ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే – 4 98

అమ్మ : గాడిద మొడ్డ ఎప్పుడన్న చూశావా అన్నారు లేదు అన్నాను, ఆయన పాత పేపర్స్ లొ వేసిన పోటో చూపించారు ఇదిగో చూడు అని అమ్మో ఇంతుందేంటి అన్నాను, ఇది పుకు లో పెడితే ఎలా ఉంటుందంటావ్ అన్నారు
చీ ఎంటి మీరు దానిని పుకులో పెట్టడం ఎంటి? అసలు ఏమి మాట్లడుతున్నరో తెలుస్తుందా? అన్నాను. ఓసి పిచ్చి మొహమా గాడిద తోనూ గుర్రం తో దెంగించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారే అన్నారు
అమ్మ : చి చీ అలా ఎమి చెయ్య రండీ మీరు మరీను అన్నాను, తెలియక పోతే తెలిసిన వాడిని చెపుతున్నాను విను అంతే గాని అలా ఉండదు అంటే ఎలా అన్నారు. నిజమేనా అన్నాను నిజమే నే బాబు అన్నారు.
పిన్ని : అవునా గుర్రం గాడిద తో కుడా చెయించుకుంటారా?? అమ్మోఓ అవి మీదెక్కితే తట్టుకోగలమా ??
అమ్మ : ఏమోనే నాకు తెలియదు మొత్తనికి ఎక్కడో జరిగే ఉంటుంది లెకపోతే మీ బావ అంత గట్టిగ చెప్పరు
పిన్ని : అంతేనా నువ్వు చేసి నాకు అబద్దం చెపుతున్నవా??
అమ్మ : కుదిరితే ఒకసారి ఆ రుచి చూడాలనే ఉందే. ఆయన నాకు ఈ విషయం చెప్పిన కాడనుండీ చుస్తున్నా ఏదీ అవకాశం రానిదే.
పిన్ని : అవకాశం వస్తే ఎక్కించుకుంటవా??
అమ్మ : హుమ్మ్ ఒకసారి ఆ రుచి చుడాలే
ఆ గదిలో మాటలు వింటున్న నాకు పిచ్చెక్కిపోతుంది, అసలు లోపల పిన్ని తో మాట్లడుతున్నది అమ్మేనా?? ఇప్పటివరకు ఎంత పద్దతిగా ఉండేది ఎక్కడా ఒక్కా చిన్న అనుమానం కూడా రాకుండా, మనసులో ఇన్ని రకాల కోరికలతో రగిలిపోతుందా?? అమ్మోఓ అమ్మ తక్కువుది కాదు అనుకున్నా.
పిన్ని : అక్కా…
అమ్మ : ఏంటే
పిన్ని : ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాడికి మన పండు గాడి వయసే కదా
అమ్మ : హా ఐతే
పిన్ని : మన పండు గాడిది కూడా??
అమ్మ : చి ఏమి మాటలే అవి
పిన్ని : పండు గాడి వయసు వాడితో నేను ఆల్రడీ వేయించుకుంటున్నాను కదే అలాంటప్పుడు మాట్లాడితే తప్పేమిటి.
అమ్మ : నీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి ఏడువ్
పిన్ని : పండు గాడిది చూశావా??
అమ్మ : హా చిన్నప్పటినుండీ చూసే దే కదే
పిన్ని : అంటే ఇప్పుడు కూడా చూస్తావా నువ్వు??
అమ్మ : చీ పాడు పిల్లా మరీ సిగ్గు లేకుండ పోతుంది
పిన్ని : చెప్పు అక్కా
అమ్మ : ఈ మద్య చుడడం లేదే వాడు పెద్దొడైపొయాడు గా
పిన్ని : నువ్వు చూసినప్పుడూ ఎంత ఉంది?
అమ్మ : చీ ఏమి మాటలే బాబు అవి
పిన్ని : చెప్పక్కా
అమ్మ : ఏమొ నాకు గుర్తులేదు
పిన్ని : ఎందుకు అబద్దం చెపుతావ్ అక్క
అమ్మ : నేను అబద్దం చెపుతున్నానా??
పిన్ని : మరి ఎంత ఉందొ నిజంగా నీకు గుర్తులేదా??
అమ్మ : మామోలుగానే ఉండేది
పిన్ని : మామోలుగా అంటే

అమ్మ : ఏంటే కన్న కొడుకుని కూడా గుచ్చి గుచ్చి చుస్తామా ఏంటి?

పిన్ని : పక్కింటోడిది ఐతే చుస్తావే
అమ్మ : అన్ని నీకు చెపుతాను చూడు నాకు బుద్ది లేదు
పిన్ని : అన్ని చెప్పవ్ ఇది కూడా చెప్పొచ్చు గా
అమ్మ : ఏదీ
పిన్ని : పండు గాడి మొడ్డ
అమ్మ : చి నొరుముయ్యవే వాడు చిన్న పిల్లాడు
పిన్ని : ఏమో నేను చెప్పను కదా వాడికి లా వీడు కూడా మాంచి పోటుగాడేమో చూస్తే కదా తెలిసేది
అమ్మ : ఒసీయ్య్ వాడు నా కొడుకే
పిన్ని : ఊరిలో వాడికి ఇవ్వడనికి సిద్దం అయ్యవ్
అమ్మ : అదుకని కన్న కొడుకుతో నే చెయించుకొమంటావా??
పిన్ని : అవును తప్పేంటి?
అమ్మ : ఏమి మాట్లాడుతున్నావో తెలుస్తుందా??
పిన్ని : పండు గాడు మంచి పోటుగాడేమో చూడమంటున్నాను
అమ్మ : నీకు బాగా గులెక్కిందే అదుకే వావి వరసలు మరచిపోయావ్
పిన్ని : అవునే ఆమాట నిజమే పుకు చిత్తడిగా ఐపోయింది
అమ్మ : నాది కూడా అలాగే ఉంది
పిన్ని : అబ్బహ్ అరవై తొమ్మిది చేసుకుందామా??
అమ్మ : హుమ్మ్మ్ ఎదో ఒకటి చేయ్యక్కపోతే చూసినవాడినల్లా ఎక్కించుకోవాలనిపిస్తుంది
పిన్ని : ఇంతకీ పండు గాడి విషయం ఏమి ఆలోచించావ్
అమ్మ : వాడు చిన్న పిల్లాడే
పిన్ని : వాడా??

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *