ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే – 4 98

నాన్న నవ్వి హుమ్మ్ సరేలేవే అంటూ నిదానం గా ఎక్కిస్తున్నారు అమ్మ గుద్దలోకి నాన్న మొడ్డ.
అలా అలా నిదానం గా నాన్న మొడ్డ మొత్తం అమ్మ గుద్దలోకి నెట్టేశారు
అమ్మోఓఓ ఇయ్యల నీ మొడ్డ బాగా నిగడదన్నిందనుకుంట గుద్దలో బిర్ర బిగుసుకుని పోయింది కొంచెం సేపు అలాగే ఉంచు అంది అమ్మ నాన్న నడుముని కదపకుండా అమ్మ సళ్ళని పట్టుకుని పిసుకుతున్నారు
అబ్బ్బహ్ అదీ అలాగే పిసుకు ఆహ్హ్ కుదుళ్ళనుండీ పిసుకు ఇస్స్ష్హ్ ముచికలు అలా నలపకు నొప్పెడుతున్నాయ్ అబ్బహ్ ఏఏయ్య్ నీకే చెప్పేది అబ్బహ్ అబ్బహ్ ఇంక ఊపుడు మొదలేట్టు లూజ్ అయ్యేదాకా నిదానం గానే చెయ్యి అంది అమ్మ
సరేనే అంటూ నాన్న అమ్మ సళ్ళు కసి కసిగా పిసికేస్తూ నడుముని మెల్లిగా వెనక్కి లాగి మళ్ళి నిదానంగా ముందుకు తోస్తున్నారు
ఆ అదీ అలాగే మెల్లిగా అంది అమ్మ
నాన్న మళ్ళి మెల్లిగా తీసి మళ్ళి నెట్టారు
అబ్బహ్ ఏమి దిగబడుతుంది నీ మొడ్డ ఆహ్హ బలే సమ్మగా ఉంది అలా సైతుగా తోస్తుంటే అంది అమ్మ
నాన్న నిదానం గా ఊపుడు మెదలెట్టారు వెనక్కి ముందుకీ తోస్తున్నారు వెనకాలేమో గుద్ద దెంగేస్తూనే అమ్మ మీదకి వాలి సళ్ళు తెగ పిసికేస్తున్నారు
మ్మ్మ్మ్ హ్హహ హ్హోఓఓ హుమ్మ్ హుమ్మ్మ్మ్ హ్హ హ హ అహ హ అబ్బ అమ్మ అహ అయ్యూ అంంఓఓ ఏఏయ్య్ హ హ హ హుం హుమ్మ్ ఉమ్మ్ అంటూ తెగ ఆయస పడుతూ మూలుగుతుంది అమ్మ.
అలా మూలిగేటప్పుడూ అమ్మ రక రకల సౌండ్స్ చేస్తుంది ఆ సౌండ్స్ బలే విచిత్రంగా ఉన్నాయ్ అవి పక్షులు కూసినట్టు జంతువులు అరచినట్టు సౌండ్స్ చేస్తుంది అబ్బహ్ అలా అమ్మ చేసే సౌండ్స్ వింటే ముసలోడికైనా మొడ్డ లేవాల్సిందే అలా ఉన్నాయ్.
అమ్మ చేసే ఆ సౌండ్స్ వింటుంటే అప్పుడు అర్దం అయ్యింది వాత్స్నాయన కామ సూత్రల బూక్ లో స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు కామం తో రమించుకునేటప్పుడు వాళ్ళ కామం ఇంకా పెరగడానికి పక్షుల్లా జంతువుల్లా సౌండ్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఉంది. ఈ విషయం అప్పుడు చదివినప్పుడు ఇలా ఎందుకు చేస్తారు లే పక్షుల్లా జంతువులా సౌండ్స్ చెయ్యడం ఏంటీ మరీను వీళ్ళు ఇలాగే రాస్తారు అనుకుని నవ్వుకున్నాను.
ఇప్పుడు అమ్మ గొంతునుండీ ఆ సౌండ్స్ వస్తుంటే నాకే మతి పోయింది అమ్మోఓ ఐతే అక్కడ రాసింది తప్పు కాదు నిజమే.
అంతే కద మరీ అమ్మ నాన్న నాకన్న ముందే ఆ కామసూత్రల పుస్తకన్ని ప్రతీ పేజీ చదివేశారు గా అందులో ప్రతీ పద్దతిని చలా చక్కగా అర్దం అచేసుకుని మరీ వీళ్ళు దెంగించుకునేటప్పుడు ఆ విషయాలు అన్ని ప్రయోగిస్తు దెంగులాటలో మజాని అద్భుతంగా ఆస్వాదిస్తున్నారు అనుకున్నా.
ఇంత చిన్నా విషయాన్ని కూడా గుర్తు పెట్టుకుని అమ్మ ఈ సమయంలో ప్రయోగించింది అంటే అమ్మ మామోలుది కాదురా బాబోఓయ్ అనుకున్నా
ఈలోపు నాన్న విచిత్రమైన సౌండ్స్ చేస్తునారు గొంతుతో ఇందేంటి ఇప్పటివరకూ బాగానే ఉన్నారు గా అనుకుని ఓఓఓహోఓ అమ్మ చేసే ఆ సౌండ్స్ కి నాన్న ఈ సౌండ్స్ చేస్తున్నారా?? నాన్న చేసే సౌండ్స్ మాంచి బీంకరంగా వస్తున్నయ్. ఈ సౌండ్ ఎక్కడో విన్నాను ఎక్కడా అని ఆలోచించా సరిగ్గా అప్పుడే గుర్తు వచ్చింది. ఈ సౌండ్స్ జంతువుల చానల్ లో రాత్రి పూట అవి దెంగించుకునే సీన్స్ వేస్తారు కదా అప్పుడు విన్నాను జింకలు దుప్పులు దెంగులాటలో మగవి ఆడదాన్ని దెంగుతూ ఇలా సౌండ్స్ చేస్తాయ్ అబ్భ్ నాన్న ఆ సౌండ్స్ ఇక్కడ వాడారా?? అబ్బహ్ అనుకున్నా
ఈలోపు అమ్మ సౌండ్ మార్చి చిన్న పిల్లలు గరంగా హుహుహు హుహుహు హుహుం హుహ్మ్ హుహుం హుహుహ్మ్ అలా సౌండ్ చేస్తుంది.
నాన్న అమ్మ గుద్దలోనుండీ మొడ్డ తీసేసి మంచం మీద పడుకున్నారు
అమ్మ నాన్న మీదకి వచ్చి కాలు అటు ఇటూ వేసి కిందకి చెయ్యి పోనిచ్చి నాన్న మొడ్డ అమ్మ పూకులోకి సర్ద్దుకుని మొత్తం దిగేసుకుంది
అబ్బహ్ అలా కాళీగా పడుకోకపోతే వీటిని పిసకొచ్చుగా అంది గారంగా
వెంటనే నాన్న అమ్మ సళ్ళు రెండు చేతులతో పిసకడం మొదలెట్టారు
అబ్బహ్ ఇంకా నేను ఆగలేను నా దెంగుడు మొదలెట్టేస్తా అంది
నాన్న హుమ్మ్ అన్నారు

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *