంటూ తీసేది డోర్ మీద వేసింది పూర్తి నగ్నంగా ఉన్నా పిన్నిని వెంటనే నేను కౌగిలించుకుని ముద్దులు పెట్టాను. అప్పటికే పిన్ని పుకు లోతుల్లోకి దిగివచ్చిన నా మొడ్డకి పిన్ని పుకు జిగురు నా మొడ్డ జిగురు కలిసి తడిగా ఉంది దానిని పిన్ని పట్టుకుని నొక్కుతుంది నేను ఇస్స్స్ష్హ్హ్ అబ్బాహ్హ్హ్ అన్నాను ఒరేఏయ్ పండూ ఏమయ్యింది రా అంది అమ్మ, పిన్ని నా బెల్లాయిని పట్టుకుని ఏదో చేస్తుంది అమ్మా ఒసేఏయ్య్ ఏమి చేస్తున్నావే అంది అమ్మ టోపీ తీసి ఎరాబాల్ని సుబ్రం చేస్తున్నా అంటూ నాది నోటిలోకి పెట్టుకుని చీకుతుంది అబ్బహా ఇస్స్స్సిమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అన్నాను మళ్ళి ఏమయ్యిందిరా అంది అమ్మ, ఏమో నమ్మ పిన్ని ఏవేవో చేస్తుంది ఇంతకముందు స్తానం చేయించినప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడూ నాకు ఇలా చెయ్యలేదు పిన్ని ఇలా చేస్తుంటే నాకు బలే ఉంది అన్నాను. ఏమి చేస్తుంది రా అంది ఏమో పిన్నినే అడుగు నాకేం తెలుసు అంతా కొత్తగా చేస్తుంది పిన్ని అలా చేస్తుంటే నాకు బలే బాగుంది అన్నాను ఒసేయ్య్ ఏమి చేస్తున్నావే అంది అమ్మ. అప్పటికే పిన్ని నోటినిండా నా మొడ్డ ఉంది ఇంకేం మాట్లాడుతుంది అందుకే నేనే పిన్ని ఏదో పనిలోఉంది ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు అన్నాను ఏమిపనిరా అది అంది ఏమో అమ్మా ఇది కూడా కొత్తపనే అన్నాను ఏమి చేస్తుందో చెప్పు అంది అమ్మా, ఇందాకడ నుండీ నా బెల్లాయిని పట్టుకుని ఓకీ ఆడించింది అప్పుడేమో నాది పెద్దదయ్యింది లావుగా అప్పుడు పిన్ని నా బెల్లాయిని నోటిలో పెట్టుకుని చీకుతుంది అమ్మా అన్నాను. ఒరేయ్య్ ముందు తలుపు తియ్యి అంది అమ్మ నేను వెనక్కి ఉన్నానమ్మా నా ముందు కింద కుర్చుని పిన్ని నా బెల్లాయిని చీకుతుంది తలుపు తియ్యడం కుదరదు అన్నాను. అమ్మ బాయట గోల గోల చేస్తుంది ఆ గోల తట్టుకోలేక పిన్ని ఇంక లెగు అని మళ్ళి ఒంగోపెట్టి వెనకనుండీ పుకులోకి తోసి బాగా దెంగాను కొంచెం సేపటికి ఇద్దరం కార్చుకున్నాం, బాయటనుండీ ఎన్ని సార్లు అడిగినా మాటలడరేరా ఏమి చేస్తుంది ఆదొంగముండ అంది అమ్మ, పిన్ని ఐపోవచ్చిందిలేవే ఓకీ గోల చెయ్యకు అంది. ఏమి అయిపోవచ్చింది అంది అమ్మ స్తానం అంది పిన్ని ముందు బయటకి రండి ఇద్దరూ అంది అమ్మ గబగబా స్తానం పూర్తి చేసేసి ఇంకో టవల్ ఇవ్వు అంది పిన్ని ఇంకోటెందుకూ అంది అమ్మ నేను ఏమి కట్టుకోకుండానే వచ్చెయ్యనా బయటకి అంది సరే ఇదిగో తగలడు అంది అమ్మ కోపంగా ఇద్దరం బయటకి వచ్చాం.
అమ్మ చాలా కొపం గా ఉంది పిన్నిని చుసినవెంటనే ఏమిచేశావే లోపల ఏమి చెయ్యమని పంపిస్తే ఏమి చేసివచ్చావ్ అంది కోపంగా. పిల్లాడు ఉన్నాడు బాగోదు అంది పిన్ని.
అమ్మ : ఇప్పటిదాకా వాడిది నోటిలో పెట్టుకుని చీకినప్పుడు లేదా ఈ సిగ్గు
పిన్ని : అబ్బహ్ చూసి ఆగలేక పోయాను ఏమి చెయ్యనూ
అమ్మ : నువ్వు వెళ్ళి బట్టలు వేసుకోరా అంది
నేను అలా పక్కకి వెళ్ళకా
అమ్మ : వాడు చిన్నపిల్లాడు వాడిని చెడదొబ్బకు అన్నాను కదే
పిన్ని : ఏమో వాడిది చూశాకా చిన్నపిల్లాడు అనిపించలేదు అసలే అప్పటివరకూ నువ్వు చెప్పిన విషయాలతో బాగా వేడెక్కి ఉన్నానేమో ఇంక ఆగలేక పోయానే
అమ్మ : ఏడిచినట్టుంది ఒక్క మొడ్డ కుడవడమే నా?? ఇంకేమన్న రుచి చూపించావా వాడికి
పిన్ని : ఆ ఆహ్హ్ అదే అదే అంతకు మించి ఎక్కడ చెయ్యనిచ్చావ్ నువ్వు బాయటనుండీ గోల గోల చేశావ్ గా అని అబద్దం చెప్పేసింది
అమ్మ : హుమ్మ్మ్ లేకపోతే ఇచ్చేసేదానివే
పిన్ని : హా కచ్చితంగా
అమ్మ : హుమ్మ్ ఇంక మీ ఊరుకి బయలుదేరు
పిన్ని : అదేంటే

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *