ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే – 4 97

అమ్మ : ఆరోజు నా నగలు తీసేసి బీరువాలో ఉన్నా బోక్స్లో పెట్టాను ఇంక కావలసినవి తీసుకుందాం అనుకునే లోపు తలుపు కొట్టారు ఎవరో తెలియదు కదా అందుకని బీరువా మూసేసి తలుపు తీశాను చుస్తే విజయ దాని ఎదురుగా నగలు తీసుకుంటే అది అసలే నగలు పిచ్చిది బీరువా మొత్తం ఊడ్చేస్తుందని తీసుకోలేదు అప్పటికీ అది అంది కానీ మీరు తెస్తాను అన్నారుగా అదే చెప్పి తీసుకుని వచ్చేశా నా వంటిమీద నగలు కూడా బీరువాలో పెట్టేశి తాళాలు అక్కడ ఉండే పాలేరుకి ఇచ్చేశాను అంటాను
ఆయన అక్కడ నగలు లేవు అన్నారనుకో నాకేమి తెలుసండీ తాళాలు ఇచ్చను కదా వాడేమన్న?? అని వాడిమీదకి తోసేస్తే సరి
పిన్ని : అక్కోఓఓ ఏమో అనుకున్నాను అమ్మోఓ నువ్వు పెద్ద ముదురే
అమ్మ : మరి చేతిలోకి వచ్చినవి పోగొట్టుకోమంటావా??
పిన్ని : అవుననుకో నువ్వు అనేది నిజమే
పిన్ని : మరి ఆయన మళ్ళి కలుద్దాం అని అడిగితే
అమ్మ : చూద్దాం లే ముందు అడగనివ్వు
పిన్ని : అడిగితే ఇచేస్తావా??
అమ్మ : అప్పటి పరిస్తితిని బట్టి
పిన్ని : అంటే ఇవ్వడనికి రడీనేనా?
అమ్మ : ఇప్పుడైతే ఇవ్వకూడదు అనిపిస్తుంది తీరా అతను వచ్చాకా నా మనసు ఎటు తిరుగుతుందో
పిన్ని : అంటే ఇస్తావ్
అమ్మ : ఏమో ఇవ్వ వచ్చు ఇవ్వకపోవవచ్చు
పిన్ని : మళ్ళి ఇదేంటి
అమ్మ : అదేనే వాళ్ళ ఊరిలో సరే అన్నాను కదా అని వచ్చి రాగానే మీదేక్కేశాడనుకో మనకి తపించుకోవడానికి అవకాశం కుదరదు కదా అలా కాకుండా ఏమాత్రం అవకాశం దొరికినా ఇవ్వకుండా ఉండడానికే చూస్తాను.
పిన్ని : అక్కోఓ నువ్వు మామోలుదనివి కాదు
అమ్మ : చీ పోవే నువ్వు మరీనూ.
అమ్మ : అవునూ మీ ఆయన ఏమన్నా మారాడా అలాగే ఉన్నాడా??
పిన్ని : మారడానికి ఏముంది అక్కడ
అమ్మ : మరి ఏమి చేస్తున్నావ్
పిన్ని : నీకు చెప్పాను గా
అమ్మ : వాళ్ళతోనే చేయించుకుని సుఖపడుతున్నవా??
పిన్ని : ఈ మద్య ఒక కుర్రాడు తగిలాడే
అమ్మ : కుర్రడా
పిన్ని : ఆ కుర్రడే వాయసు చిన్నదే గాని అమ్మోఓ ఏమేసి పెంచాడో తెలియదే మొడ్డ మాత్రం పూకు లొ పెడితే గుండెలకి తగులుతుంది
అమ్మ : అబ్బహ్ అంతుందేంటే
పిన్ని : అవునే బలే పోటు వేస్తున్నాడు లే అచ్చం పచ్చడి బండ పెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది నాకైతే
అమ్మ : ఐతే మాంచి పోటుగాడు దొరికాడన్న మాట
పిన్ని : ఏమాటకామాటే చెప్పుకోవాలే వీడితో వేయించుకున్నాకా పాతవాళ్ళని మరచిపోయాననుకో
అమ్మ : అబ్బాహ్ అంతల కుమ్ముతున్నాడేమే
పిన్ని : వాడికి ఒకసారి కారేలోపు నేను రెండూ సార్లు కార్చుకుంటున్నానే బాబు
అమ్మ : ఆహ వాడు సరైన మగాడంటే
పిన్ని : అవునే వాడి మగతనాన్ని చుస్తే ఎవరన్న లంగా ఎత్తుకుని నిలబడాల్సిందే
అమ్మ : మొత్తనికి వీడితో నీ గుల తీరుతుంది ఐతే
పిన్ని : అమ్మోఓ అమ్మోఓ గుల తీరడమేంటే ఒళ్ళు హూనం చేస్తుంటే
అమ్మ : మరి అంత పోటుగాడిని వదిలేసి ఇక్కడకి వచ్చవేంటే పిచ్చి మొహమా, నీ మొగుడు ఊరిలో లేడు కదా వాడిని మీ ఇంటికే పిలిపించి కుమ్ముంచుకుంటే సరిపోయేది కదా?
పిన్ని : చెప్పాను కదా అక్కా వాడి వయసు చిన్నది అని
అమ్మ : ఇందాకడ నుండీ చిన్నది చిన్నది అంటున్నావ్ ఇంతకి ఎంత ఉంటుందేంటి
పిన్ని : 14 ఏళ్ళు
అమ్మ : ఏంటే 14 ఏళ్ళు అంటే మన పండుగాడి వయసు
పిన్ని : అవునక్క అచ్చం మన పడుగాడిలాగనే ఉంటాడు
అమ్మ : ఆ వయసులో అంత మొడ్డ ?? అమ్మోఓ
పిన్ని : నిజమే అక్క మొదటిసారి చూసినప్పుడూ ఇది నిజం మొడ్డేనా అని పట్టుకుని నొక్కి చుశా
అమ్మ : హాహ్హాహ్హ నువ్వు నీ అనుమానముని చీ
పిన్ని : మరి ఏమి చెయ్యను అప్పటికే నేను నా మొగుడు కాకుండా 3 మొడ్డలకి అలవాటు పడ్డ వీడి మొడ్డతో పోలిస్తే అవి మూడొంతులు కూడా లేవు మరి అనుమానం రాదా??
అమ్మ : అదీ నిజమే అనుకో
పిన్ని : చుశావా నువ్వు కూడా నిజమే అంటున్నావ్
అమ్మ : మరీ మన పండు గాడి వయసులో అంత పోటు వేస్తున్నాడంటే వాడు మామోలోడు కాదే
పిన్ని : అవునే అక్క వాడు మామోలోడు కాదు
లోపల మన గురించి అమ్మ పిన్ని ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటే నాకు ఇక్కడ ఎదోలా ఐఫోతుంది అమ్మ నోటిలోనుండీ మన పండు గాడి వయసు మన పడుగాడిలా ఉంటాడా అని అంటుంటే నాకు పిచ్చెక్కిపోయిందనుకోండి
పిన్ని : అక్కో చెప్పడం మరచిపోయా వాడి మొడ్డ నాకు అడుగున తగిలేశకా కూడా ఇంకో బెత్తెడు మిగిలిపోతుందే బయట
అమ్మ : అవునా అబ్బోఓ వాడిది గాడిద మొడ్డ ఐతే, నువ్వు నేను ఇద్దరం పద్మిని జాతి ఆడవాళ్ళం అలాంటి నీ పుకు అడుగున తగిలించడమే గొప్ప అడుగున తగిలాకా కూడా ఇంకా మిగులుతుంది అంటే వాడి అమ్మ ఏ గుర్రం తోనో గాడిద తోనో వేయించుకుని ఉంటుంది వీడు కడుపులో ఉన్నప్పుడు
పిన్ని : చీ ఏంటక్కా నువ్వు మరీ చిరాకుగా నీకు గులెక్కితే ఏమి మాట్లాదతావో తెలియదు నీకు, మరీ గుర్రం గాడిద తో నా??
అమ్మ : వాటి మొడ్డని ఎప్పుడన్న చుశావా అసలు?
పిన్ని : చుడలేదు ఏం ఎందుకని
అమ్మ : చుస్తే మనకి అస్సలు ఆగదు తెలుసా మూరెడు కన్న పెద్దది ఉంటుంది.
పిన్ని : అవునా కొంపతీసి నువ్వు గానీ??
అమ్మ : మనకి అలాంటి అవకాశం రాలేదే కాని కొంతమంది వీటితో వేయించుకుంటారంట
పిన్ని : నీకు ఎవరు చెప్పారు?
అమ్మ : మీ బావ .
పిన్ని : బావా??
అమ్మ : అవునే మీ బావ అంతమానూ గాడిద మొడ్డ గాడిద మొడ్డ అని వాడతారు ఆయనకి కోపం వచ్చినప్పుడు
పిన్ని : హూమ్మ్ ఐతే
అమ్మ : ఒకసారి అడిగా ఎందుకు అంతమాను అది అంటారు అని
పిన్ని : ఏమన్నారు

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *